เตือน 3 จังหวัดภาคกลางวางแผนระบายน้ำ

เกษตรฯ เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุน เตือน 3 จังหวัดภาคกลางวางแผนการจัดการน้ำเร่งด่วน

นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จ.ชัยนาท เปิดเผยว่า ช่วงฤดูแล้งของทุกปีจะมีน้ำทะเลหนุน ส่งผลให้ 3จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี ได้รับผลกระทบด้านการเกษตร เนื่องจากน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติถูกความเค็มปะปน ส่งผลให้เมื่อมีการใช้น้ำดังกล่าวกับพืช จึงสร้างความเสียหายกับผลผลิต โดยค่าความเค็มตามมาตรฐานจะต้องไม่เกิน 1.2 กรัมต่อลิตร

ทั้งนี้การสังเกตว่าต้นพืชที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีค่าความเค็มปะปนมานั้น สังเกตได้จากอาการของพืชที่แสดงออกมาให้เห็น คือ ต้นพืชจะมีอาการขาดน้ำ ใบไหม้ ใบเหลือง ต้นเหี่ยว ถ้าพืชอยู่ในช่วงติดดอกออกผล ดอกจะร่วง ผลอ่อนร่วง หากพบอาการดังกล่าวให้เกษตรกรตรวจค่าความเค็มของน้ำว่าเกินมาตรฐานหรือไม่ ก็ให้เกษตรกรหยุดใช้น้ำดังกล่าว เพราะหากยังใช้น้ำอยู่ก็จะทำให้ต้นพืชตายในเวลาต่อมา

โดยปัญหาดังกล่าว สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จ.ชัยนาท ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญเสมอมา จึงเตรียมพร้อมด้วยการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้ทราบถึงข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั้งประสานกับ กรมชลประทาน ให้ดำเนินการตรวจค่าวิเคราะห์ความเค็มของน้ำ และรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเค็มของน้ำให้เกษตรกรได้ทราบล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่องทางการประชาสัมพันธ์จะเน้นไปที่การใช้โซเชียลมีเดีย เช่น ไลน์ การกระจายข่าวสารสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรเป็นวงกว้าง

อย่างไรก็ตาม หากนำเค็มหนุนมากเป็นระยะเวลานานาน แนะนำให้เกษตรกรรีบผลักดันน้ำเค็มออกจากพื้นที่โดยวิธีธรรมชาติให้เร็วที่สุดหรือขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อนำน้ำมาใช้ทดแทนการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือจัดเก็บสต๊อกน้ำจืดไว้ใช้ในภาคการเกษตรให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ ยังแนะนำให้เกษตรกรใช้วิธีสร้างความชุ่มชื้นให้กับพืชด้วยการใช้น้ำอย่างประหยัด เช่น ระบบสปริงเกอร์ ระบบน้ำหยด ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ได้ตลอดฤดูกาล

ข้อมูลข่าว : http://www.naewna.com/local/267952

ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และแลกเปลี่ยนเคล็ดลับ เกร็ดความรู้ทางการเกษตรได้ที่ www.kasetnews.com “คลังความรู้คู่เกษตรกร” และชมรายการย้อนหลังของช่องเกษตรนิวส์ได้ youtube.com/kasetnews หรือคลิ๊ก http://bit.ly/2kKXf5H
Instagram : @kasetnews หรือคลิ๊ก http://bit.ly/2k29lds

#kasetnews #kasetnewsshop #เกษตรนิวส์ #ข่าวเกษตร #สินค้าเกษตร#ทำเกษตร #เกษตร #amazingthailand #น้ำทะเลหนุน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *