เรียนรู้การปลูกพืชบนดินทราย ตามรอยศาสตร์ของพระราชาที่บ้านฮูแตทูวอ จ.นราธิวาส

///// เรียนรู้การปลูกพืชบนดินทราย ตามรอยศาสตร์ของพระราชาที่บ้านฮูแตทูวอ จ.นราธิวาส /////

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ที่บ้านฮูแตทูวอ หมู่ 4 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส เต็มไปด้วยพืชผักผลไม้เจริญงอกงามสมบูรณ์ หลังสมาชิกกว่า 40 คนในหมู่บ้าน ได้รับการจัดสรรที่ดินให้ทำการเกษตรบนเนื้อที่ 11 ไร่ ภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ ชาวบ้านทั้งไทยพุทธและมุสลิมต่างให้ความสนใจมาเรียนรู้จำนวนมาก เพราะสภาพพื้นที่บ้านฮูแตทูวอเป็นดินทราย ไม่สามารถปลูกพืชได้
.
นายสมาน ผ่านพรม ปราชญ์ชาวบ้าน ได้นำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการแก้ปัญหา ให้สามารถปลูกพืชบนดินทรายได้ เขาบอกว่า หากดินไม่ดีต้องปรับปรุงด้วยอินทรียวัตถุ จึงนำอินทรียวัตถุที่มีอยู่ในชุมชน เช่น ขุยมะพร้าว ทะลายปาล์ม หน้าดิน มูลวัว และขี้เถ้าปาล์ม ผสมคลุกเคล้ากันในอัตราส่วนที่พอเหมาะตามชนิดของพืช แล้วใส่รองก้นหลุมที่จะปลูกพืช ทำให้ดินอุ้มน้ำ สามารถปลูกพืชบนดินทรายได้สำเร็จ
.
อุสตาส มุคตาร์ ดอเลาะ อิหม่ามประจำมัสยิดในหมู่บ้าน เป็นหนึ่งในสมาชิกศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ ใช้เวลาว่างปลูกข้าวโพดและปลูกผักเรดโอ๊คในโรงเรือนระบบปิด เขาบอกว่า ปกติแล้วดินทรายปลูกอะไรก็ไม่ขึ้น แต่หลังจากได้มาเรียนรู้การเกษตรที่นี่ เอาชนะอุปสรรคเรื่องดินได้ ทำให้มีรายได้เสริม พออยู่ พอกิน พอใช้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9
.
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน บ้านฮูแตทูวอ ประสบความสำเร็จได้โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิปิดทองหลังพระ และหน่วยงานรัฐร่วมบูรณาการสนับสนุนด้านอินทรียวัตถุ พันธุ์พืช โรงเรือน และการบริหารจัดการน้ำ กลายเป็นแปลงเกษตรตัวอย่างให้ชาวบ้านได้ศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชา นำไปใช้เลี้ยงชีพได้อย่างดี

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.tnamcot.com/view/59d97951e3f8e4e11207ae93

ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และแลกเปลี่ยนเคล็ดลับ เกร็ดความรู้ทางการเกษตรได้ที่ www.kasetnews.com “คลังความรู้คู่เกษตรกร” และชมรายการย้อนหลังของช่องเกษตรนิวส์ได้
youtube.com/kasetnews หรือคลิ๊กhttp://bit.ly/2kKXf5H
Instagram : @kasetnews หรือคลิ๊กhttp://bit.ly/2k29lds

#kasetnews #kasetnewsshop #เกษตรนิวส์#ข่าวเกษตร #สินค้าเกษตร #ทำเกษตร #เกษตร#amazingthailand #ดินทราย