เกษตรฯคุมเข้มผลไม้เน้นคุณภาพ-ส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากข้อมูลการประมาณการผลผลิต ครั้งที่ 2/2561 จากคณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก คาดการณ์ว่าไม้ผลทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ในพื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ในขณะนี้อยู่ในช่วงระยะออกดอก ทุเรียนและเงาะ คาดว่าผลผลิตจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

โดยออกดอกแล้วประมาณ 95.42% และ 80% ตามลำดับ ในส่วนของมังคุด และลองกอง แม้มีแนวโน้มลดลงกว่าปีที่ผ่านมา แต่ก็ออกดอกแล้วประมาณ 25% และ 19.34 % ตามลำดับ โดยมีเนื้อที่ยืนต้นจำนวน 683,922 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 4,335 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.64 เนื้อที่ให้ผลรวม 622,126 ไร่ เพิ่มขึ้น 16,645 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.75 ผลผลิตรวม 811,020 ตัน

ทุเรียนในพื้นที่จังหวัดตราดออกดอกเต็มร้อยละ 100 แล้ว ส่วนในจังหวัดจันทบุรี ออกดอกแล้วร้อยละ 96.27 จังหวัดระยอง ออกดอกแล้วร้อยละ 90 คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 1,615 กิโลกรัม/ไร่ เริ่มออกให้ผลได้ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป

มังคุด ออกดอกในจังหวัดจันทบุรีแล้วร้อยละ 24 ส่วนจังหวัดตราดและระยองออกดอกแล้วร้อยละ 25 ซึ่งคาดการณ์ว่าส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 75 จะออกดอกประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์

เงาะ ในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ตราด และ ระยอง ออกดอกแล้วร้อยละ 80 คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 1,738 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งมีปริมาณผลผลิตรวมมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากฝนที่ตกส่งผลดีต่อการออกดอก และไม่มีผลต่อการติดผล

ลองกอง จังหวัดจันทบุรีออกดอกแล้วร้อยละ 13 จังหวัดตราดออกดอกแล้วร้อยละ 25 และจังหวัดระยองออกดอกแล้วร้อยละ 20 คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 526 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากต้นลองกองมีอายุมากขึ้น มีความสมบูรณ์และพร้อมให้ผลได้

อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำชับให้สำนักงานเกษตรจังหวัด ทั้ง 3 จังหวัด จับตาสถานการณ์ไม้ผลในระยะออกดอกและติดผลอย่างใกล้ชิด เฝ้าระวังภาวะที่อาจส่งผลกระทบต่อช่วงการติดผลอ่อน เน้นการพัฒนาคุณภาพผลผลิต ส่งเสริมการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ 

_____________________________________

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.komchadluek.net/news/agricultural/314591
_______________________________________

ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และแลกเปลี่ยนเคล็ดลับ เกร็ดความรู้ทางการเกษตรได้ที่ www.kasetnews.com “คลังความรู้คู่เกษตรกร” และชมรายการย้อนหลังของช่องเกษตรนิวส์ได้ 
youtube.com/kasetnews หรือคลิ๊ก http://bit.ly/2kKXf5H
Instagram : @kasetnews หรือคลิ๊ก http://bit.ly/2k29lds

#kasetnews #kasetnewsshop #เกษตรนิวส์ #ข่าวเกษตร #สินค้าเกษตร #ทำเกษตร #เกษตร #amazingthailand