ไข่ไก่ 100 ล้าน FIX

ธุรกิจไข่ไก่ที่ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นไข่ไก่ฟาร์มแบบอุตสาหกรรม แต่ขายได้ราคาดี (ปกติ ไข่ไก่เลี้ยงแบบธรรมชาติ ถึงจะได้ราคาดี) เขาทำอย่างไร ถึงมีลูกค้ามาเข้าคิวซื้อก่อนร้านเปิดทุกเช้า รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ในรายการรอบรู้ข่าวเกษตร ตอน ไข่ไก่ 100 ล้าน FIX สนับสนุนโดย: สุดสุด เพียวผง ตัวเดียวโดน ตัวเดียวอยู่ www.facebook.com/kasetpurepure www.greenpure.co.th | www.kasetpure.com แอพพลิเคชั่น

Read more

พด.แนะเกษตรกรเพิ่มอินทรียวัตถุลงในดิน เพื่อรักษาสมดุล ฟื้นฟูและคืนความสมบูรณ์ให้กับดินอย่างเหมาะสม

พด.แนะเกษตรกรเพิ่มอินทรียวัตถุลงในดิน เพื่อรักษาสมดุล ฟื้นฟูและคืนความสมบูรณ์ให้กับดินอย่างเหมาะสม นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า จากปัญหาการนำพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการทำการเกษตรอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ขาดการจัดการที่ถูกวิธีและการดูแลรักษาที่ไม่เหมาะสมจนทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรม ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ส่งผลให้พืชที่ปลูกให้ผลผลิตลดลง อีกทั้งยังมีการพบว่าผลการวิเคราะห์ดินทั่วประเทศมีค่าเฉลี่ยอินทรียวัตถุที่มีอยู่ในดินต่ำกว่า 1% ซึ่งสัดส่วนที่แท้จริงของดินที่ดีควรจะมีอินทรียวัตถุประมาณ 5% จึงจะถือว่าเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการเพาะปลูกพืชต่างๆ โดยดินที่ขาดแคลนอินทรียวัตถุ ดินปัญหาต่างๆ หรือดินที่เสื่อมโทรม รวมทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินในการเพาะปลูกพืชต่างๆ อย่างผิดหลักวิชาการหรือไม่ถูกวิธีการทำให้สิ่งมีชีวิตในดินและจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินตายหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร ทำให้สารเคมีตกค้างในดิน น้ำ

Read more

ปลูกผักหลอกแมลง

พงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ เกษตรกรรุ่นใหม่ จ.มหาสารคาม เผยถึงวิธีบริหารจัดการสวนผักในแบบฉบับของตัวเอง เริ่มจากแบ่งพื้นที่ปลูกออกเป็น 60 แปลง แปลงละครึ่งงาน ในแปลงเนื้อที่ครึ่งงานจะมีการแบ่งซอยยกแปลงเป็น 7 แถว เพื่อปลูกพืช 7 ชนิดสลับแถวกัน รายละเอียดสามารถติดตามได้ในรายการข่าวเกษตรต้นชั่วโมง ตอน ปลูกผักหลอกแมลง สนับสนุนโดย : ใช้ง่าย ใช้ดี ต้องเขียวขจีเม็ดฟู่! สนใจโทร.

Read more

“เตยหอม” พืชสารพัดประโยชน์ ปลูกก็ง่าย สร้างรายได้ดี พืชที่เก็บขายได้นับสิบปีและดีกว่าปลูกข้าว

“เตยหอม” พืชสารพัดประโยชน์ ปลูกก็ง่าย สร้างรายได้ดี พืชที่เก็บขายได้นับสิบปีและดีกว่าปลูกข้าว คุณโพธิ์ ภูฆัง อยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าของสวนเตยหอมสีเขียวสดใส โดยเจ้าตัวเล่าให้ฟังว่า พื้นที่นี้เคยใช้ปลูกข้าว แต่ด้วยปัญหาราคาข้าวตกต่ำ และพื้นที่ขาดแคลนน้ำไม่สามารถทำนาปรังได้ จึงได้ปรับพื้นที่นามาปลูกเตยหอมแทน เนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกและดูแลง่าย และตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง เตยหอมเป็นพืชที่ใช้งานได้สารพัดประโยชน์ เป็นได้ทั้งอาหารและสมุนไพรแปรรูปส่งออกไปยังต่างประเทศอีกทั้งเป็นพืชที่ปลูก และดูแลง่ายกว่าพืชชนิดอื่นๆ ถึงแม้การปลูกเตยหอมจะลงทุนสูงกว่าพืชอื่น เนื่องจากต้องมีตาข่ายพรางแสงในลักษณะโรงเรือน แต่ปลูกเพียงครั้งเดียวสามารถเก็บผลผลิตได้นาน 10

Read more

ปลูกถั่วลิสงแปลงใหญ่

โก๋แก่ บริษัทยักษ์ใหญ่ที่จำหน่ายขนมขบเคี้ยวในรูปแบบของถั่ว ได้เข้าพื้นที่จัดรูปที่ดิน ต.โพ อ.เมืองศรีสะเกษ ทันทีเช่นกันเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2559 นอกจากอธิบายรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการแล้ว ยังรับสมัครในวันนั้นเลย เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้ผลิตในฤดูแล้ง รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ในรายการรอบรู้ข่าวเกษตร ตอน ปลูกถั่วลิสงแปลงใหญ่ สนับสนุนโดย: สุดสุด เพียวผง ตัวเดียวโดน ตัวเดียวอยู่ www.facebook.com/kasetpurepure www.greenpure.co.th | www.kasetpure.com แอพพลิเคชั่น :

Read more

มันสำปะหลังครึ่งปีแรกหด 7.7% หลังปริมาณความต้องการในตลาดเพิ่มขึ้นกว่า 10 ล้านตัน

มันสำปะหลังครึ่งปีแรกหด 7.7% หลังปริมาณความต้องการในตลาดเพิ่มขึ้นกว่า 10 ล้านตัน นายบุญชัย ศรีชัยยงพานิช นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ภาวะมันเส้นมีจีนเป็นตลาดส่งออกเดียว ปัจจุบันจีนมีโรงงานขนาดใหญ่ ใช้มันเส้น 5 แสนตัน-1 ล้านตันเพียง 4-5 โรงงาน เทียบกับผู้ส่งออกไทยมีกว่า 20 ราย ที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายบังคับให้ผู้ส่งออกสต๊อกมันเส้น เพื่อได้รับสิทธิส่งออก

Read more

ปั้นโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว จัดอบรมวิทยากรถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนควบคุมการระบาด

ปั้นโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว จัดอบรมวิทยากรถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนควบคุมการระบาด นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การแก้ปัญหาหนอนหัวดำมะพร้าวอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ต้องดำเนินการภายใต้มาตรการทั้ง 4 ด้านควบคู่กันไป โดยเฉพาะการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานนั้น มีทั้งการตัดทางใบและเผาทำลาย การปล่อยแตนเบียนบราคอน การพ่นสารเคมีทางใบกรณีที่มะพร้าวมีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร การฉีดสารเคมีเข้าต้นมะพร้าวในกรณีที่ต้นมีความสูงมากกว่า 12 เมตร ซึ่งการใช้สารเคมีเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดอบรมวิทยากรหลักการใช้สารเคมีควบคุมศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) โดยเชิญ ดร.พฤทธิชาต ปุญวัฒโท

Read more

ครม.ขานรับประกันภัยนาข้าวปี 60 เริ่มตั้งแต่ฤดูการเพาะปลูก-31 สิงหาคม,ภาคใต้ถึง 15 ธันวาคม

ครม.ขานรับประกันภัยนาข้าวปี 60 เริ่มตั้งแต่ฤดูการเพาะปลูก-31 สิงหาคม,ภาคใต้ถึง 15 ธันวาคม นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงว่า ที่ประชุมครม. มีมติอนุมัติงบประมาณ จำนวน 1,841,100,000 บาท สำหรับการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยต่าง ๆ ให้กับเกษตรกร

Read more

“เตยหอม” พืชสารพัดประโยชน์ ปลูกก็ง่าย สร้างรายได้ดี พืชที่เก็บขายได้นับสิบปีและดีกว่าปลูกข้าว

“เตยหอม” พืชสารพัดประโยชน์ ปลูกก็ง่าย สร้างรายได้ดี พืชที่เก็บขายได้นับสิบปีและดีกว่าปลูกข้าว คุณโพธิ์ ภูฆัง อยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าของสวนเตยหอมสีเขียวสดใส โดยเจ้าตัวเล่าให้ฟังว่า พื้นที่นี้เคยใช้ปลูกข้าว แต่ด้วยปัญหาราคาข้าวตกต่ำ และพื้นที่ขาดแคลนน้ำไม่สามารถทำนาปรังได้ จึงได้ปรับพื้นที่นามาปลูกเตยหอมแทน เนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกและดูแลง่าย และตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง เตยหอมเป็นพืชที่ใช้งานได้สารพัดประโยชน์ เป็นได้ทั้งอาหารและสมุนไพรแปรรูปส่งออกไปยังต่างประเทศอีกทั้งเป็นพืชที่ปลูก และดูแลง่ายกว่าพืชชนิดอื่นๆ ถึงแม้การปลูกเตยหอมจะลงทุนสูงกว่าพืชอื่น เนื่องจากต้องมีตาข่ายพรางแสงในลักษณะโรงเรือน แต่ปลูกเพียงครั้งเดียวสามารถเก็บผลผลิตได้นาน 10

Read more

จีนปฏิรูปภาคเกษตร

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ประกาศต่อคณะกรรมการกลาง พรรคคอมมิวนิสต์ว่า เขาจะผลักดันการปฏิรูปภาคเกษตรครั้งใหญ่ของจีน ในปี 2017 ที่จะถึงนี้ โดยจะทำให้ภาคเกษตรของจีนมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น และ เป็นเครื่องจักรแห่งการเติบโตตัวใหม่ของเศรษฐกิจจีน รายละเอียดสามารถติดตามเพิ่มได้ในรายการข่าวเกษตรต้นชั่วโมง ตอน จีนปฏิรูปภาคเกษตร สนับสนุนโดย : ใช้ง่าย ใช้ดี ต้องเขียวขจีเม็ดฟู่! สนใจโทร. 02-104-9999, 085-687-6060 www.facebook.com/GreenNano

Read more

กล้วยตากบนเครื่องการบินไทย

คณะกรรมการ SC กลุ่ม 3 ของจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยม smart farmer และ young smart farmer อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ที่มีการ ทำเกษตรผสมผสาน ด้วยการพัฒนาการ ใช้เครื่องจักรกลแทนแรงงานและนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา ใช้ลดต้นทุนการผลิต รายละเอียดสามารถติดตามได้ในรายการข่าวเกษตรต้นชั่วโมง ตอน กล้วยตากบนเครื่องการบินไทย

Read more

ผลักดันจันทบุรีสู่ฮับผลไม้แห่งเอเชีย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผลักดันจ.จันทบุรี เป็นมหานครแห่งผลไม้ของประเทศ และเป็นฮับผลไม้แห่งเอเชีย หวังรายได้กว่า 5 แสนล้านบาท ใน 5 ปีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะมือสร้างเศรษฐกิจการตลาดเชิงรุก กล่าวว่า ตั้งใจเดินหน้าผลักดันให้จังหวัดจันทบุรีเป็นมหานครแห่งผลไม้ ศูนย์กลางอัญมณีโลก รายละเอียดสามารถติดตามได้ในรายการข่าวเกษตรต้นชั่วโมง ตอน ผลักดันจันทบุรีสู่ฮับผลไม้แห่งเอเชีย สนับสนุนโดย : ใช้ง่าย ใช้ดี ต้องเขียวขจีเม็ดฟู่!

Read more