ข่าวเกษตร » ปลูก”หอมแดง” เสริมรายได้หลังฤดูทำนากันเถอะ..

ปลูก”หอมแดง” เสริมรายได้หลังฤดูทำนากันเถอะ..

27 พฤศจิกายน 2021
432   0

ปลูกหอมแดง..ง่ายนิดเดียว

หลังสิ้นสุดฤดูทำนา ปลูกหอมแดง เพื่อสร้างรายได้เพิ่มในแปลงนา การปลูกหอมแดงเริ่มจากขั้นตอนการเตรียมดิน เนื่องจากหอมแดงเป็นพืชที่มีระบบรากตื้น ชอบดินร่วน ที่มีการระบายน้ำดี จึงต้องไถพรวนดินและตากแดดไว้ก่อน 2-3 วัน แล้วย่อยดินให้เป็นก้อนเล็ก อย่าให้ละเอียดมาก เพราะจะทำให้ดินแน่น หอมลงหัวยากควรใส่ปุ๋ยคอก , ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยมูลสัตว์ลงไปคลุกเคล้าให้ทั่ว เก็บเศษวัชพืช หรือรากหญ้าอื่น ๆ ออกให้หมดแล้วรองพื้นก่อนปลูกด้วยปุ๋ยวิทยาศาสตร์ สูตร 15-15-15 ในปริมาณ 20-50 กิโลกรัม/ไร่

หัวหอมพันธุ์ที่ใช้ปลูก จะต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน เพื่อให้หัวหอมมีระยะพักตัวอยู่สักระยะหนึ่ง แต่ไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 6 เดือน เพราะระยะนี้หอมจะเริ่มแดงยอดอ่อนสีเขียวพ้นหัวเก่ามาแล้ว ให้นำหัวหอมพันธุ์มาตัดแต่งทำความสะอาด ตัดเล็มรากเก่า และใบแห้งทิ้งให้หมด หากเห็นว่ายอดอ่อนยาว อาจตัดทิ้งเสียสัก 1 ใน 10 เพื่อเร่งให้งอกไวเมื่อปลูกแล้ว

โดยทั่วไป  พื้นที่ปลูก 1 ไร่จะใช้หัวหอมพันธุ์ประมาณ 200 กิโลกรัม ก่อนปลูกหากเห็นว่าหัวหอมพันธุ์เป็นโรคราดำ หรือมีเน่าปะปนมา ต้องฉีดพ่นหรือจุ่มน้ำสารละลายป้องกันกำจัดเชื้อรา  และผึ่งลมให้แห้งก่อนนำไปปลูก

ปลูกหอมแดงเป็นแปลงกว้างขนาด 1-1.5 เมตร โดยกำหนดระยะปลูก 15-20 ซม. หรือประมาณ 20-20 ซม. ก่อนปลูกจะรดน้ำให้ดินชุ่มชื้นเสียก่อน หลังจากนั้นจะนำหัวหอมพันธุ์มาปลูกลงในแปลง โดยเอาส่วนโคนหรือที่เคยเป็นที่ออกรากเก่าจิ้มลงไปในดินประมาณครึ่งหัว

การปลูกหอมแดง ระวังอย่ากดแรงนักจะทำให้ลำต้นหรือหัวชอกช้ำจะทำให้ไม่งอก หรืองอกรากช้า เมื่อปลูกทั่วทั้งแปลงให้คลุมด้วยฟางหรือหญ้าแห้งหรือแกลบหนาพอสมควรเป็นการ รักษาความชุ่มชื้นและคุมวัชพืช จากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม ๆ ต้นหอมจะงอกออกมาภายใน 7-10 วัน หากหัวใดไม่ลอกให้ทำการปลูกซ่อมทันที แปลงปลูกหอมแดง ดูแลรักษาไม่ยาก ในระยะเจริญเติบโตและแตกกอ ต้องดูแลให้น้ำ หอมแดง ในปริมาณน้ำมากและสม่ำเสมอ

เมื่อต้นหอมแดงอายุ  14 วัน หลังจากปลูก ควรใส่ปุ๋ยยูเรีย หรือแอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 20-25 กิโลกรัม/ไร่  เมื่ออายุ 35-40 วัน ให้ใส่ปุ๋ย 15-15-15 ในอัตรา 20-50 กิโลกรัม/ไร่ การใส่ปุ๋ยใช้วิธีโรยห่าง ๆ ต้นห่างจากต้นราว 7 ซม. หรือใช้วิธีโรยให้ทั่วแปลงก็ได้ หลังจากให้ปุ๋ยให้เอาน้ำรดหรือเอาน้ำเข้าแปลงให้ชุ่ม

แปลงปลูกหอมแดง  ควรใส่ใจกำจัดวัชพืชบ่อย ๆ อย่าปล่อยให้ต้นวัชพืชโต เพราะจะกำจัดยากและจะกระทบกระเทือนรากหอมแดงได้มาก หอมแดง มี โรคสำคัญที่ต้องคอยระวังคือ  โรคเน่าเละ  โรคใบจุดสีม่วง  โรคราน้ำค้าง และ โรคแอนแทรคโนส

ส่วนแมลงศัตรูที่สำคัญ ได้แก่ หนอนกระทู้หอมและเพลี้ยไฟ  ดังนั้น ผู้ปลูกจึงควรฉีดยาฆ่าแมลงและยากันรา ที่ราคาไม่แพงนักทุก 7 วัน เพื่อป้องกันไว้ล่วงหน้า หอมแดงที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีจะงอกงามและให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ

แหล่งที่ข้อมูล : https://www.technologychaoban.com/