สาระเกษตร » พริกไทยตรังพันธุ์ปะเหลียน…เน้นระบบเกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่า!

พริกไทยตรังพันธุ์ปะเหลียน…เน้นระบบเกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่า!

15 พฤษภาคม 2023
69   0

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรังมีพื้นที่ส่วนให้ปลูกยางพารา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจและพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่ทางจังหวัดตรังกำลังส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกนั้นเป็นพริกไทยตรังพันธุ์ปะเหลียน หรือพริกไทยพันธุ์ยอดแดงและพันธุ์ยอดม่วง พบว่าเป็นพริกไทยพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิม จากการสืบค้นประวัติมีการปลูกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5

.

ซึ่งเป็นคุณสมบัติหลักของพริกไทยตรัง ในพื้นที่จังหวัดตรังมีการปลูกพริกไทยทั้ง 10 อำเภอ มีพื้นที่ปลูกพริกไทยกว่า 100 ไร่ เกษตรกรกว่า 500 ราย แต่พื้นที่ที่ปลูกมากและมีคุณภาพที่มีการส่งเสริมในพื้นที่อำเภอย่านตาขาวและอำเภอปะเหลียน

.

สำหรับการส่งเสริมนั้นได้ส่งเสริมให้เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ซึ่งในขณะนี้ได้ GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการส่งเสริมการปลูกพริกไทยในเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น ตอนนี้ได้ปลูกทดลองแปลงพริกไทยอินทรีย์(ออแกนิก) ในพื้นที่อำเภอย่านตาขาว และกำลังขยายพื้นที่การปลูกออกไปเรื่อยๆ

.

โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มาช่วยดูแลในเรื่องของคุณภาพ และการแปรรูป คุณสมบัติในเชิงสุขภาพของพริกไทยนั้นจะช่วยในเรื่องของการย่อยอาหาร การหมุนเวียนของโลหิตได้ดี ในเชิงสุขภาพ ทางมหาวิทยาลัยฯได้มีผลการวิจัยออกมาแล้ว ในอนาคตต่อไปการนำพริกไทยไปทำเรื่องของอาหารแล้ว จะทำพริกไทยในเชิงสุขภาพ และได้มีการทดลองทำชาพริกไทยเพื่อผลิตขาย

.

พร้อมทั้งส่งเสริมพริกไทยตรังให้เป็นสินค้า OTOP ส่งเสริมด้านการตลาด โดยมีเป้าหมายพริกไทยอินทรีย์ (ออแกนิก) ซึ่งจะส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพริกไทยตรังอีกด้วย

ขอบคุณภาพ-ข้อมูล

https://thainews.prd.go.th/…/detail/TCATG230503110036570

🔰 ปรึกษาปัญหาเกษตร 🔰

📲 แอดไลน์ @Kasetnews หรือกด 👇

https://line.me/ti/p/%40kasetnew

#พริกไทย#พริกไทยตรังปะเหลียน

ดูได้ที่กล่อง PSI 📺 หมายเลข 72

#เกษตรยุคใหม่#ข่าวเกษตร#เกษตรนิวส์