ใช้แมลงช่วยผสมเกสร ช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ

เกษตรฯแนะใช้แมลงช่วยผสมเกสร สามารถเพิ่มผลผลิตพืชทั้งด้านปริมาณและคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ |

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การใช้แมลงผสมเกสร เพื่อเพิ่มผลผลิตพืช เป็นวิธีการและปัจจัยที่มีความสำคัญปัจจัยหนึ่ง เพราะพืชเศรษฐกิจทางการเกษตรหลายชนิดถึงแม้จะมีการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี มีการเจริญเติบโต แข็งแรงออกดอกเต็มต้น 
.
หากไม่มีแมลงช่วยผสมเกสรผลผลิตพืชจะได้รับเพียงบางส่วน นอกจากนี้ ผลผลิตพืชหลายชนิดที่มีการผสมเกสรไม่เต็มที่ ผลผลิตที่ได้รับก็จะไม่สมบูรณ์ และไม่มีคุณภาพ สภาพเช่นนี้เป็นปัญหาที่เกษตรกรประสบอยู่เป็นประจำ ดังนั้น การใช้แมลง ผสมเกสรเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร จึงมีความจำเป็น และเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆ ทั่วโลกว่าได้ผลดี สามารถเพิ่มผลผลิตพืชทั้งด้านปริมาณและคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
.
สำหรับแมลงผสมเกสรที่นิยมใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคการเกษตรของประเทศไทย ได้แก่

1. ชันโรง ชันโรงมีลำตัวขนาดเล็ก สามารถเข้าผสมเกสรในดอกไม้ที่มีขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ มีรัศมีหากินประมาณ 300 เมตรจากรัง ดังนั้นจึงทำให้สะดวกต่อการจัดการในการตั้งรังชันโรงเพื่อผสมเกสรชนิดพืชที่ต้องการได้
2. ผึ้งพันธุ์มีอุปนิสัยไม่ดุ ไม่ทิ้งรัง สามารถเลี้ยงในรังเลี้ยงผึ้งได้ และสามารถขนย้ายรังผึ้งเพื่อทำหน้าที่ผสมเกสรให้กับพืชเศรษฐกิจ ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เช่น ลำไย ลิ้นจี่ มะพร้าว มะม่วง กาแฟ มะม่วงหิมพานต์ ทานตะวัน เป็นต้น นอกจากนี้ ผึ้งพันธุ์ยังให้ผลผลิตที่มีคุณค่า ได้แก่ น้ำผึ้ง เกสรผึ้ง นมผึ้ง ไขผึ้ง พรอพอลิส และพิษของผึ้ง ผึ้งพันธุ์จึงเป็นแมลงเศรษฐกิจที่ให้ผลตอบแทนสูง
3. เป็นผึ้งท้องถิ่นของประเทศไทยที่พบอยู่ตามธรรมชาติ สามารถนำมาเลี้ยงได้ในกล่อง ลังไม้ เป็นแมลงที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยผสมเกสร ส่วนใหญ่มักพบเห็นการเลี้ยงผึ้งโพรงในสวนผลไม้ทางภาคใต้ของประเทศไทย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในสวนผลไม้และสามารถเก็บผลผลิตน้ำผึ้งและไขผึ้งจำหน่ายได้ด้วย
4. ผึ้งหลวง เป็นผึ้งที่มีขนาดลำตัวใหญ่ มักทำรังตามธรรมชาติบนกิ่งของต้นไม้ใหญ่ ซึ่งเป็นรังที่มีขนาดใหญ่แบบรวงเดี่ยว ชอบทำรังในที่โล่งแจ้ง และอยู่ที่สูงเพื่อป้องกันการถูกรบกวน จึงแตกต่างจากผึ้งโพรงและผึ้งพันธุ์ที่มีรวงซ้อนกันมากกว่า 1 รวง นอกจากนี้ ผึ้งหลวงยังมีพฤติกรรมที่ชอบอพยพย้ายรังไปยังแหล่งอาหารใหม่อยู่ตลอดเวลา ผึ้งหลวงมีบทบาทสำคัญในการช่วยผสมเกสร ในผลผลิตทางการเกษตร และเป็นการอนุรักษ์ความหลายหลายทางชีวภาพ

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.komchadluek.net/news/agricultural/306436

__________________________________

ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และแลกเปลี่ยนเคล็ดลับ เกร็ดความรู้ทางการเกษตรได้ที่ www.kasetnews.com “คลังความรู้คู่เกษตรกร” และชมรายการย้อนหลังของช่องเกษตรนิวส์ได้
youtube.com/kasetnews หรือคลิ๊ก http://bit.ly/2kKXf5H
Instagram : @kasetnews หรือคลิ๊ก http://bit.ly/2k29lds

#kasetnews #kasetnewsshop #เกษตรนิวส์ #ข่าวเกษตร #สินค้าเกษตร #ทำเกษตร #เกษตร #amazingthailand #แมลง #ผึ้งหลวง