เกษตรจังหวัดพิษณุโลก เตรียมยกระดับอาชีพผู้เลี้ยงผึ้ง

วันนี้แอดมิน ขอพาทุกท่านมายังจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีแผนเตรียมยกระดับเกษตรกรผู้มีอาชีพเลี้ยงผึ้ง พัฒนาสู่มาตรฐาน GAP เรามาฟังข้อมูลกันเลยค่ะ

โดยนายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 (สสก.9) จังหวัดพิษณุโลก กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การเลี้ยงผึ้งเป็นอาชีพการเกษตรที่สำคัญต่อระบบนิเวศและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดี

🐝 ผลผลิตจากการเลี้ยงผึ้งนั้นโดยหลักจะเป็นน้ำผึ้ง ซึ่งเป็นทั้งอาหารและยาจากธรรมชาติ โดยการเลี้ยงผึ้ง เกษตรกรจะมีการผลิตน้ำผึ้งได้ตามชนิดของพืชที่ให้น้ำหวาน ได้แก่ ลำไย ลิ้นจี่ป่า(คอนแลน) สาบเสือ และงา เป็นต้น ซึ่งใน จ.อุตรดิตถ์ มีเกษตรกร เลี้ยงผึ้งเป็นอาชีพหลักกว่า 100 ราย เมื่อนับเป็นจำนวนรังผึ้งแล้วมีมากถึง 24,000 รัง

🐝 นายมนัส เสียงก้อง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ในอดีต การกำหนดคุณภาพผึ้งจะเป็นหน้าที่ของบริษัทผู้รับซื้อ แต่ในปัจจุบันได้มีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มผึ้ง หรือ GAP ฟาร์มผึ้ง เป็นระบบการเลี้ยงผึ้งที่ดีและเหมาะสมในขั้นตอนการปฏิบัติของระดับเกษตรกร 

🐝 โดยกำหนดวิธีปฏิบัติว่าด้วยองค์ประกอบของฟาร์มผึ้ง การจัดการภายในฟาร์มผึ้ง การเลี้ยงผึ้ง การจัดการด้านสุขภาพผึ้ง และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์จากผึ้งที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นการสร้างมาตรฐานการเลี้ยงผึ้งให้มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ

🐝 ที่ผ่านมา ศูนย์ฯได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มผึ้ง ให้เกษตรกรใน จ.อุตรดิตถ์ และใกล้เคียง โดยล่าสุดในปี 2561 ได้จัดอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มผึ้ง (GAP ฟาร์มผึ้ง)” ให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งอุตรดิตถ์ จำกัด และผู้เลี้ยงผึ้งทั่วไป พร้อมทั้งคัดเลือกเกษตรกรเพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกร GAP อาสา 

🐝 ซึ่งศูนย์ฯทำหน้าที่อำนวยการให้คำปรึกษา แนะนำสำหรับการปรับปรุงระบบฟาร์มและการผลิตให้ได้ตามเกณฑ์ข้อกำหนด ติดตามเพื่อตรวจประเมินฟาร์มและจัดทำเอกสารการขอรับรองฟาร์มเบื้องต้น ก่อนจะมีการยื่นต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดให้ทำการตรวจรับรองฟาร์มต่อไป
_______________________________________

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.naewna.com/local/358920
_______________________________________
ติดตามข่าวสารของเราทั้งหมดได้ที่ 🌐 www.kasetnews.com

🔴 ไม่พลาดการอัพเดตเรื่องเกษตรกับทุกช่องทางการติดต่อเรา 👇
| Facebook | 📱 facebook.com/kasetnewstv
| Youtube | 🎥 youtube.com/kasetnews
| Instagram | 📸 instagram.com/kasetnews

#ช่องเกษตรนิวส์ ดูได้ที่กล่อง PSI 📺 หมายเลข 72 และออนไลน์ผ่านเว็บไซท์ 💻 www.kasetnews.com 🌏 ทั่วโลก 24 ชั่วโมง 🌟

#kasetnews #kasetnewsshop #เกษตรนิวส์ #ข่าวเกษตร #สินค้าเกษตร#ทำเกษตร #เกษตร #amazingthailand #ผึ้ง