สับปะรดออแกนิกส์ สู่ตลาดเกรดพรีเมี่ยม

ยกระดับสับปะรดภูเก็ตเป็นออแกนิกส์ หวังสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรสู่ตลาดเกรดพรีเมี่ยม

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับคุณภาพแลสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ กิจกรรมย่อย การส่งเสริมแหล่งผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ครั้งที่ 1 ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างมาก

เนื่องจากปัจจุบันการครอบครองพื้นที่ทำการเกษตรลดน้อยลง จึงจำเป็นต้องเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น เพื่อการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้จะต้องดูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิตต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยตนพร้อมที่จะสนับสนุนและยกระดับผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น มีมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยโดยเน้นเกษตรอินทรีย์หรือผลิตภัณฑ์ออแกนิกส์

โดยจะต้องรักษาคุณภาพที่สามารถตรวจสอบได้ถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้ โดยเฉพาะสับปะรดที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต มีความกรอบ หอมและน่ารับประทาน รวมทั้งการแสวงหาความร่วมมือกับผู้ประกอบการ โรงแรม ร้านอาหาร ขอให้ใช้สับปะรดเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารหรือเป็นผลไม้ที่ขึ้นโต๊ะตามโรงแรมต่างๆ หากมีผลไม้รวมก็ขอให้มีสับปะรดอยู่ในจานด้วย

นายปารเมศ ทองปรีชา เกษตรจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการจัดกิจกรรมดังกล่าวว่า เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้เกิดการสร้างรายได้และมีความมั่นคงในอาชีพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการเยี่ยมชมสวนสับปะรดภูเก็ต ซึ่งมีฐานการเรียนรู้และนิทรรศการกระบวนการผลิตสับปะรดภูเก็ต ตั้งแต่กระบวนการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การจัดการคุณภาพผลผลิต และกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การสาธิตการแปรรูปผลผลิตสับปะรดภูเก็ต เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ น้ำสับปะรด แยมสับปะรด เป็นต้น การจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากกลุ่มเกษตรวิสาหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์จากศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ข้อมูลข่าว : http://www.komchadluek.net/news/agricultural/274415

ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และแลกเปลี่ยนเคล็ดลับ เกร็ดความรู้ทางการเกษตรได้ที่ www.kasetnews.com “คลังความรู้คู่เกษตรกร” และชมรายการย้อนหลังของช่องเกษตรนิวส์ได้ youtube.com/kasetnews หรือคลิ๊ก http://bit.ly/2kKXf5H
Instagram : @kasetnews หรือคลิ๊ก http://bit.ly/2k29lds

#kasetnews #kasetnewsshop #เกษตรนิวส์ #ข่าวเกษตร #สินค้าเกษตร #ทำเกษตร #เกษตร #amazingthailand #สับปะรด #ภูเก็ต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *