รัฐฯเร่งยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

รัฐฯเร่งยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร-คืนความสุขแก่ผู้บริโภคและเกษตรกร นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ได้ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 การขับเคลื่อนภายใต้คณะกรรมการระดับชาติกำหนดให้มีกลไก 2 ระดับ

Read more

เฝ้าระวังโรคเหง้าเน่าบุกสวนขมิ้น กรมวิชาการเกษตรเตือนช่วงฝนชุก

เฝ้าระวังโรคเหง้าเน่าบุกสวนขมิ้น กรมวิชาการเกษตรเตือนช่วงฝนชุก-แนะนำวิธีป้องกันเบื้องต้น กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นในช่วงที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องให้เฝ้าระวังโรคเหง้าเน่า โดยอาการเริ่มแรกใบจะเหี่ยวม้วนเป็นหลอดสีเหลือง และลุกลามจากส่วนล่างขึ้นไปยังส่วนปลายยอดจนแห้งตายทั้งต้น เกษตรกรควรหมั่นตรวจและกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบต้นขมิ้นที่เริ่มแสดงอาการของโรคเหง้าเน่า ให้ขุดต้นไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกทันที เพื่อลดแหล่งสะสมเชื้อสาเหตุโรค หลังจากนั้นให้โรยปูนขาวบริเวณหลุมที่ขุด เพื่อป้องกันการระบาดของโรค และควรทำความสะอาดอุปกรณ์การเกษตรที่ใช้กับต้นที่เป็นโรคก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ หากเกษตรกรจะปลูกขมิ้นในฤดูถัดไป ควรหลีกเลี่ยงการปลูกในพื้นที่ที่เคยมีการระบาดของโรคนี้ และควรทำแปลงปลูกให้มีการระบายน้ำที่ดี นอกจากนี้ เกษตรกรควรเตรียมดิน โดยไถพรวนดินให้ลึกจากผิวดินมากกว่า 20 เซนติเมตรขึ้นไป และตากดินไว้ให้นานกว่า 2 สัปดาห์

Read more

เรียนรู้การเพาะปลูกลำไยนอกฤดู เกษตรฯลำพูนกระตุ้นเกษตรกร

เรียนรู้การเพาะปลูกลำไยนอกฤดู เกษตรฯลำพูนกระตุ้นเกษตรกรใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสม สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) การผลิตลำไยนอกฤดูและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 โดยมีพลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน จังหวัดลำพูน นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน

Read more

จัดทำแผนฟื้นฟูส้มโอทับทิมสยาม หลังได้รับผลกระทบน้ำท่วม

จัดทำแผนฟื้นฟูส้มโอทับทิมสยาม หลังได้รับผลกระทบน้ำท่วม-มอบต้นกล้าให้เกษตรกรแล้วกว่า 7,000 ต้น ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งมีพื้นที่น้ำท่วมจำนวนทั้งสิ้น 37,742 ไร่ โดยเฉพาะลุ่มน้ำปากพนัง ซึ่งเป็นแหล่งปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามที่มีชื่อเสียงโด่งดังของประเทศไทย ประกอบกับมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน จึงส่งผลกระทบไปยังสวนส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามทำให้ได้รับความเสียหายในวงกว้าง ต้นพันธุ์ที่เคยให้ผลผลิตตายจากน้ำท่วม พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์จึงมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินการฟื้นฟูสวนส้มโอทับทิมสยาม ซึ่งเป็นพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Geographical Indications หรือ

Read more

พาณิชย์ฯ เปิดประมูลข้าว 2.2 ล้านตัน หลายประเทศให้ความสนใจล้นหลาม

พาณิชย์ฯ เปิดประมูลข้าว 2.2 ล้านตัน หลายประเทศให้ความสนใจล้นหลาม-ชี้เป็นแรงกระตุ้นช่วยให้ราคาสูงขึ้น นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ประธานคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว (นบข.) เห็นชอบออกประกาศเปิดประมูลจำหน่ายข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน 2.20 ล้านตัน ตามแผนการระบายที่คณะกรรมการ นบข.เห็นชอบ ซึ่งคณะทำงานฯ ออกประกาศ เรื่อง การจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน (TOR)

Read more

เจ้าของร้านอิเล็กทรอนิกส์ลองปลูกองุ่น สวนกระแสปัญหาดินเค็ม

เจ้าของร้านอิเล็กทรอนิกส์ลองปลูกองุ่น สวนกระแสปัญหาดินเค็ม น้ำกร่อย-ได้ผลผลิตดีจนเตรียมขยายพื้นที่ปลูก น.ส.ทรรศนีย์ สระแก้ว หรือเอียด อายุ 43 ปี เจ้าของร้านจำหน่ายเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่กรุงเทพมหานคร ได้อาศัยเวลาว่างจากการทำธุรกิจ เดินทางกลับบ้านเกิดที่บ้านหยงสตาร์ ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง พร้อมทดลองนำองุ่นหลายสายพันธุ์มาปลูก เพื่อต้องการท้าพิสูจน์ว่า องุ่นจะไม่ให้ผลผลิต หรือให้ผลน้อย หรืออาจจะมีผลขนาดเล็ก เมื่อนำมาปลูกในพื้นที่อุณหภูมิที่ร้อนชื้นอย่างในภาคใต้ ท่ามกลางเสียงคัดค้านจากญาติๆ ที่ไม่เห็นด้วย เพราะกลัวจะไม่ได้รับผลผลิต

Read more

โสมแดงตกลงนำเข้าไข่ไก่จากไทย หลังประสบกับภาวะขาดแคลนจากการระบาดของไข้หวัดนก

โสมแดงตกลงนำเข้าไข่ไก่จากไทย หลังประสบกับภาวะขาดแคลนจากการระบาดของไข้หวัดนก กระทรวงความปลอดภัยด้านอาหารและยาของเกาหลีใต้ ประกาศจะนำเข้าไข่ไก่จากประเทศไทยตั้งเเต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป หลังเกาหลีใต้ต้องประสบกับภาวะขาดเเคลนไข่ไก่อย่างหนัก จากวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ซึ่งทำให้ต้องกำจัดไก่จำนวนหลายล้านตัว เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา แถลงการณ์ของกระทรวงระบุว่า ทั้ง 2 ชาติได้บรรลุขั้นตอนสุดท้ายของการเจรจาในเรื่องเงื่อนไขที่จะเปิดทางให้มีการนำเข้าไข่ซึ่งรวมถึงใบรับประกันด้านสาธารณสุขด้วยโดยหวังว่าการนำเข้าไข่จากไทยจะช่วยแก้ปัญหาไข่ในประเทศขาดแคลนได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ประกาศจะนำเข้าไข่ไก่จากเดนมาร์กด้วย ทั้งนี้ เกาหลีใต้มีการนำเข้าไข่สดจาก 7 ประเทศ รวมถึงออสเตรเลียและสเปน และมีการนำเข้าไข่จากสหรัฐเป็นครั้งแรกหลังเหตุไข้หวัดนกระบาด โดยมีข่าวรายงานว่า ความขาดแคลนไข่ไก่ของเกาหลีใต้ ทำให้มีซูเปอร์มาเก็ตบางแห่งฉวยโอกาสตั้งราคาขายไข่ไก่เป็นถาดละ 10,000 วอน

Read more

อ้อยขอนแก่น 3 พันธุ์อ้อยยอดฮิต ทนแล้งดี ให้ผลผลิตสูง ทางเลือกที่เกษตรกรไม่ควรมองข้าม

อ้อยขอนแก่น 3 พันธุ์อ้อยยอดฮิต ทนแล้งดี ให้ผลผลิตสูง ทางเลือกที่เกษตรกรไม่ควรมองข้าม นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากการที่กรมวิชาการเกษตรได้วิจัยพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์อ้อยมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้ประกาศรับรองพันธุ์และแนะนำส่งเสริมให้ชาวไร้อ้อยปลูกไปแล้วกว่า 30 พันธุ์ ช่วยเพิ่มทางเลือกพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย และสร้างรายได้ให้เกษตรกรค่อนข้างมาก ขณะนี้มีพันธุ์อ้อยของกรมวิชาการเกษตรหนึ่งพันธุ์ที่ชาวไร่อ้อยนิยมปลูกอย่างแพร่หลายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศคือ อ้อยพันธุ์ขอนแก่น3 ซึ่งพื้นที่ปลูกได้ขยายตัวครอบคลุมพื้นที่ 60-70% ของพื้นที่ปลูกอ้อยทั้งหมด เนื่องจากมีศักยภาพทั้งด้านการให้ผลผลิตสูง ทั้งยังมีความโดดเด่นเรื่องการทนแล้ง ทำให้เป็นที่ยอมรับและเกษตรกรมีความพึงพอใจมาก

Read more

สวนเงาะโรงเรียนยโสธรยิ้มแก้มปริ เก็บจำหน่ายทั้งขายปลีกและส่งได้วันละ 5,000

สวนเงาะโรงเรียนยโสธรยิ้มแก้มปริ เก็บจำหน่ายทั้งขายปลีกและส่งได้วันละ 5,000 ถึง 10,000 บาท นายเขียว สืบเท้า อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่100 หมู่ที่ 2 บ้านโคกใหญ่ ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เจ้าของไร่เงาะ เปิดเผยว่า ตนได้ปลูกเงาะมาตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมาในพื้นที่ไร่จำนวน 20

Read more

ไมโครซอฟท์จับมือกระทรวงดิจิทัล ร่วมมือพัฒนาแพลตฟอร์ทคลาวด์ต่อยอดสู่การผลักดัน

ไมโครซอฟท์จับมือกระทรวงดิจิทัล ร่วมมือพัฒนาแพลตฟอร์ทคลาวด์ต่อยอดสู่การผลักดัน IoT สู่เกษตรกร นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า จากนโยบายของกระทรวงดิจิทัล ที่เน้นการลดความเลื่อมล้ำของสังคม ซึ่งตรงกับพันธกิจของไมโครซอฟท์ ในการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีไปใช้งาน ทำให้ไมโครซอฟท์ มีการประกาศก่อนหน้านี้ว่า จะลงเงินสนับสนุนโครงการต่างๆ ทั่วโลก 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศไทยในทุกๆ ด้านไปพร้อมๆ

Read more

เกษตรฯ ชวนขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิต

เกษตรฯ ชวนขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิต-เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ตัวเอง นายไพศาล สังข์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา เปิดเผยว่า ระยะนี้เป็นช่วงเวลาเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 หากเกษตรกรรายใดวางแผนเตรียมเพาะปลูกพืชใหม่หรือปรับเปลี่ยนชนิดพืชและพื้นที่ในการเพาะปลูก ก็ขอเชิญชวนให้มาขึ้นทะเบียนปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตร ปี 2560 เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ หรือ การสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายต่างๆของรัฐบาล ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือหรือสนับสนุนได้ต่อเมื่อเป็นผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือปรับปรุงข้อมูลการเกษตรแล้วเท่านั้น สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขขึ้นทะเบียนปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เกษตรกรรายเดิมหลังเพาะปลูก

Read more

“น้ำไผ่บริสุทธิ์” น้ำสะอาดจากต้นไม้ วิถีการดำรงชีวิตของคนสมัยโบราณ

“น้ำไผ่บริสุทธิ์” น้ำสะอาดจากต้นไม้ วิถีการดำรงชีวิตของคนสมัยโบราณ-ช่วยเรื่องสุขภาพขับสารพิษในร่างกาย ใช้สว่านเจาะลงบนลำต้นไผ่ เพื่อให้ได้น้ำไผ่สดๆบริสุทธิ์จากต้น เป็นวิธีการ ของเกษตรกรสมัคร สุวรรณสาม เจ้าของสวนไผ่กิมซุง ที่หมู่ 1 อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ปลูกไผ่กิมซุงในสวนยางพารากว่า 1,000 ต้น บนพื้นที่ 20 ไร่ เพื่อนำน้ำไผ่ส่งขายแก่กลุ่มคนรักสุขภาพในพื้นที่ เป็นวิถีชีวิตของผู้คนในอดีต ซึ่งสมัยโบราณ เวลาไปทำสวนไม่มีน้ำดื่ม อาศัยน้ำไผ่ดื่มแทน

Read more