20 June 2019
63   0

กรมส่งเสริมการเกษตรชี้แจง วิธีดูแลสวนกรณีน้ำท่วม พร้อมขั้นตอนการรับมือในช่วงฤดูฝน
__________

นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าฤดูฝนของประเทศไทย ปี 2562 เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 จนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม 2562 กรมส่งเสริมการเกษตรมีข้อแนะนำให้เกษตรกรหมั่นดูแลสวนไม้ผล เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากฝนและลมพายุพัด

การตัดแต่งกิ่งที่อาจหักโค่นได้ง่าย ทำเนินดินเพื่อป้องกันน้ำขังบริเวณโคนต้นให้สูงกว่าระดับน้ำที่เคยท่วมไม่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตร พรวนดินเพื่อให้ผิวดินแห้งและให้รากในระดับหน้าดินได้ออกมารับออกซิเจน ค้ำยันต้นไม้ผลสามทิศทางป้องกันการล้มเนื่องจากดินอ่อนตัวเพราะชุ่มน้ำ

หากเกิดน้ำท่วมขัง ให้เร่งระบายน้ำออกจากสวนเป็นลำดับแรก โดยเตรียมเครื่องสูบน้ำ สำหรับสูบน้ำออกจากสวนไม้ผลได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งทำทางระบายน้ำ เพื่อเตรียมระบายน้ำออกจากสวนไม้ผลไว้หลายๆ ทาง ใช้พลั่วดึงเศษพืชและสัตว์ต่างๆ ที่ดินเลนทับถมออกให้หมด 

โดยเร่งทำทางระบายน้ำออกจากสวนผลไม้และออกจากบริเวณโคนต้นไม้ หรือบริเวณที่มีน้ำขังโดยเร็ว ด้วยการขุดร่องระบายน้ำให้น้ำไหลออกจากพื้นที่เร็วที่สุด ร่องระบายน้ำหากขุดลึกได้ จะช่วยให้ดินในสวนไม้ผลแห้งเร็วยิ่งขึ้น แต่ต้องระมัดระวังไม่ให้พนังกั้นน้ำ หรือคันดินโอบรอบแปลงปลูกพังทลายลงมา

เมื่อน้ำลดแล้ว อย่านำเครื่องจักรกลเข้าไปดำเนินการในสวนหลังน้ำลดขณะที่ดินยังเปียกอยู่ เพราะดินที่น้ำท่วมขังจะมีโครงสร้างที่ง่ายต่อการถูกทำลาย และเกิดการอัดแน่นได้ง่าย ซึ่งเป็นผลเสียต่อการไหลซึมของน้ำ และกระทบกระเทือนต่อระบบรากของไม้ผล เมื่อดินแห้งแล้วควรขุดหรือปาดเอาดิน ทราย เศษไม้ หรือตะกอนต่างๆ ที่มากับน้ำและทับถมอยู่ในแปลงไม้ผลออก

ระดับน้ำในสวนไม้ผลเริ่มลดลงจนกระทั่งเกษตรกรสามารถเดินเข้าไปปฏิบัติงานได้แล้ว เรื่องสำคัญที่เกษตรกรต้องปฏิบัติต่อไป คือ การตัดแต่งกิ่งพร้อมกับการฟื้นฟูความสมบูรณ์ให้แก่ต้นไม้ โดยเอาใบแก่ กิ่งที่ฉีก หัก เหี่ยวเฉา แน่นทึบ และกิ่งที่อยู่ภายในทรงพุ่มที่ใบไม่ได้รับแสงแดดออก ตัดกิ่งขนาดใหญ่ออกบ้างเพื่อลดแรงปะทะจากลม ให้ทรงพุ่มโปร่ง 

ซึ่งฉีดพ่นปุ๋ยทางใบให้แก่ไม้ผล เพราะระบบรากยังไม่สามารถดูดน้ำและธาตุอาหารจากดินได้ตามปกติ และหาทางป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าโดยการใช้สารชีวภัณฑ์ ได้แก่ ไตรโคเดอร์มา หรือจะปรับปรุงสภาพของดินไม่ให้เหมาะต่อการเกิดโรคโดยการโรยปูนขาว หรือโดโลไมท์ เพื่อให้ดินมีสภาพเป็นด่างเล็กน้อยก็ได้เช่นกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.naewna.com/local/418824
_________________________
ติดตามข่าวสารของเราทั้งหมดได้ที่ www.kasetnews.com

ไม่พลาดการอัพเดตเรื่องเกษตรกับทุกช่องทางการติดต่อเรา
| Facebook |  facebook.com/kasetnewstv
| Youtube |  youtube.com/kasetnews
| Instagram | instagram.com/kasetnews

#ช่องเกษตรนิวส์ ดูได้ที่กล่อง PSI หมายเลข 72

#kasetnews #kasetnewsshop #เกษตรนิวส์ #ข่าวเกษตร #สินค้าเกษตร#ทำเกษตร #เกษตร #amazingthailand