ข่าวเกษตร » ฟาร์มต้นแบบ‼️ เอกชนหนุนนโยบายกรมปศุสัตว์ เลี้ยงแม่ไก่ไม่ใช้กรงขัง เพิ่มศักยภาพการผลิต-สุขภาพไก่ดีขึ้น

ฟาร์มต้นแบบ‼️ เอกชนหนุนนโยบายกรมปศุสัตว์ เลี้ยงแม่ไก่ไม่ใช้กรงขัง เพิ่มศักยภาพการผลิต-สุขภาพไก่ดีขึ้น

24 กันยายน 2020
505   0

ฟาร์มต้นแบบ‼️ เอกชนหนุนนโยบายกรมปศุสัตว์ เลี้ยงแม่ไก่ไม่ใช้กรงขัง เพิ่มศักยภาพการผลิต-สุขภาพไก่ดีขึ้น
—————————
นายสมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกรมปศุสัตว์ ในการยกร่างมาตรฐานการเลี้ยงไข่ไก่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) ทั่วไปให้เกษตรกรใช้เป็นแนวทางผลิตสินค้า เนื่องจากบริษัทฯ ได้นำร่องพัฒนาฟาร์มวังสมบูรณ์ จ.สระบุรี ตั้งแต่ปี 2561 เพื่อเป็นต้นแบบมาตรฐานกลางของบริษัทฯ
.
ทั้งนี้ ฟาร์มเป็นหนึ่งในกิจการที่สำคัญของซีพีเอฟ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่รับผิดชอบตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) และได้ประยุกต์การเลี้ยงไก่ไข่เคจฟรีตามมาตรฐานสหภาพยุโรป มาใช้ที่ฟาร์มต้นแบบเลี้ยงในโรงเรือนระบบปิดขนาดใหญ่ เลี้ยงแม่ไก่ 7 ตัวต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ซึ่งน้อยกว่ามาตรฐานความหนาแน่นทั่วไปที่แม่ไก่ 9 ตัวต่อ 1 ตารางเมตร
.
พร้อมทั้งมีการจัดการสภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมให้แม่ไก่ไข่ได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ เช่น มีคอนสำหรับเกาะพักผ่อน มีวัสดุปูรองพื้นเพื่อใช้สำหรับคุ้ยเขี่ยและไซร้ขนทำความสะอาดตัวเอง มีจุดวางไข่ แม่ไก่ได้รับอาหารและน้ำอย่างเพียงพอ ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมแสง อุณหภูมิและการระบายอากาศ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ทำให้แม่ไก่ไข่สุขภาพดีและมีอารมณ์ดี จึงไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง
.
ฟาร์มไก่ไข่เคจฟรี ยังใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการผลิต มีสายพานลำเลียงไข่จากจุดวางไข่ของแม่ไก่ไปยังห้องเก็บไข่โดยอัตโนมัติ และจัดการระบบสุขาภิบาลและความปลอดภัยทางชีวภาพภายในฟาร์ม ปฏิบัติตามแนวทาง Biosecurity Hi-tech Farming มีการป้องกันพาหะนำโรค เช่น หนู จิ้งจก แมลง รวมถึงการปนเปื้อนทางสิ่งแวดล้อม ได้รับรองมาตรฐานระดับโลก
.
ซีพีเอฟ ยังเลือกใช้แม่ไก่ไข่สายพันธุ์พิเศษ F100 ของ CPF รวมถึงพัฒนาสูตรอาหารผลิตจากธัญพืช 100% ช่วยให้ไก่ที่มีสุขภาพพื้นฐานดี สามารถเติบโตตามศักยภาพของพันธุกรรมธรรมชาติ ส่งผลให้ไข่ไก่เคจฟรีมีความสดกว่าไข่ไก่ทั่วไป ไม่มีกลิ่นคาว ไข่แดงมีสีส้มสด นูนสวย เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค
ฟาร์มไก่ไข่เคจฟรีวังสมบูรณ์ ไม่เพียงเป็นฟาร์มต้นแบบในการขยายการเลี้ยงไก่ไข่เคจฟรีของบริษัทฯ แล้ว ยังใช้เป็นเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจได้มาศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการยกระดับการเลี้ยงไก่ไข่เคจฟรี เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรไทยอย่างยั่งยืน

ขอบคุณข้อมูล
https://www.prachachat.net/economy/news-511375
—————————
?กด Like ? และ ติดตามเพจ ?
เพื่อรับข่าวสารด้านเกษตรก่อนใครได้ที่นี่
#ช่องเกษตรนิวส์ ดูได้ที่กล่อง PSI ? หมายเลข 72

#เกษตรนิวส์ #ข่าวเกษตร