ข่าวเกษตร » วันนี้ที่รอคอย ม.สงขลานครินทร์นำร่องเจ้าแรก วิจัยต่อยอด ‘ใบกระท่อม’ พบสรรพคุณเยอะ ชงต่อยอดการแพทย์

วันนี้ที่รอคอย ม.สงขลานครินทร์นำร่องเจ้าแรก วิจัยต่อยอด ‘ใบกระท่อม’ พบสรรพคุณเยอะ ชงต่อยอดการแพทย์

15 มิถุนายน 2021
515   0

วันนี้ที่รอคอย ม.สงขลานครินทร์นำร่องเจ้าแรก วิจัยต่อยอด ‘ใบกระท่อม’ พบสรรพคุณเยอะ-ชงต่อยอดการแพทย์ รายงานข่าวจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) อ.หาดใหญ่เปิดเผยว่าคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ ได้ทำการวิจัยพืชกระท่อมเพื่อพัฒนาเป็นเภสัชตำรับ นำไปใช้บำบัดผู้เสพยาเสพติด ทดสอบประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของเภสัชตำรับที่พัฒนา ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)“พืชกระท่อมมีสารสำคัญ ไมทราไจนีน (Mitragynine) และ 7-ไฮดรอกซีไมทราไจนีน (7-hydroxymitragynine) ที่มีฤทธิ์ระงับปวด รักษาอาการท้องเสีย ลดน้ำหนัก ต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ รักษาแผลในกระเพาะอาหาร ต้านอาการซึมเศร้า คลายกล้ามเนื้อลาย ยับยั้งกลุ่มอาการถอนยาจากเอทานอล ลดอาการวิตกกังวลจากกลุ่มอาการถอนยากลุ่มสารฝิ่น

รายงานข่าวว่าอาการถอนยาที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ใช้พืชกระท่อมจะไม่แสดงอาการก้าวร้าว ต่างจากกลุ่มที่ติดสารเสพติดประเภทอื่น เช่น ยาบ้า ไอซ์ เป็นต้น ที่มักจะแสดงอาการก้าวร้าวออกมาอย่างให้เห็น.“คณะวิทยาศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ได้ดำเนินงานวิจัยตั้งแต่ปี 61 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) โดยการนำพืชกระท่อมมาพัฒนาเป็นเภสัชตำรับ เพื่อนำไปใช้บำบัดผู้เสพยาเสพติด และทดสอบประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของเภสัชตำรับที่พัฒนา โดยพบว่าการใช้พืชกระท่อมแบบวิถีชุมชนดั้งเดิม คือการเคี้ยวใบสดหรือต้ม ชงใบพืชกระท่อมแห้งเป็นประจำ ไม่ส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพด้านความคิด และการรับรู้ การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ และการทำงานของสมอง ซึ่งข้อมูลจะเป็นประโยชน์เชิงนโยบายในการปลดพืชกระท่อมออกจาก พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ.ซืงการใช้พืชกระท่อมมีทั้งคุณ และโทษ หากใช้ในปริมาณที่พอดีจะส่งผลดีต่อร่างกาย แต่หากใช้ในปริมาณที่มากเกินไปจะส่งผลเสียต่อร่างกายเช่นเดียวกับยาหรือสารอื่น.ผศ.ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (เภสัชวิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (สพส.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ดำเนินการเรื่องพืชกระท่อมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างแนวทางการทำวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ชุมชนจนถึงระดับอุตสาหกรรม มีทีมวิจัยที่ร่วมกันขับเคลื่อน เพื่อนำพืชกระท่อมมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย และการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ

ผศ.ดร.สมชาย กล่าวว่าทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสติด (ป.ป.ส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.) ทำการศึกษาความสัมพันธ์ของระดับ mitragynine ในเลือดกับผลกระทบต่อสมรรถภาพสมองของผู้ใช้กระท่อมเป็นประจำขอบคุณ

ข้อมูลhttps://www.matichon.co.th/region/news_2749143

ปรึกษาปัญหาเกษตรโทร.02-104-9999

ช่องทำเกษตรอินทรีย์ https://bit.ly/เกษตรเพียวเพียว

กด Like และ ติดตามเพจ เพื่อรับข่าวสารด้านเกษตรก่อนใครได้ที่นี่ #ช่องเกษตรนิวส์

ดูได้ที่กล่อง PSI หมายเลข 72 #เกษตรนิวส์#ข่าวเกษตร#ดรเพียวการเกษตร#ใบกระท่อม