พาณิชย์ลงนามห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ รับซื้อผลไม้โดยตรงจากเกษตรกร

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรับซื้อผลไม้ฤดูการผลิตปี 2561 ระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ผู้ส่งออก และตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน เพื่อรับซื้อผลไม้โดยตรงจากเกษตรกร ภายใต้นโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามยุทธศาสตร์ “ประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจด้านการค้าผลไม้เมืองร้อนของโลก” ซึ่งให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษบกิจท้องถิ่น นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า นับเป็นสัญญาณที่ดี โดยกระทรวงพาณิชย์ได้รับความร่วมมืออย่างดีเสมอมาจากห้างค้าปลีกชั้นนำของประเทศ ได้แก่ Tops Market, The Mall, Big C,

Read more

มะพร้าวน้ำหอมแปลงใหญ่วัดเพลง กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนใช้การตลาดนำการผลิต

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรม ส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมแปลงใหญ่วัดเพลง จำกัด จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีจุดเด่นด้านการพัฒนาคุณภาพของสายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมก้นจีบ ที่ให้น้ำมะพร้าวที่มีความหอม หวาน รสชาติดี ลูกโต ในขณะที่พันธุ์มะพร้าวที่สหกรณ์นำมาจำหน่าย ได้จากการรวบรวมมะพร้าวจากต้นแม่พันธุ์อายุมากกว่า 30 ปี ซึ่งสหกรณ์รับประกันในเรื่องคุณภาพและราคากับสมาชิก สำหรับสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมแปลงใหญ่วัดเพลง จำกัด ถือเป็นสหกรณ์ที่ตั้งในพื้นที่แปลงใหญ่มะพร้าว ที่ผ่านมาได้มีการแลกเปลี่ยนและเสนอแนวทางให้สหกรณ์พัฒนาแนวทางในเรื่องของการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ โดยพยายามเชื่อมโยงตลาดทั้งภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ รวมทั้งการรวมกันซื้อ-รวมกันขาย

Read more

ปลูกแคนตาลูปด้วยระบบน้ำหยด-ลงทุนแค่ 15,000 ได้กำไร 3 เท่า

นายพงษ์พัฒน์ เทียนสว่าง เกษตรกรหมู่ 4 ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ เร่งเก็บผลผลิตแคนตาลูปที่ปลูกไว้ 5 ไร่ หลังตัดสินใจปรับที่ดินจากที่เคยปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มาปลูกแคนตาลูป พืชทนแล้งและสภาพอากาศร้อน เนื่องจาก ต.ป่าคาย เป็นพื้นที่แล้งซ้ำซาก ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน นอกจากขุดสระเพื่อเก็บกักในช่วงฝนตกหนัก ประกอบกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาตกต่ำ ชาวบ้านส่วนใหญ่เน้นขายแรงงาน ตลอดเวลาที่ผ่านมาพยายามหาพืชมาปลูกทดแทน เพื่อต้องการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ยอมรับว่าล้มลุกคุกคลาน จนกระทั่งเมื่อ

Read more

เกษตรกรไทยเลี้ยงโคเนื้อส่งออก รองรับความต้องการของผู้บริโภคจีนแผ่นดินใหญ่

นายกิตติ กุบแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันโคเนื้อเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดใหญ่ในประเทศ โดยมีโคเนื้อประมาณ 4.87 ล้านตัว เงินหมุนเวียนกว่า 60,000-70,000 ล้านบาทต่อปี ขณะที่ตลาดในประเทศ มีความต้องการบริโภคสูงถึง 1.2 ล้านตัวต่อปี แต่ผลิตได้เฉลี่ยปีละ 1 ล้านตัว นายสุรชัย เปี่ยมคล้า ผู้จัดการสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จ.นครปฐม

Read more

เปลี่ยนจากทำนามาปลูกผักบุ้ง ต้นทุนต่ำ…แต่รายได้สูง

พลิกวิกฤติชีวิต! เปลี่ยนทำนามาปลูกผักบุ้ง ต้นทุนการผลิตต่ำแต่สร้างรายได้สูงสุดวันละ 1,000 บาท    นายสำรวย มีแตร อายุ 63 ปี บ้านเลขที่ 40 หมู่ 4 ตำบลคลองวัว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยใช้แรงงานในครัวเรือน โดยทำนาผักบุ้ง จำนวน 5 ไร่ จากพื้นที่เดิมเคยทำนาจำนวน

Read more

พื้นที่ปลูกกาแฟในไทยลดฮวบ 70% หันนำเข้าเวียดนาม-บราซิล

     นายประยูร สงค์ประเสริฐ นายกสมาคมชาวสวนกาแฟไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันพื้นที่ปลูกและปริมาณผลผลิตกาแฟไทยลดลงอย่างมาก ทั้งพันธุ์อราบิก้าและโรบัสต้า โดยปี 2560/2561 มีปริมาณเหลือเพียง 11,000 ตันเท่านั้น จากเมื่อปี 2532 มีปริมาณรวมทั้งหมด 70,000-80,000 ตัน ขณะที่ความต้องการบริโภคภายในประเทศมีมากถึง 70,000 ตันต่อปี ทำให้ผู้ประกอบการไทยต้องนำเข้าผลผลิตจากต่างประเทศจำนวนมาก โดยแหล่งปลูกกาแฟพันธุ์อราบิก้าส่วนใหญ่อยู่ภาคเหนือ ได้แก่

Read more

ปลูกพริกหยวกส่งตลาดสี่มุมเมือง รายได้เฉลี่ยวันละ 1,600-4,000 บาท

นางเฉลา สืบเหล่ารบ เกษตรกรที่บ้านจระเข้ผอม หมู่ที่ 1 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เร่งเก็บพริกหยวกขาวที่กำลังออกผลผลิตเต็มพื้นที่กว่า 1 ไร่ เพื่อบรรจุกระสอบ เตรียมจัดส่งให้กับพ่อค้าคนกลางที่จะมารับซื้อ   โดยให้ราคาขั้นต่ำที่กิโลกรัมละ 8-20 บาท แต่ละวันมีผลผลิตกว่า 200 กิโลกรัม หรือทำรายได้เฉลี่ยวันละ 1,600-4,000 บาท ดีกว่าการทำนาถึง

Read more

กรมการค้าฯมั่นใจส่งออกข้าวตามเป้า ชี้ตลาดโลกยังมีความต้องการข้าว

กรมการค้าฯมั่นใจส่งออกข้าวตามเป้า ชี้ตลาดโลกยังมีความต้องการข้าว-ส่งผลราคาข้าวเปลือกราคาดีขึ้น นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยสถานการณ์การส่งออกข้าวไทยในปี 2561 โดยมั่นใจว่าจะสามารถส่งออกข้าวได้ 9.5 ล้านตันตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงเดือนมีนาคม 2561 ไทยสามารถส่งออกข้าวได้แล้ว 2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.17 มูลค่า 999 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ

Read more

เปลี่ยนพื้นที่ทำนามาปลูกแตงโม พืชน้ำน้อยที่สร้างรายได้ดี

เปลี่ยนพื้นที่ทำนาปรับมาปลูกแตงโม พืชน้ำน้อยที่สร้างรายได้ดีแทนการปลูกข้าว ช่วยดับร้อนต้อนรับหน้าแล้ง  _______________________________________ นายประยูร รักไร่ อายุ 56 ปี ชาวบ้าน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เกษตรกรปลูกแตงโม กล่าวว่า ช่วงฤดูร้อนประชาชนนิยมรับประทานผลไม้คลายร้อน เช่นแตงโมและตนได้ปลูกแตงโมทุกปี ซึ่งสร้างรายได้ ในช่วงฤดูร้อน ทุกปีจะปลูกแตงโมพันธุ์ กินรีสายพันธุ์ 188 จะเริ่มปลูกตั้งแต่เดือน มกราคมและเก็บเกี่ยวประมาณปลายมีนาคม

Read more

พาณิชย์พบเกษตรกรปลูกกาแฟ ชี้ช่องใช้ FTA รับมือเปิดการค้าเสรี

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้ลงพื้นที่พบปะกับเกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจกาแฟ ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ และวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ จังหวัดชุมพร เพื่อชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการใช้ประโยชน์จากความตกลงเปิดการค้าเสรี (FTA) ที่ไทยทำกับประเทศต่างๆ ในสินค้ากาแฟและผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะการเปิดตลาดลดภาษีภายใต้ความตกลง FTA ไทย–ออสเตรเลียในปี 2563  “ ปัจจุบันไทยผลิตเมล็ดกาแฟได้ประมาณ 26,000 ตันต่อปี ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศที่มีถึง 90,000 ตันต่อปี จึงต้องนำเข้าเมล็ดกาแฟปีละประมาณ 60,000

Read more

ปลูกมันเทศญี่ปุ่นแทนมันสำปะหลัง สร้างรายได้มากกว่าถึง 3 เท่า

เกษตรกร อ.มัญจาคีรี ปลูกมันเทศญี่ปุ่นแทนมันสำปะหลัง ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด สร้างรายได้มากกว่าถึง 3 เท่า      นางวิไล แสงสุข เกษตรกรบ้านหนองสองห้อง หมู่ 14 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น กำลังตรวจดูยอดมันเทศญี่ปุ่นสีม่วง ในแปลงใหม่ที่เตรียมเก็บขาย หลังจากก่อนหน้านี้ปลูกในพื้นที่ 2 งาน ลงทุนไป 20,000

Read more

สินค้าออร์แกนิกไทยโดนใจสิงคโปร์ พาณิชย์เร่งผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เข้าเยี่ยมชมการขายสินค้าออร์แกนิกของร้าน mahota ที่สิงคโปร์ ซึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่สำหรับสินค้าออร์แกนิก และขายสินค้าออร์แกนิกมากว่า 30 ปี มีสาขาในหลายประเทศทั้งจีน และญี่ปุ่น และพบว่าทางร้านมีการนำเข้าสินค้าจากทั่วโลก รวมทั้งจากประเทศไทยมาจำหน่าย มีทั้งกลุ่มอาหาร และกลุ่มที่ไม่ใช่อาหาร โดยสินค้าไทยที่มีการวางขายในร้านนี้ เช่น ผัก ผลไม้ ข้าว ของขบเคี้ยว และชุดเครื่องแกง

Read more