ข่าวเกษตร » เรือนจำตรังไอเดียแจ๋ว‼️ฝึกอาชีพผู้ต้องขังเป็นเกษตรกรปลอดสารพิษ

เรือนจำตรังไอเดียแจ๋ว‼️ฝึกอาชีพผู้ต้องขังเป็นเกษตรกรปลอดสารพิษ

29 November 2019
47   0

เรือนจำตรังไอเดียแจ๋ว‼️ฝึกอาชีพผู้ต้องขังเป็นเกษตรกร หนุนเกษตรปลอดสารพิษ ป้อนตลาดรับซื้ออื้อ-ปลูกไม่พอขาย
—————————
นายควง วรรณขาว หัวหน้าเรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง เปิดเผยว่า เรือนจำชั่วคราวเหรียงห้องเป็นทัณฑสถานเปิดควบคุมผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี และทำสัญญากับผู้นำชุมชนในการนำผู้ต้องขังมาอยู่ที่เรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง ซึ่งภายในเรือนจำนั้น ได้มีการจัดสรรพื้นที่ทำการเกษตร
.
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 มีการจัดฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังที่มาอยู่ในเรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านพืช สัตว์และประมง เมื่อพ้นโทษแล้วผู้ต้องขังสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว และไม่หวนกลับมากระทำผิดอีก
.
ทั้งนี้ การทำเกษตรในพื้นที่เรือนจำชั่วคราวเหรียงห้องนั้น ใช้สารสกัดจากธรรมชาติล้วน ๆ ไม่มีการใช้สารเคมีแต่อย่างใด เนื่องจากยึดแนวทางการดำเนินงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรของเรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง เป็นที่ต้องการของประชาชนเป็นอย่างมาก
.
เนื่องจากปลอดสารเคมี ทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังนำปลาดุกที่เลี้ยงมาทำปลาดุกร้า จำหน่ายสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอีกด้วย
.
นายควง กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังมีการแบ่งปันรายได้ให้กับผู้ต้องขังเพื่อเก็บไว้ เมื่อพ้นโทษออกไปจะได้มีเงินติดตัวและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ด้วย ซึ่งมีรายได้ต่อคนประมาณ 2 พันบาทต่อคน ในขณะที่ผู้ต้องขังบอกว่าการมาอยู่ที่เรือนจำเหรียงห้องนั้น ได้ฝึกอาชีพต่าง ๆ เมื่อพ้นโทษจะนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวและไม่คิดที่จะกระทำผิดอีก
—————————
ขอบคุณข้อมูล
https://www.prachachat.net/breaking-news/news-390176
—————————
กด Like 👍 และ ติดตามเพจ 🌟 เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านเกษตรก่อน
#ช่องเกษตรนิวส์ ดูได้ที่กล่อง PSI 📺 หมายเลข 72
| Youtube | 🎥 youtube.com/kasetnews
| Instagram |  instagram.com/kasetnews