เกษตรฯจับมือโรงสีรับซื้อข้าวอินทรีย์ ลงนาม MOU กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ขอนแก่นป้อนตลาดส่งออก

///// เกษตรฯจับมือโรงสีรับซื้อข้าวอินทรีย์ ลงนาม MOU กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ขอนแก่นป้อนตลาดส่งออก /////

นางสาวชุติมา บุญยประภัศร รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าปัจจุบันผู้บริโภคหันมาใส่ใจต่อสุขภาพกันมากขึ้น ทำให้ข้าวอินทรีย์หรือข้าวปลอดสารเคมีเป็นที่ต้องการของตลาดสูงมาก เฉพาะตลาดต่างประเทศมีความต้องการมากกว่า 4 หมื่นตัน แต่ประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตได้มากพอที่จะป้อนตลาดดังกล่าวได้ ดังนั้นรัฐบาลจึงได้จัดทำโครงการ เชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร โดยตั้งเป้าภายใน 5 ปีแรกนี้จะส่งเสริมให้เกษตรกรไทยทำนาข้าวอินทรีย์ให้ได้ 1 ล้านไร่
.
อย่างไรก็ตามการทำเกษตรอินทรีย์หรือผลิตข้าวอินทรีย์นั้นถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับเกษตรกรไทย เพราะต้องปรับเปลี่ยนวิถีการทำเกษตรใหม่หมด จากเดิมเคยใช้ปุ๋ยเคมีก็ต้องลดและเลิกใช้แล้วหันมาทำนาข้าวแบบพึ่งพาธรรมชาติเพียงอย่างเดียวเพื่อให้ได้ผลผลิตข้าวอินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์
.
หลังจากผ่านการพิจารณาเบื้องต้นแล้ว ก็จะมีนักวิชาการเกษตรให้ความรู้และตรวจสอบว่าสามารถทำได้ตามเกณฑ์เกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ โดยปีแรกจะได้รับเงินสนับสนุน 2,000 บาท/ไร่ ปีที่ 2 เพิ่มเป็น 3,000 บาท/ไร่ และปีที่ 3 หากผ่านการตรวจสอบก็จะได้รับการรับรองให้เป็นนาข้าวอินทรีย์และข้าว GAP โดยงบอุดหนุนนั้นจะจำกัดนาข้าวเพียง 15 ไร่เท่านั้น
.
นางสาวชุติมากล่าวว่าสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องยอมรับให้ได้ว่าการทำนาข้าวอินทรีย์นั้น ระยะแรก 2-3 ปีขาดทุนแน่นอนทั้งด้านปริมาณข้าวและเงินที่ใช้ลงทุนดูแล แต่หลังจากนั้นเมื่อผ่านเกณฑ์รับรองมาตรฐานแล้วจะเห็นได้ชัดว่าการทำนาข้าวอินทรีย์ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการทำนาแบบเดิม
.
ดร.พัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์ จ.ขอนแก่น ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จจังหวัดขอนแก่นระบุว่าโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจรของจังหวัดขอนแก่นมีโรงสีเข้าร่วมโครงการ ฯแล้ว 4 รายและนอกจากนี้ยังมีโรงสีข้าวที่ยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมอีก 4 ราย
.
ซึ่งการลงนาม MOU เฉพาะจุดสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองสองห้อง มีโรงสีเข้าร่วมลงนาม 8 ราย มีกลุ่มเกษตรกรลงนามร่วมทั้งหมด 48 กลุ่ม และเป็นกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่อีก 2 กลุ่ม ถือว่าเป็นการเริ่มต้นโครงการที่ดีมาก

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://mgronline.com/local/detail/9600000103114

ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และแลกเปลี่ยนเคล็ดลับ เกร็ดความรู้ทางการเกษตรได้ที่ www.kasetnews.com “คลังความรู้คู่เกษตรกร” และชมรายการย้อนหลังของช่องเกษตรนิวส์ได้
youtube.com/kasetnews หรือคลิ๊กhttp://bit.ly/2kKXf5H
Instagram : @kasetnews หรือคลิ๊กhttp://bit.ly/2k29lds