วนพรรณฟาร์ม

“วนพรรณการ์เด้น” ไร่เกษตรทฤษฎีใหม่บนพื้นที่ 14 ไร่ ที่อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ดูแลโดยคุณปรีชา หงอกสีมา (แขก) ที่ลาออกจากงานประจำตัดสินใจกลับบ้านมาทำเกษตรทฤษฎีใหม่และใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามรอยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รายละเอียดสามารถรับชมได้ในรายการข่าวเกษตรต้นชั่วโมง ตอน วนพรรณฟาร์ม ___________________________________ สนับสนุนโดย : ใช้ง่าย ใช้ดี ต้องเขียวขจีเม็ดฟู่! สนใจโทร. 02-104-9999, 085-687-6060 www.facebook.com/GreenNano |

Read more

พาณิชฯรับมือผลผลิตการเกษตร

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรใกล้ชิด โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งผลผลิตมีปีละ 4.61 ล้านตัน ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงจำเป็นต้องนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์อื่นมาทดแทน เช่น ข้าวสาลี กากข้าวโพดจากการผลิตเอทานอล รายละเอียดสามารถรับชมได้ในรายการข่าวเกษตรต้นชั่วโมง ตอน พาณิชฯรับมือผลผลิตการเกษตร ___________________________________ สนับสนุนโดย : ใช้ง่าย ใช้ดี ต้องเขียวขจีเม็ดฟู่!

Read more

ปลูกมะเขือพวงรับเงินแสน

การปลูกมะเขือพวง มีกระบวนการปลูกไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องดูแลเยอะเหมือนอย่างข่า รวมทั้งขั้นตอนการใส่ปุ๋ย แรงงานก็ไม่ยุ่งยากมาก แต่ขั้นตอนสำคัญอยู่ที่ ขั้นตอนการเตรียมดินให้เหมาะสมกับการลงปลูก ซึ่งคุณศิริพร บอกว่า ในการปลูกพืชแต่ละชนิดมีความยากง่าย ไม่เหมือนกัน และที่เลือกมะเขือพวงเพราะมองเห็นโอกาสทางการตลาด รายละเอียดสามารถรับชมได้ในรายการข่าวเกษตรต้นชั่วโมง ตอน ปลูกมะเขือพวงรับเงินแสน ___________________________________ สนับสนุนโดย : ใช้ง่าย ใช้ดี ต้องเขียวขจีเม็ดฟู่! สนใจโทร. 02-104-9999, 085-687-6060

Read more

สบู่เปลือกมังคุด

จุดเริ่มต้นของการนำเปลือกมังคุดมาทำเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆ มาจากหมู่บ้านคีรีวงปลูกมังคุดมาก หลังจากกินเนื้อแล้วยังเหลือเปลือก จึงต้องการนำมาใช้ประโยชน์ ตลอดจนต้องการพึ่งพาตนเอง พึ่งพาพื้นฐานอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรม และต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมแหล่งโอโซนที่ดีที่สุด รายละเอียดสามารถรับชมได้ในรายการข่าวเกษตรต้นชั่วโมง ตอน สบู่เปลือกมังคุด ___________________________________ สนับสนุนโดย : ใช้ง่าย ใช้ดี ต้องเขียวขจีเม็ดฟู่! สนใจโทร. 02-104-9999, 085-687-6060 www.facebook.com/GreenNano | www.greennanook.com แอพพลิเคชั่น :

Read more

การค้าไทย-พม่า

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมเวทีประชุมคณะอนุกรรมการร่วมการค้าชายแดนไทย–เมียนมาร์ ครั้งที่ 1/2560 รุกส่งเสริมความร่วมมือ และร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า การลงทุนบริเวณชายแดน ระบุ ปี 2559 ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าเมียนมาร์ มูลค่ากว่า 3 หมื่นล้านบาท รายละเอียดสามารถติดตามได้ในรายการข่าวเกษตรต้นชั่วโมง ตอน การค้าไทย-พม่า สนับสนุนโดย : ใช้ง่าย ใช้ดี ต้องเขียวขจีเม็ดฟู่! สนใจโทร. 02-104-9999,

Read more

ญี่ปุ่นฟาร์ม

เจ้าหน้าที่สถานทูตระดับสูงของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ได้ออกมาเตือนเกษตรกร และผู้ส่งออกสินค้าเกษตร-อาหารไทยไปยังญี่ปุ่นว่า ญี่ปุ่นกำลังพิจารณาจะตัดสิทธิพิเศษภาษีศุลกากร หรือ จีเอสพี สินค้าเกษตรจากเมืองไทยจำนวนมากถึง 400 รายการ ในอีก 2 ปีข้างหน้า รายละเอียดสามารถติดตามได้ในรายการข่าวเกษตรต้นชั่วโมง ตอน ญี่ปุ่นฟาร์ม สนับสนุนโดย : ใช้ง่าย ใช้ดี ต้องเขียวขจีเม็ดฟู่! สนใจโทร. 02-104-9999,

Read more

ทุเรียน 4.0

ผลไม้ภาคตะวันออกในปัจจุบันโดยเฉพาะทุเรียน ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งจากตลาดในประเทศ และต่างประเทศ อีกทั้งการบุกซื้อถึงสวนของล้งจีน ทำให้ราคาทุเรียนพุ่งสูงขึ้นมาก และปัญหาการขายทุเรียนอ่อน ก็มีมากและได้ลุกลามไปไกลถึงระดับชาติ จนรัฐบาลต้องกวดขันมากขึ้น รายละเอียดสามารถติดตามได้ในรายการข่าวเกษตรต้นชั่วโมง ตอน ทุเรียน 4.0 สนับสนุนโดย : ใช้ง่าย ใช้ดี ต้องเขียวขจีเม็ดฟู่! สนใจโทร. 02-104-9999, 085-687-6060 www.facebook.com/GreenNano | www.greennanook.com แอพพลิเคชั่น

Read more

ข้าวสังข์หยดขึ้นทะเบียน GI

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า เป็นที่น่าภูมิใจของคนไทยที่สหภาพยุโรปได้ประกาศขึ้นทะเบียนข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในสหภาพยุโรป (EU) นับเป็นสินค้าข้าวลำดับที่ 2 ที่ได้รับการรับรองต่อจากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้เมื่อก่อนหน้านี้ รายละเอียดสามารถติดตามได้ในรายการข่าวเกษตรต้นชั่วโมง ตอน ข้าวสังข์หยดขึ้นทะเบียน GI สนับสนุนโดย : ใช้ง่าย ใช้ดี ต้องเขียวขจีเม็ดฟู่! สนใจโทร. 02-104-9999, 085-687-6060 www.facebook.com/GreenNano

Read more

วางระบบน้ำหยดเพื่อการเกษตร

นายกฤษณะ สิทธิหาญ เกษตรกรนักดัดแปลงเครื่องมือการเกษตร ที่ได้ต่อสู้กับภัยแล้งในการปลูกพืช 1 ไร่ ด้วยการจัดวางระบบน้ำหยด อยู่ที่ ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปางทำให้พืชหลายชนิดที่ทดลองสามารถรอดตายมากกว่าเดิม ทั้งยังมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเท่าตัว รายละเอียดสามารถติดตามได้ในรายการข่าวเกษตรต้นชั่วโมง ตอน วางระบบน้ำหยดเพื่อการเกษตร สนับสนุนโดย : ใช้ง่าย ใช้ดี ต้องเขียวขจีเม็ดฟู่! สนใจโทร. 02-104-9999, 085-687-6060 www.facebook.com/GreenNano |

Read more

ปลูกผักหลอกแมลง

พงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ เกษตรกรรุ่นใหม่ จ.มหาสารคาม เผยถึงวิธีบริหารจัดการสวนผักในแบบฉบับของตัวเอง เริ่มจากแบ่งพื้นที่ปลูกออกเป็น 60 แปลง แปลงละครึ่งงาน ในแปลงเนื้อที่ครึ่งงานจะมีการแบ่งซอยยกแปลงเป็น 7 แถว เพื่อปลูกพืช 7 ชนิดสลับแถวกัน รายละเอียดสามารถติดตามได้ในรายการข่าวเกษตรต้นชั่วโมง ตอน ปลูกผักหลอกแมลง สนับสนุนโดย : ใช้ง่าย ใช้ดี ต้องเขียวขจีเม็ดฟู่! สนใจโทร.

Read more

จีนปฏิรูปภาคเกษตร

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ประกาศต่อคณะกรรมการกลาง พรรคคอมมิวนิสต์ว่า เขาจะผลักดันการปฏิรูปภาคเกษตรครั้งใหญ่ของจีน ในปี 2017 ที่จะถึงนี้ โดยจะทำให้ภาคเกษตรของจีนมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น และ เป็นเครื่องจักรแห่งการเติบโตตัวใหม่ของเศรษฐกิจจีน รายละเอียดสามารถติดตามเพิ่มได้ในรายการข่าวเกษตรต้นชั่วโมง ตอน จีนปฏิรูปภาคเกษตร สนับสนุนโดย : ใช้ง่าย ใช้ดี ต้องเขียวขจีเม็ดฟู่! สนใจโทร. 02-104-9999, 085-687-6060 www.facebook.com/GreenNano

Read more

กล้วยตากบนเครื่องการบินไทย

คณะกรรมการ SC กลุ่ม 3 ของจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยม smart farmer และ young smart farmer อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ที่มีการ ทำเกษตรผสมผสาน ด้วยการพัฒนาการ ใช้เครื่องจักรกลแทนแรงงานและนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา ใช้ลดต้นทุนการผลิต รายละเอียดสามารถติดตามได้ในรายการข่าวเกษตรต้นชั่วโมง ตอน กล้วยตากบนเครื่องการบินไทย

Read more