เกษตรฯ เตือนป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งก่อนส่งออกทุเรียน

การส่งออกผลผลิตทางการเกษตรของไทยมีโอกาสเติมโตอีกมาก แต่ในการส่งออกนั้นมีปัญหาจากการตรวจพบโลหะหนัก ,วัตถุเจือปน ,สารพิษจากเชื้อรา ที่ปะปนไปกับ ผัก ผลไม้ ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาในระยะยาว ซึ่งปัญหาที่เจออยู่ตอนนี้คือ “ทุเรียน” แต่จะมีปัญหาอย่างไร? ไปฟังจากรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษกร กันค่ะ

 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษกร เปิดเผยว่า ประเทศไทยส่งออกทุเรียนมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยมีส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 94% ประเทศที่นำเข้าสำคัญได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์ ฮ่องกง เวียดนาม ญี่ปุ่น เป็นต้น โดยในปี 2559 มูลค่าการส่งออก รวมมากกว่า 20,000 หมื่นล้านบาท เฉพาะประเทศจีนนำเข้าทุเรียนจากไทยมากเป็นอันดับหนึ่ง

💛 แต่การส่งออกทุเรียนยังพบปัญหาหลายประการ ตั้งแต่การส่งออกทุเรียนอ่อน การแอบอ้างสิทธิ์สวมสิทธิ์ของประเทศคู่ค้า ตลอดจนการตรวจพบแมลงศัตรูพืชที่ติดไปกับผลทุเรียน โดยสำนักการเกษตรต่างประเทศแจ้งว่าการส่งออกทุเรียนของไทยไปยังประเทศจีนพบปัญหาทุเรียนมาเลเซียแอบอ้างสวมสิทธิ์ทุเรียนของไทยและปัญหาการตรวจพบศัตรูพืชในทุเรียนจำนวนมาก

 โดยเฉพาะเพลี้ยแป้ง ชนิด Planococcus minor (Maskell) และ Planococcus lilacinus (Copckerell) ติดไปกับผลผลิต ซึ่งสำนักงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และกักกันโรคของประเทศจีน หรือ AQSI แจ้งขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการตรวจพบศัตรูพืชในทุเรียนของไทยก่อนส่งออกไปประเทศจีน

💛 จากการสำรวจศัตรูพืชที่สำคัญในทุเรียนพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด พบว่าทุเรียนอยู่ในระยะพัฒนาผล-เริ่มแก่ใกล้เก็บเกี่ยว มักพบการระบาดของเพลี้ยแป้งทำความเสียหายแก่ทุเรียน โดยดูดกินน้ำเลี้ยงจากบริเวณกิ่ง ช่อดอก ผลอ่อน และผลแก่ 

 โดยมีมดดำเป็นตัวช่วยคาบพาเพลี้ยไปตามส่วนต่างๆ ของพืช ส่วนที่ถูกทำลายจะแคระแกร็น นอกจากนี้เพลี้ยแป้งจะขับน้ำหวาน (honey dew) ออกมาเป็นเหตุให้ราดำเข้าทำลายซ้ำ ถ้าพบเพลี้ยแป้งเข้าทำลายทุเรียนในระยะผลอ่อนจะทำให้ผลแคระแกร็นไม่เจริญเติบโต แต่ถ้าเป็นทุเรียนผลใหญ่ถึงแม้จะไม่ทำให้เนื้อของทุเรียนเสียหาย แต่ก็จะทำให้ผลทุเรียนมีรอยตำหนิ ราคาต่ำและเป็นที่รังเกียจของผู้บริโภค

💛 ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้แนะนำให้เกษตรกรให้ความสำคัญในการควบคุมและป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง โดยหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ หากพบเพลี้ยแป้งปริมาณน้อยบนผลทุเรียนอาจใช้แปรงปัดหรือใช้น้ำพ่นให้เพลี้ยแป้งหลุด หรือการใช้น้ำผสมไวท์ออยส์ อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่น
 
 ซึ่งทั่วไปเพลี้ยแป้งจะแพร่ระบาดโดยมีมดพาไป แนะนำให้เกษตรกรใช้ผ้าชุบสารคาร์บาริล อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พันไว้ตามกิ่งสามารถป้องกันไม่ให้มดคาบเพลี้ยแป้งไปยังส่วนต่างๆของทุเรียน รวมทั้งปล่อยด้วงเต่าหรือแมลงช้างปีกใส ซึ่งเป็นศัตรูธรรมชาติจะช่วยกินเพลี้ยแป้งและลดการทำลายของเพลี้ยแป้งได้มากพอควร และในส่วนของโรงคัดบรรจุจะต้องเข็มงวดเรื่องของการทำความสะอาดผลทุเรียน
_______________________________________

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.komchadluek.net/news/agricultural/334444
_______________________________________
ติดตามข่าวสารของเราทั้งหมดได้ที่  www.kasetnews.com

 ไม่พลาดการอัพเดตเรื่องเกษตรกับทุกช่องทางการติดต่อเรา
| Facebook   |  facebook.com/kasetnewstv
| Youtube     |  youtube.com/kasetnews
| Instagram |  instagram.com/kasetnews

#ช่องเกษตรนิวส์ ดูได้ที่กล่อง PSI 📺 หมายเลข 72 และออนไลน์ผ่านเว็บไซท์  www.kasetnews.com  ทั่วโลก 24 ชั่วโมง

#kasetnews #kasetnewsshop #เกษตรนิวส์ #ข่าวเกษตร #สินค้าเกษตร#ทำเกษตร #เกษตร #amazingthailand #ทุเรียน