ไมโครซอฟท์จับมือกระทรวงดิจิทัล ร่วมมือพัฒนาแพลตฟอร์ทคลาวด์ต่อยอดสู่การผลักดัน

ไมโครซอฟท์จับมือกระทรวงดิจิทัล ร่วมมือพัฒนาแพลตฟอร์ทคลาวด์ต่อยอดสู่การผลักดัน IoT สู่เกษตรกร นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า จากนโยบายของกระทรวงดิจิทัล ที่เน้นการลดความเลื่อมล้ำของสังคม ซึ่งตรงกับพันธกิจของไมโครซอฟท์ ในการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีไปใช้งาน ทำให้ไมโครซอฟท์ มีการประกาศก่อนหน้านี้ว่า จะลงเงินสนับสนุนโครงการต่างๆ ทั่วโลก 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศไทยในทุกๆ ด้านไปพร้อมๆ

Read more

เกษตรฯ ชวนขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิต

เกษตรฯ ชวนขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิต-เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ตัวเอง นายไพศาล สังข์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา เปิดเผยว่า ระยะนี้เป็นช่วงเวลาเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 หากเกษตรกรรายใดวางแผนเตรียมเพาะปลูกพืชใหม่หรือปรับเปลี่ยนชนิดพืชและพื้นที่ในการเพาะปลูก ก็ขอเชิญชวนให้มาขึ้นทะเบียนปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตร ปี 2560 เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ หรือ การสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายต่างๆของรัฐบาล ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือหรือสนับสนุนได้ต่อเมื่อเป็นผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือปรับปรุงข้อมูลการเกษตรแล้วเท่านั้น สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขขึ้นทะเบียนปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เกษตรกรรายเดิมหลังเพาะปลูก

Read more

“น้ำไผ่บริสุทธิ์” น้ำสะอาดจากต้นไม้ วิถีการดำรงชีวิตของคนสมัยโบราณ

“น้ำไผ่บริสุทธิ์” น้ำสะอาดจากต้นไม้ วิถีการดำรงชีวิตของคนสมัยโบราณ-ช่วยเรื่องสุขภาพขับสารพิษในร่างกาย ใช้สว่านเจาะลงบนลำต้นไผ่ เพื่อให้ได้น้ำไผ่สดๆบริสุทธิ์จากต้น เป็นวิธีการ ของเกษตรกรสมัคร สุวรรณสาม เจ้าของสวนไผ่กิมซุง ที่หมู่ 1 อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ปลูกไผ่กิมซุงในสวนยางพารากว่า 1,000 ต้น บนพื้นที่ 20 ไร่ เพื่อนำน้ำไผ่ส่งขายแก่กลุ่มคนรักสุขภาพในพื้นที่ เป็นวิถีชีวิตของผู้คนในอดีต ซึ่งสมัยโบราณ เวลาไปทำสวนไม่มีน้ำดื่ม อาศัยน้ำไผ่ดื่มแทน

Read more

ขับเคลื่อนมันสำปะหลังแปลงใหญ่ ตอบสนองนโยบายประชารัฐ

ขับเคลื่อนมันสำปะหลังแปลงใหญ่ ตอบสนองนโยบายประชารัฐ สู่การพัฒนาเป็น Smart Farmer องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ นายวีระเกียรติ รัมณีย์รัตนากุล นายอำเภอปราสาท เป็นประธานอบรมการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังแปลงใหญ่ประชารัฐ ตามโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังสู่การเป็น Smart Farmerและการใช้นวัตกรรมด้านการผลิตมันสำปะหลังให้มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ด้านนายสุวพงษ์ กล่าวว่า สภาพปัญหากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1(นครราชสีมา,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์ และสุรินทร์) มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังกว่า 2

Read more

เพาะต้นกล้าผักสวนครัวหารายได้เสริม หลังโดนพิษราคายางพาราตกต่ำ

เพาะต้นกล้าผักสวนครัวหารายได้เสริม หลังโดนพิษราคายางพาราตกต่ำ-ทำเงินเดือนละแสนเลี้ยงครอบครัว น.ส.ศิริวรรณ หรือสาว ยอดแก้ว วัย 40 ปี อยู่บ้านเลขที่ 23 ม.5 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี กล้าตัดสินใจโค่นสวนยางพาราจำนวน 3 ไร่เพาะต้นกล้าผักสวนครัว ดอกดาวเรือง และยาสูบที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดขายสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวหลังจากที่ประสบปัญหาราคายางพาราตกต่ำติดต่อกันมานาน ซึ่งเดิมมีสวนยางพาราจำนวน 19 ไร่ มีรายได้ไม่แน่นอนเดือนละประมาณ 10,000

Read more

กรมวิชาการเกษตรปั้นเล็งมะพร้าวไทย จ่อเสนอแผนยุทธศาสตร์ใหม่

กรมวิชาการเกษตรปั้นเล็งมะพร้าวไทย จ่อเสนอแผนยุทธศาสตร์ใหม่-หวังเพิ่มผลผลิต ลดนำเข้าจากตปท. นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์มะพร้าวเพื่ออุตสาหกรรม พ.ศ.2561-2564 ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้พิจารณา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวไทย เพื่อเพิ่มผลผลิตคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังต้องการสร้างความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศ ช่วยให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม และยกระดับอุตสาหกรรมมะพร้าวไทยสู่สากล ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ในระยะยาว “ภายใน 5 ปี

Read more

หนุนเกษตรกรบุรีรัมย์ปลูกอ้อย ทดแทนที่เคยปลูกข้าวคุณภาพไม่ดี

หนุนเกษตรกรบุรีรัมย์ปลูกอ้อย ทดแทนที่เคยปลูกข้าวคุณภาพไม่ดี-สร้างรายได้ทดแทน นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน เปิดเผยว่า สำนักงานชลประทานที่ 8 ได้นำนโยบายนำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural Map for Adaptive Management : Agri-Map) ไปขยายผลดำเนินการที่บ้านขมิ้น ต.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โดยหลังจากประสบผลสำเร็จในการดำเนินโครงการนำร่องที่ ต.ตูม อ.ปักธงชัย

Read more

ราชบุรีรวมกลุ่มปลูกมะพร้าวแปลงใหญ่ ลดปัญหาการกดราคาจากพ่อค้า

ราชบุรีรวมกลุ่มปลูกมะพร้าวแปลงใหญ่ ลดปัญหาการกดราคาจากพ่อค้า-ตั้งราคาตามกลไกตลาดได้เอง มะพร้าวน้ำหอมพันธุ์พื้นถิ่นของราชบุรีคือ พันธุ์ก้นจีบ ผลจะใหญ่กว่ามะพร้าวน้ำหอมสามพราน นครปฐม ซึ่งชาวสวนมะพร้าวเพิ่งรวมตัวกันเป็นแปลงใหญ่ในปีนี้ ซึ่งพบว่าลดปัญหาการกดราคาจากพ่อค้าได้ อีกทั้งยังสามารถเลือกผู้รับซื้อที่ให้ราคาสูงสุด มะพร้าวน้ำหอมจากสวนขณะนี้ราคาผลละ 20 บาท ทุก 20 วันจะตัดขายได้ หากดูแลดี ไร่หนึ่งจะได้ผลผลิตราว 500 ผล ประมาณการว่าปีหนึ่งๆ หักต้นทุนแล้ว เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจะมีรายได้ไร่ละ 60,000 บาทต่อปี

Read more

แนะนำวิธีการรับมือภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำหรือฝนทิ้งช่วงในปีนี้

แนะนำวิธีการรับมือภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำหรือฝนทิ้งช่วงในปีนี้ นายวรกุล บุตรดาจักร หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า ปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดในการทำการเกษตร เนื่องจากน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่สุดในการปลูกพืช ถ้าพืชขาดน้ำเป็นระยะเวลานาน อันเนื่องมาจากขาดแคลนน้ำหรือฝนทิ้งช่วง จะทำให้พืชเกิดอาการเหี่ยวเฉาถาวรและตายในที่สุด เกษตรกรจะไม่ได้รับผลผลิตและขาดรายได้ ฉะนั้น การป้องกันและแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ต้องวางแผนป้องกันทั้งระยะสั้นและระยะยาว และหาทางแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น โดยมีมาตรการป้องกันและแก้ไขประกอบด้วย 1.การจัดการดิน เพื่อรักษาความชื้นในดินไม่ให้เกิดการสูญเสียน้ำหรือขาดน้ำเป็นระยะเวลานาน โดยไถพรวนดิน ตัดขวางทางเดินของน้ำใต้ดินลดการคายน้ำ และไถพรวนดินทำแนวกันไฟ และไม่เผาตอซังและคลุมดินด้วยวัสดุต่างๆ

Read more

มะรุม ผักพื้นบ้านสารพัดประโยชน์ ปลูกไว้ริมรั้วบ้านเก็บไว้กินก็ได้ทานเป็นยาก็ดี

มะรุม ผักพื้นบ้านสารพัดประโยชน์ ปลูกไว้ริมรั้วบ้านเก็บไว้กินก็ได้ทานเป็นยาก็ดี “มะรุม” เป็นพืชผักพื้นบ้านชนิดหนึ่ง มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชีย มีมากที่ประเทศอินเดีย ศรีลังกา มีไปจนถึงแถบเอเชียไมเนอร์ และแอฟริกา เป็นไม้ที่ปลูกง่ายในดินทุกชนิด ต้องการน้ำและความชื้นปานกลาง ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด และปักชำกิ่ง เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง เรือนยอดกลมและโปร่ง ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกชนิดที่แตกใบย่อย 3 ชั้น ประโยชน์ทางอาหาร ยอดอ่อน ดอกอ่อน และฝักอ่อนใช้เป็นผักได้ ออกในช่วงต้นหนาวถึงกลางหนาว

Read more

แตงกวาญี่ปุ่นเมืองเชียงใหม่ ปลูกและให้ผลผลิตคุณภาพดีตลอดปี

แตงกวาญี่ปุ่นในโรงเรือนเมืองเชียงใหม่ ปลูกและให้ผลผลิตคุณภาพดีตลอดปี แถมมีคนรับซื้อถึงหน้าสวน แม้จะเข้าสู่หน้าแล้ง แต่พืชเมืองหนาวอย่างแตงกวาญี่ปุ่นที่ปลูกในหมู่บ้านม่วงคำ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม เชียงใหม่ ให้ผลผลิตดี มีให้เก็บต่อเนื่องจากช่วงหน้าหนาว ชาวสวนที่นี่เริ่มปลูกแตงกวาญี่ปุ่นราว 10 กว่าปีมาแล้ว เดิมทีปลูกเป็นพืชแซมพริกหวาน ต่อมาขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้นจนกลายเป็นพืชหลัก ที่บ้านม่วงคำปลูกแตงกวาญี่ปุ่นได้ทั้งปี เพราะอากาศดี ค่อนข้างหนาวเย็น ชาวบ้านเลือกปลูกในโรงเรือนแบบไม่ใช้ดิน เพื่อควบคุมโรคแมลง ผลผลิตที่เก็บในช่วงนี้ เริ่มปลูกตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม แตงกวา 1

Read more

โคขุนโพนยางคำ ได้ประกาศขึ้นทะเบียน จีไอ

โคขุนโพนยางคำ-ปลากุเลาเค็มตากใบ ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) 2 รายการ คือ ปลากุเลาเค็มตากใบ จ.นราธิวาส และเนื้อโคขุนโพนยางคำ จ.สกลนคร ทำให้ปัจจุบันมีสินค้าไทยที่ขึ้นทะเบียนเป็นจีไอ แล้ว 71 สินค้า จาก 51 จังหวัด และกำลังพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนอีก 16 จังหวัด ทำให้ขณะนี้เหลือเพียง 10

Read more