อ้อยขอนแก่น 3 พันธุ์อ้อยยอดฮิต ทนแล้งดี ให้ผลผลิตสูง ทางเลือกที่เกษตรกรไม่ควรมองข้าม

อ้อยขอนแก่น 3 พันธุ์อ้อยยอดฮิต ทนแล้งดี ให้ผลผลิตสูง ทางเลือกที่เกษตรกรไม่ควรมองข้าม นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากการที่กรมวิชาการเกษตรได้วิจัยพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์อ้อยมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้ประกาศรับรองพันธุ์และแนะนำส่งเสริมให้ชาวไร้อ้อยปลูกไปแล้วกว่า 30 พันธุ์ ช่วยเพิ่มทางเลือกพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย และสร้างรายได้ให้เกษตรกรค่อนข้างมาก ขณะนี้มีพันธุ์อ้อยของกรมวิชาการเกษตรหนึ่งพันธุ์ที่ชาวไร่อ้อยนิยมปลูกอย่างแพร่หลายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศคือ อ้อยพันธุ์ขอนแก่น3 ซึ่งพื้นที่ปลูกได้ขยายตัวครอบคลุมพื้นที่ 60-70% ของพื้นที่ปลูกอ้อยทั้งหมด เนื่องจากมีศักยภาพทั้งด้านการให้ผลผลิตสูง ทั้งยังมีความโดดเด่นเรื่องการทนแล้ง ทำให้เป็นที่ยอมรับและเกษตรกรมีความพึงพอใจมาก

Read more

สวนเงาะโรงเรียนยโสธรยิ้มแก้มปริ เก็บจำหน่ายทั้งขายปลีกและส่งได้วันละ 5,000

สวนเงาะโรงเรียนยโสธรยิ้มแก้มปริ เก็บจำหน่ายทั้งขายปลีกและส่งได้วันละ 5,000 ถึง 10,000 บาท นายเขียว สืบเท้า อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่100 หมู่ที่ 2 บ้านโคกใหญ่ ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เจ้าของไร่เงาะ เปิดเผยว่า ตนได้ปลูกเงาะมาตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมาในพื้นที่ไร่จำนวน 20

Read more

ไมโครซอฟท์จับมือกระทรวงดิจิทัล ร่วมมือพัฒนาแพลตฟอร์ทคลาวด์ต่อยอดสู่การผลักดัน

ไมโครซอฟท์จับมือกระทรวงดิจิทัล ร่วมมือพัฒนาแพลตฟอร์ทคลาวด์ต่อยอดสู่การผลักดัน IoT สู่เกษตรกร นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า จากนโยบายของกระทรวงดิจิทัล ที่เน้นการลดความเลื่อมล้ำของสังคม ซึ่งตรงกับพันธกิจของไมโครซอฟท์ ในการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีไปใช้งาน ทำให้ไมโครซอฟท์ มีการประกาศก่อนหน้านี้ว่า จะลงเงินสนับสนุนโครงการต่างๆ ทั่วโลก 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศไทยในทุกๆ ด้านไปพร้อมๆ

Read more

เกษตรฯ ชวนขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิต

เกษตรฯ ชวนขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิต-เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ตัวเอง นายไพศาล สังข์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา เปิดเผยว่า ระยะนี้เป็นช่วงเวลาเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 หากเกษตรกรรายใดวางแผนเตรียมเพาะปลูกพืชใหม่หรือปรับเปลี่ยนชนิดพืชและพื้นที่ในการเพาะปลูก ก็ขอเชิญชวนให้มาขึ้นทะเบียนปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตร ปี 2560 เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ หรือ การสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายต่างๆของรัฐบาล ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือหรือสนับสนุนได้ต่อเมื่อเป็นผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือปรับปรุงข้อมูลการเกษตรแล้วเท่านั้น สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขขึ้นทะเบียนปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เกษตรกรรายเดิมหลังเพาะปลูก

Read more

“น้ำไผ่บริสุทธิ์” น้ำสะอาดจากต้นไม้ วิถีการดำรงชีวิตของคนสมัยโบราณ

“น้ำไผ่บริสุทธิ์” น้ำสะอาดจากต้นไม้ วิถีการดำรงชีวิตของคนสมัยโบราณ-ช่วยเรื่องสุขภาพขับสารพิษในร่างกาย ใช้สว่านเจาะลงบนลำต้นไผ่ เพื่อให้ได้น้ำไผ่สดๆบริสุทธิ์จากต้น เป็นวิธีการ ของเกษตรกรสมัคร สุวรรณสาม เจ้าของสวนไผ่กิมซุง ที่หมู่ 1 อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ปลูกไผ่กิมซุงในสวนยางพารากว่า 1,000 ต้น บนพื้นที่ 20 ไร่ เพื่อนำน้ำไผ่ส่งขายแก่กลุ่มคนรักสุขภาพในพื้นที่ เป็นวิถีชีวิตของผู้คนในอดีต ซึ่งสมัยโบราณ เวลาไปทำสวนไม่มีน้ำดื่ม อาศัยน้ำไผ่ดื่มแทน

Read more

ขับเคลื่อนมันสำปะหลังแปลงใหญ่ ตอบสนองนโยบายประชารัฐ

ขับเคลื่อนมันสำปะหลังแปลงใหญ่ ตอบสนองนโยบายประชารัฐ สู่การพัฒนาเป็น Smart Farmer องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ นายวีระเกียรติ รัมณีย์รัตนากุล นายอำเภอปราสาท เป็นประธานอบรมการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังแปลงใหญ่ประชารัฐ ตามโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังสู่การเป็น Smart Farmerและการใช้นวัตกรรมด้านการผลิตมันสำปะหลังให้มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ด้านนายสุวพงษ์ กล่าวว่า สภาพปัญหากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1(นครราชสีมา,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์ และสุรินทร์) มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังกว่า 2

Read more

เพาะต้นกล้าผักสวนครัวหารายได้เสริม หลังโดนพิษราคายางพาราตกต่ำ

เพาะต้นกล้าผักสวนครัวหารายได้เสริม หลังโดนพิษราคายางพาราตกต่ำ-ทำเงินเดือนละแสนเลี้ยงครอบครัว น.ส.ศิริวรรณ หรือสาว ยอดแก้ว วัย 40 ปี อยู่บ้านเลขที่ 23 ม.5 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี กล้าตัดสินใจโค่นสวนยางพาราจำนวน 3 ไร่เพาะต้นกล้าผักสวนครัว ดอกดาวเรือง และยาสูบที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดขายสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวหลังจากที่ประสบปัญหาราคายางพาราตกต่ำติดต่อกันมานาน ซึ่งเดิมมีสวนยางพาราจำนวน 19 ไร่ มีรายได้ไม่แน่นอนเดือนละประมาณ 10,000

Read more

กรมวิชาการเกษตรปั้นเล็งมะพร้าวไทย จ่อเสนอแผนยุทธศาสตร์ใหม่

กรมวิชาการเกษตรปั้นเล็งมะพร้าวไทย จ่อเสนอแผนยุทธศาสตร์ใหม่-หวังเพิ่มผลผลิต ลดนำเข้าจากตปท. นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์มะพร้าวเพื่ออุตสาหกรรม พ.ศ.2561-2564 ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้พิจารณา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวไทย เพื่อเพิ่มผลผลิตคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังต้องการสร้างความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศ ช่วยให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม และยกระดับอุตสาหกรรมมะพร้าวไทยสู่สากล ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ในระยะยาว “ภายใน 5 ปี

Read more

หนุนเกษตรกรบุรีรัมย์ปลูกอ้อย ทดแทนที่เคยปลูกข้าวคุณภาพไม่ดี

หนุนเกษตรกรบุรีรัมย์ปลูกอ้อย ทดแทนที่เคยปลูกข้าวคุณภาพไม่ดี-สร้างรายได้ทดแทน นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน เปิดเผยว่า สำนักงานชลประทานที่ 8 ได้นำนโยบายนำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural Map for Adaptive Management : Agri-Map) ไปขยายผลดำเนินการที่บ้านขมิ้น ต.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โดยหลังจากประสบผลสำเร็จในการดำเนินโครงการนำร่องที่ ต.ตูม อ.ปักธงชัย

Read more

ตร.เชียงรายใช้เวลาว่างปลูกเมล่อน ปลูกแบบปลอดสารเคมีที่เรียนรู้จากกูเกิ้ล

ตร.เชียงรายใช้เวลาว่างปลูกเมล่อน ปลูกแบบปลอดสารเคมีที่เรียนรู้จากกูเกิ้ล-ส่งขายทั้งผลสดและแปรรูป พ.ต.ท.อนันต์เดช ยาวิชัย วัย 59 ปี หนึ่งในนายตำรวจมือปราบมากฝีมือของจังหวัดเชียงราย และกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดเชียงราย เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของข้าราชการที่ใช้เวลาว่างจากการทำงานประจำในหน้าที่ปราบปรามอาชญากรรม หันมาปลูกเมลอนปลอดสารเคมี อินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์ ภายใต้ชื่อ “เจน่า เมลอนฟาร์ม” บริเวณเนื้อที่ 200 ตารางวา ข้างบ้าน ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเชียงราย-เชียงใหม่

Read more

เกษตรฯ จับตาราคาสับปะรดปี60 รับมือผลผลิตล้นตลาดไตรมาส 3

เกษตรฯ จับตาราคาสับปะรดปี60 รับมือผลผลิตล้นตลาดไตรมาส 3 หลังเกษตรกรเดือดร้อนหนัก นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์ผลิตสับปะรดปี 2560 พบว่าพื้นที่ปลูกและสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมีทั้งหมด 27 จังหวัด พื้นที่ 0.491 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 7.46 โดยปริมาณผลผลิตสับปะรดในปี 2559 มีปริมาณ

Read more

ราชบุรีรวมกลุ่มปลูกมะพร้าวแปลงใหญ่ ลดปัญหาการกดราคาจากพ่อค้า

ราชบุรีรวมกลุ่มปลูกมะพร้าวแปลงใหญ่ ลดปัญหาการกดราคาจากพ่อค้า-ตั้งราคาตามกลไกตลาดได้เอง มะพร้าวน้ำหอมพันธุ์พื้นถิ่นของราชบุรีคือ พันธุ์ก้นจีบ ผลจะใหญ่กว่ามะพร้าวน้ำหอมสามพราน นครปฐม ซึ่งชาวสวนมะพร้าวเพิ่งรวมตัวกันเป็นแปลงใหญ่ในปีนี้ ซึ่งพบว่าลดปัญหาการกดราคาจากพ่อค้าได้ อีกทั้งยังสามารถเลือกผู้รับซื้อที่ให้ราคาสูงสุด มะพร้าวน้ำหอมจากสวนขณะนี้ราคาผลละ 20 บาท ทุก 20 วันจะตัดขายได้ หากดูแลดี ไร่หนึ่งจะได้ผลผลิตราว 500 ผล ประมาณการว่าปีหนึ่งๆ หักต้นทุนแล้ว เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจะมีรายได้ไร่ละ 60,000 บาทต่อปี

Read more
Page 10 of 11« First...7891011