ข่าวเกษตร » เกษตรยุคใหม่ ‼️ นิวนอร์มอลทางรอดเศรษฐกิจไทย ผลักดัน ‘ไบโอเทคโนโลยี’ พาคนไทยหลุดกับดักรายได้ปานกลาง

เกษตรยุคใหม่ ‼️ นิวนอร์มอลทางรอดเศรษฐกิจไทย ผลักดัน ‘ไบโอเทคโนโลยี’ พาคนไทยหลุดกับดักรายได้ปานกลาง

23 กันยายน 2020
379   0

เกษตรยุคใหม่ ‼️ นิวนอร์มอลทางรอดเศรษฐกิจไทย ผลักดัน ‘ไบโอเทคโนโลยี’ พาคนไทยหลุดกับดักรายได้ปานกลาง
—————————
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ กล่าวในงานสัมมนาออนไลน์ (webinar) “ผู้ประกอบ การแสดงสินค้า อุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ รองรับความปกติใหม่ (New Norm)”
.
ปัจจุบัน กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดตั้งศูนย์ เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(AIC) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมน วัตกรรม เทคโนโนโลยีทางการเกษตรใหม่ๆของไทย กระจายอยู่ใน 77 จังหวัด มีศูนย์กลาง 6 แห่ง ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย ที่ยังสอดรับในเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตรของไทย ที่วางไว้เป็นหนึ่งในแผนแม่บทของประเทศไทย ที่เข้าสู่การแปลงในยุคดิจิทัล ประกอบด้วย 4 เรื่องหลัก คือ ไบโอ อีโคโนมี ครีเอทีฟ อีโคโนมี และ ดิจิทัล อีโคโนมี และ โซเชียล อีโคโนมี
.
สำหรับแผนเศรษฐกิจใหม่ดังกล่าว เพื่อกำหนดทิศทางให้ประเทศไทย เตรียมก้าวสู่ประเทศที่พัฒนามีรายได้เฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 1.5 หมื่นดอลลาร์สหรัฐต่อปี จากปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ 6,000 ดอลลาร์สหรัฐ ด้วยการเดินหน้ายุทธศาสตร์ในอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันเป้าหมายส่งออกให้เป็น 110 % ของจีดีพี จากปัจจุบันอยู่ที่ 70% ของจีพีดีประเทศ
.
ซึ่งมีฐานเศรษฐกิจใหญ่ของประเทศไทย คือ อาหาร การท่องเที่ยว สุขภาพ หุ่นยนต์ ทีจะเข้ามาเพิ่มผลผลิตโดยออกแบบฐานอุตสาหกรรม ใหม่หมด รวมไปถึงการก้าวสู่อุตสาหกรรมการเกษตรเทคโนโลยี ชีวภาพ ที่จะต้องไปในรูปแบบ “รีมิกซ์” ในกลุ่ม เกษตรอาหาร เกษตรพลังงาน เกษตรท่องเที่ยว และ เกษตรสุขภาพ ที่จะต้องมี การออกแบบให้ชัดเจน
.
มูลค่าของไบโอเทคโนโลยีในอีก 5 ปีข้างหน้า คาดสูงถึง 727 บิลเลียนดอลลาร์สหรัฐ และมีอัตราการเติบโตกว่า 7% จากปัจจุบันมีการขยายตัวการใช้งาน ไบโอเทคโนโลยี ในอุตสาหกรรมต่างๆทั่วโลก อาทิ โควิด เทสต์ คิต (Covid Test Kit)ชุดตรวจสอบโควิด-19 หรือการนำมาใช้ในเทคโนโลยีสื่อสาร ในรูปแบบวัสดุไบโอพลาสติก ที่กำลังจะเป็นตลาดที่มีมูลค่ามหาศาล
.
รวมไปถึงในอุตสาหกรรมการบิน (เอวิเอชัน) ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมใหม่ (นิว เอส-เคิร์ฟ) ที่มีการใช้คอมโพสิทจากไม้ไผ่ รวมถึงในอุตสาหกรรมยานยนต์ ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ที่มีการ นำไบโอเทคโนโลยีมาใช้ในผลิตภัณฑ์มากขึ้น รวมถึงบรรจุภัณฑ์ สินค้าต่างๆ เช่น ขวดบรรจุเครื่องดื่มวอดก้า เป็นต้น
.
นายอลงกรณ์ กล่าวว่าจากสถานการณ์โควิด-19 โจทย์ใหญ่ของโลกในเวลานี้ ไม่ใช่ความปลอดภัยอาหาร( Food Safety) แต่เป็นเรื่อง การเข้าสู่ภาวะขาดแคลนอาหาร (Fiood Shorted) ซึ่งประชากรโลกกำลังเสี่ยงต่อการอดอยาก ซึ่งจากทิศทางดังกล่าว มองว่า ไทย จะต้องช่วยชาวโลกในเรื่องนี้
.
โดยเตรียมความพร้อมก้าวสู่ท็อปเท็น ผู้ส่งออกอาหารโลก พร้อมตั้งเป้าสู่การเป็น ท็อปไฟว์ จาการนำเครื่อมือ เทคโนโลยีเกษตร 4.0 การนำนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “กรีนโนเวชัน” มาดำเนินการใช้ไปพร้อมกับการความต้องการ (ดีมานด์) การบริหารจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่เกษตรเพื่อสุขภาพ ตอบรับยุคนิวนอร์มอล นับจากนี้ไป

ขอบคุณข้อมูล
www.posttoday.com/economy/news/632761
—————————
?กด Like ? และ ติดตามเพจ ?
เพื่อรับข่าวสารด้านเกษตรก่อนใครได้ที่นี่
#ช่องเกษตรนิวส์ ดูได้ที่กล่อง PSI ? หมายเลข 72

#เกษตรนิวส์ #ข่าวเกษตร #ดรเพียวการเกษตร #ไบโอเทคโนโลยี