ข่าวเกษตร » ?‘โครงการผักปลอดสารพิษ’? สุดยอดนวัตกรรมปลูกผักด้วยระบบปิดใช้แสงไฟในอาคาร ตอบโจทย์กระแสคนรักสุขภาพ

?‘โครงการผักปลอดสารพิษ’? สุดยอดนวัตกรรมปลูกผักด้วยระบบปิดใช้แสงไฟในอาคาร ตอบโจทย์กระแสคนรักสุขภาพ

5 ตุลาคม 2020
778   0

?‘โครงการผักปลอดสารพิษ’? สุดยอดนวัตกรรมปลูกผักด้วยระบบปิดใช้แสงไฟในอาคาร ตอบโจทย์กระแสคนรักสุขภาพ
—————————
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเปิดโครงการผักปลอดสารพิษ นวัตกรรมปลูกผักด้วยระบบปิดใช้แสงไฟในอาคารและโรงงานพืชของบริษัท ซีวิด มีเดีย จำกัด หลังเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอีเล็คโทรนิคส์ผลิตไฟแอลอีดี ปรับใช้ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจภาคการเกษตร โดยมี นายชิงชัย คนธรรพ์สกุล ในฐานะประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด เข้าร่วม
.
โรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานต้นแบบตัวอย่างแนวทางส่งเสริมการทำการเกษตรแบบ plant factory ที่ใช้แสงสังเคราะห์แอลอีดีเทคโนโลยี สอดรับกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำลังขับเคลื่อนโครงการกรีนไทยแลนด์ สนับสนุนทำเกษตร เมืองในพื้นที่ที่จำกัด ทั้งตามเมืองใหญ่ อาทิกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ หรือจังหวัดที่มีประชาชนหนาแน่น ซึ่งจะสามารถยกระดับจากเกษตรแบบชุมชนเมือง ไปถึงระดับอุตสาหกรรมของประเทศและสามารถส่งออกได้
.
นอกจากนี้ยังมี Lab ทดลอง เพื่อจะได้ทราบถึง จริต ของพืชผัก แต่ละชนิดว่าเหมาะกับ แสงแบบไหน สารอาหารแบบไหน ต้องควบคุม สภาวะ ต่าง ๆ อย่างไรให้เหมาะสมที่สุด และการลงทุนปลูกพืชในระบบนี้สามารถคืนทุนได้ภายในสองปี แม้ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 ทางบริษัทก็มีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจด้านการขายทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ ส่งไปยังห้างสรรพสินค้าชั้นนำซึ่งผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ
.
โดยโรงงานที่ใช้แสงในการควบคุมการผลิตภาคการเกษตรทดแทนแสงจากธรรมชาติ เกิดขึ้นแล้วในหลายประเทศ ถ้าประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยได้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างมาก เพราะปัจจุบันเริ่มมีกระแสเทรนรักสุขภาพ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะใช้โรงงานแห่งนี้เป็นต้นแบบและสถานการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนที่สนใจในอาชีพสตาร์ทอัพเข้าศึกษา เพื่อไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต และเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่ต้องซื้อ เองทุกอย่าง
.
ปัจจุบันมีโรงงานพืชระบบนี้รวมทั้งหมด 3 แห่งโดยโรงงานต้นแบบอยู่ที่ถนนเจริญกรุง ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และรองรับการขายระบบ LED FARM ให้แก่ผู้ที่สนใจ และขายผลผลิตที่ได้จากโรงงานพืช ไปสู่ ผู้บริโภค เพื่อเป็น ตัวอย่างในการทำการตลาด อย่างครบวงจร ตั้งเป้าหมายขยาย Shop ให้ครบ 30 Shop ในเวลา 3 ปี สามารถนำผักสดวางจำหน่ายใน Modren Trade ให้ครอบคลุม พื้นที่ กรุงเทพฯ ทั้งหมด

ขอบคุณข้อมูล
https://www.naewna.com/local/519743

☎️ปรึกษาปัญหาเกษตรโทร.02-104-9999
? ช่องทำเกษตรอินทรีย์ ? https://bit.ly/เกษตรเพียวเพียว
—————————
?กด Like ? และ ติดตามเพจ ?
เพื่อรับข่าวสารด้านเกษตรก่อนใครได้ที่นี่
#ช่องเกษตรนิวส์ ดูได้ที่กล่อง PSI ? หมายเลข 72

#เกษตรนิวส์ #ข่าวเกษตร #ดรเพียวการเกษตร