ข่าวเกษตร » ผักไฮโดรโปนิกส์ ไม่ใช่ ผักออแกนิค

ผักไฮโดรโปนิกส์ ไม่ใช่ ผักออแกนิค

19 สิงหาคม 2020
655   0

ผักไฮโดรโปนิกส์ คือ ผักที่ได้จากระบบการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ ไฮโดรโปนิกส์มาจากภาษาอังกฤษคือ Hydroponics คำว่า Hydroponics มาจากการรวมคำในภาษากรีกสองคำ คือคำว่า Hydro หมายถึงน้ำ และคำว่า Ponos หมายถึง งาน
.
เมื่อรวมสองคำเข้าด้วยกันแล้วความหมายคือ Water Working หรือหมายถึงการทำงานของน้ำที่มีสารละลายธาตุอาหารผ่านรากพืช
.
ผักที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์จะใช้ปุ๋ยเคมีเป็นสารละลายธาตุอาหารในสัดส่วนที่พืชต้องการ และควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆให้เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช จึงทำให้พืชโตไว
.
ผักที่นิยมปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์คือผักสลัด รวมถึงผักไทยบางชนิด ซึ่งในความเป็นจริงแล้วระบบไฮโดรโปนิกส์สามารถปลูกพืชได้ทุกชนิด
.
ฉะนั้นผักไฮโดรโปนิกส์ ❌ ผักออร์แกนิค ❌
.
..แต่หากต้องการทำเกษตรอินทรีย์กับผักไฮโดรโปนิกส์โดยไม่ใช้ปุ๋ยเราขอแนะนำ ‘กรีนนาโน’ สารอินทรีย์บำรุงพืชชนิดแคปซูล รวมทุกอาหารที่พืชต้องการใช้ได้กับพืชทุกชนิด ปราศจากสารตกค้าง 10O%