ข่าวเกษตร » คู่รักคู่แค้น กัมพูชาสั่งลุยเพิ่มพื้นที่ปลูกทุเรียน ราคาสูง 230 บาทต่อกก. เตรียมยกระดับในอนาคตคู่แข่งทุเรียนไทย

คู่รักคู่แค้น กัมพูชาสั่งลุยเพิ่มพื้นที่ปลูกทุเรียน ราคาสูง 230 บาทต่อกก. เตรียมยกระดับในอนาคตคู่แข่งทุเรียนไทย

15 มิถุนายน 2021
502   0

คู่รักคู่แค้น กัมพูชาสั่งลุยเพิ่มพื้นที่ปลูกทุเรียน ราคาสูง 230 บาทต่อกก. เตรียมยกระดับในอนาคตคู่แข่งทุเรียนไทย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ(สคต./ทูตพาณิชย์) ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลสื่อของกัมพูชาว่า กัมพูชามีแผนที่จะส่งเสริมการผลิตทุเรียนโดยการขยายพื้นที่เพาะปลูกและมาตรฐานโรงงานการผลิต โดยร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดตั้งสมาคมชาวสวนทุเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตเพื่อขายในประเทศและส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ.ทั้งนี้ ข้อมูลของกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงของกัมพูชา บ่งชี้ว่า ปัจจุบันกัมพูชามีพื้นที่ที่ใช้ปลูกทุเรียนจำนวน 5,289 เฮกตาร์(ประมาณ 3.4 หมื่นไร่)ในจำนวนนี้กว่า 3,403 เฮกตาร์(ประมาณ 2.2 หมื่นไร่)สามารถให้ผลผลิตได้ประมาณ 36,656 ตันต่อปีซึ่งหากแผนดังกล่าวสำเร็จ คาดว่าจะสามารถทำให้เกษตรกรผู้เพาะปลูกทุเรียนในกัมพูชามีรายได้เพิ่มเป็น 120,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ(3.7 ล้านบาท คำนวณที่ 31 บาทต่อดอลลาร์) ต่อเฮกตาร์ต่อปี

เหตุผลที่ทุเรียนกัมพูชากำลังมาแรง

1) กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงของกัมพูชา ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลสินค้าเกษตร ของประเทศ โดยเฉพาะทุเรียนที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าเศรษฐกิจที่สำคัญที่อยู่ในแผนการพัฒนาของกระทรวงฯ

2) การปลูกทุเรียนในกัมพูชาเริ่มเป็นที่นิยมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากการบริโภคทุเรียนในประเทศ ที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามราคาทุเรียนที่ผลิตภายในประเทศจะยังคงมีราคาสูงกว่าทุเรียนนำเข้าจากต่างประเทศ โดยทุเรียนที่ผลิตในกัมพูชา มีราคาอยู่ที่ 28,000 เรียล (7.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 233 บาทต่อ กก.) – 30,000 เรียล ต่อกิโลกรัม ในขณะที่ทุเรียนนำเข้า มีราคาอยู่ที่ 20,000 เรียลต่อกิโลกรัม ซึ่งทำให้ปัจจุบันเกษตรกรมีรายได้จากการปลูกทุเรียน ประมาณ 10,000 ถึง 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ(3.1-6.2 แสนบาท) ต่อเฮกตาร์ต่อปี

3) ทุเรียนของกัมพูชา มีรสชาติหวานเฉพาะตัว แตกต่างจากทุเรียนจากไทยที่มีรสชาติหวานมัน ซึ่งส่วนใหญ่เพาะปลูกในจังหวัดกัมปอต กำปงจาม เกาะกง และ พระตะบอง แม้ว่าความต้องการบริโภคทุเรียนของชาวกัมพูชา และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกัมพูชายังเพิ่มสูงขึ้นในทุก ๆ ปี ผู้ส่งออกทุเรียนของไทยควรให้ความสำคัญกับคุณภาพของทุเรียนส่งออกมายังกัมพูชาเพื่อรักษาตลาด ซึ่งหากกัมพูชามีผลผลิต และคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดมากขึ้น อาจส่งผลประทบต่อการส่งออก ทุเรียนของไทยไปยังกัมพูชาได้.โดยทุเรียนที่ผลิตในกัมพูชามีราคาสูงกว่าทุเรียนนำเข้า ซึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนในด้านการบริหารจัดการสวน ค่าแรง และการขนส่ง ผู้ประกอบการไทยซึ่งมีประสบการณ์สูงอาจใช้โอกาสนี้พิจารณาหาลู่ทางเข้าไปลงทุนทำสวนทุเรียน โดยเฉพาะตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศ คล้ายคลึงกับไทย.แม้กัมพูชาจะมีทุเรียนเป็นผลผลิตจากปลูกในประเทศ แต่ผู้บริโภคชาวกัมพูชาก็ยังมีความชื่นชอบ ทุเรียนที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะทุเรียนของไทยขอบคุณ

ข้อมูลhttps://www.thansettakij.com/content/world/482795

ปรึกษาปัญหาเกษตรโทร.02-104-9999 ช่องทำเกษตรอินทรีย์ https://bit.ly/เกษตรเพียวเพียวกด Like และ ติดตามเพจ เพื่อรับข่าวสารด้านเกษตรก่อนใครได้ที่นี่ #ช่องเกษตรนิวส์ ดูได้ที่กล่อง PSI หมายเลข 72 #เกษตรนิวส์#ข่าวเกษตร#ดรเพียวการเกษตร#ทุเรียน