ข่าวเกษตร » ปราบเท่าไหร่ก็ไม่หาย‼️4 สมาคมมันสำปะหลังจี้ภาครัฐ เร่งแก้ปัญหา ‘โรคใบด่าง’ คาดผลผลิตลดลงกว่า 8 ล้านตัน ☘️

ปราบเท่าไหร่ก็ไม่หาย‼️4 สมาคมมันสำปะหลังจี้ภาครัฐ เร่งแก้ปัญหา ‘โรคใบด่าง’ คาดผลผลิตลดลงกว่า 8 ล้านตัน ☘️

7 July 2020
37   0

ปราบเท่าไหร่ก็ไม่หาย‼️4 สมาคมมันสำปะหลังจี้ภาครัฐ เร่งแก้ปัญหา ‘โรคใบด่าง’ คาดผลผลิตลดลงกว่า 8 ล้านตัน ☘️
—————————
นายเติมศักดิ์ บุญชื่น ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ผลจากการแพร่ระบาดของโรคใบด่างทำให้ผลผลิตมันสำปะหลังไทยปี 2562/2563 ลดลงเหลือประมาณ 20-22 ล้านตัน จากที่คาดไว้ 28 ล้านตัน และมีแนวโน้มว่าผลผลิตปี 2563/2564 อาจจะไม่ถึง 20 ล้านตัน หากไม่สามารถควบคุมการระบาดโรคได้
.
ซึ่งในขณะนี้ความรุนแรง ได้กระจายไปแล้ว 30 จังหวัด เช่น นครราชสีมา สระแก้ว บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา เป็นต้นสร้างความเสียหายไป 60-70% ของพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ 50 จังหวัด 8 ล้านไร่ โดยโรคดังกล่าวได้สร้างความเสียหายให้ผลผลิตต่อไร่ลดลงกว่า 80-100% จากปกติผลิตได้ 3 ตัน จะเหลือ 1 ตันต่อไร่
.
ทางกลุ่มเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ จัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาโรคใบด่าง พร้อมทั้งการบังคับใช้กฎหมายกักกันพืช เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ โดยเฉพาะจากการขนย้ายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่ติดโรค ซึ่งปัจจุบันที่ยังไม่เป็นระบบและมีช่องโหว่เช่น การขนย้ายระหว่างอำเภอในจังหวัดเดียวกันไม่ต้องขออนุญาต
.
โดยผลจากการระบาดทำให้ขาดแคลนท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดเชื้อ และราคาท่อนพันธุ์ปรับสูงขึ้นเป็นท่อนละ 3-5 บาท จากปกติท่อนละ 50 สตางค์ ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้มีการขายท่อนพันธุ์ที่ติดโรคไปด้วย ดังนั้น รัฐต้องเร่งจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรที่ทำลายมันสำปะหลังที่ติดโรคโดยเร็ว เพราะยิ่งล่าช้าจะเป็นเหตุทำให้เกษตรกรไม่ยอมทำลายมันสำปะหลังที่ติดเชื้อ และยิ่งทำให้การแพร่ระบาดของโรคกระจายไปมากขึ้น
.
ทาง 4 สมาคมมันสำปะหลังได้พบกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อรักษาตลาดมันสำปะหลังไว้ โดยเฉพาะตลาดจีน ซึ่งเป็นตลาดหลักทั้งมันเส้นและแป้งมัน คาดว่าต้องการนำเข้ามันเส้นประมาณ 12 ล้านตัน แต่ปีนี้สต๊อกข้าวโพดจีนลดลงมีแนวโน้มต้องการใช้มากขึ้น หากแก้ไขปัญหาไม่ได้เท่ากับเสี่ยงที่จะเสียโอกาสในการทำตลาด
.
โดยไทยต้องเร่งแก้ปัญหาโรคใบด่าง เพราะยังมีตลาดส่งออกอีกมาก หากแก้ไม่ได้ โอกาสที่ประเทศไทยจะสูญเสียตลาดก็มีมากเช่นกัน เพราะอาจจะถูกทดแทนโดยพืชคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่น เช่น ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ จากตลาดยุโรปได้ในอนาคต
.
นางอำไพ จารุวัฒน์กุล อุปนายกสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย กล่าวว่า ปัญหาผลผลิตมันสำปะหลังลดลงจะส่งผลให้ปริมาณแป้งมันเข้าสู่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องลดลง จากปกติหัวมันสด 24 ล้านตัน ผลิตแป้งมัน 5-5.5 ล้านตัน และหากปริมาณหัวมันสดลดลง เชื่อว่าปริมาณแป้งมันก็จะลดลงตามไปด้วย
—————————
ขอบคุณข้อมูล
https://www.prachachat.net/economy/news-483345
—————————
?กด Like ? และ ติดตามเพจ ?
เพื่อรับข่าวสารด้านเกษตรก่อนใครได้ที่นี่
#ช่องเกษตรนิวส์ ดูได้ที่กล่อง PSI ? หมายเลข 72