กับดักแมลงวัน ทำเองได้ที่บ้าน

แมลงวันผลไม้หรือแมลงวันทอง ถือเป็นศัตรูของผลไม้เมืองไทย ซึ่งในช่วงฤดูผลไม้อย่างนี้ รับรองว่า เหล่าแมลงวันทองได้เติบโตและวางไข่บนผลไม้ที่กำลังติดผลอยู่บนต้นอย่างแน่นอน โดยใช้ภาชนะที่อยู่รอบตัวมาดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ กับดักแมลงวัน อย่างง่ายกัน // เตรียมอุปกรณ์ // – ขวดเล็กปากกว้าง  – กรวยพลาสติก  – เชือก  – ห่วงพลาสติก  – เทปกาว  – ใบกะเพรา 1.

Read more