เครือข่ายเกษตรกรจันทบุรี ยื่นหนังสือขอให้ยกเลิกและจำกัดการใช้สารเคมีที่มีผลร้ายแรง

// เครือข่ายเกษตรกรจันทบุรี ยื่นหนังสือขอให้ยกเลิกและจำกัดการใช้สารเคมีที่มีผลร้ายแรง ///
บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายธีระ วงษ์เจริญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ได้นำตัวแทนเครือข่ายสมาชิกเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และ นาวาเอก จาริก พัวพานิช รอง ผอ.รมน.จังหวัดจันทบุรี ร่วมรับข้อเรียกร้อง ที่มีใจความสรุปได้ว่า
1.ให้มีการเพิกถอนและไม่ต่ออายุทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง 2 ชนิด ได้แก่ พาราควอต สารเคมีกำจัดวัชพืช และสารคลอร์ไพริฟอส สารเคมีกำจัดแมลง ที่มีผลต่อร่างกายมนุษย์ ที่หลายประเทศทั่วโลกสั่งห้ามใช้ในพืช ผัก และอาหาร
2.ให้มีการกำจัดการใช้ไกลโฟเซต สารกำจัดวัชพืช โดยสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี อ้างถึงผลวิจัยของกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยนเรศวรว่ามีสารกำจัดศัตรูพืชทั้ง 3 ชนิด มีพิษเฉียบพลันสูงและเป็นสาเหตุของโรคพาร์กินสัน มีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กทารกและเป็นสารน่าจะก่อโรคมะเร็ง
รวมทั้งขอให้ระหว่างรอกระทรวงอุตสาหกรรมจัดประเภทสารพาราควอตและสารคลอร์ไพริฟอสเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ให้กรมวิชาการเกษตรอาศัยอำนาจมาตรา 25 พ.ร.บ.วัตถุอันตรายลดจำนวนการนำเข้าสารทั้ง 2 ชนิดตามลำดับตามกำหนดเวลาและมติของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ รวมทั้ง
ในระหว่างที่รอการดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงอุตสาหกรรมยังไม่แล้วเสร็จขอให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้มีการ ห้ามหรือจำกัดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชทั้ง 3 ชนิดตามความเหมาะสมเพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน
ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=811217
ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และแลกเปลี่ยนเคล็ดลับ เกร็ดความรู้ทางการเกษตรได้ที่ www.kasetnews.com “คลังความรู้คู่เกษตรกร” และชมรายการย้อนหลังของช่องเกษตรนิวส์ได้
youtube.com/kasetnews หรือคลิ๊ก http://bit.ly/2kKXf5H
Instagram : @kasetnews หรือคลิ๊ก http://bit.ly/2k29lds
#kasetnews #kasetnewsshop #เกษตรนิวส์ #ข่าวเกษตร #สินค้าเกษตร #ทำเกษตร #เกษตร #amazingthailand #สารเคมี