เกษตรกรเมืองจันทบุรีหันปลูกพืชตระกูลแตง…แก้ปัญหาภัยแล้ง

เกษตรกรเมืองจันทบุรีหันปลูกพืชตระกูลแตง

พืชใช้น้ำน้อยแก้ปัญหาภัยแล้ง ได้ผลผลิตดีเกินคาด

ที่ทุ่งนาท้ายเหมือง หมู่ 4 บ้านทองทั่ว ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จันทบุรี ของนายวรรณฤดี เรืองสวัสดิ์ หรือ เปี๊ยก แรงงานลูกจ้างบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี ภูมิลำเนาเป็นชาวจังหวัดสกลนคร ที่มารับจ้างทำงานก่อสร้างในจันทบุรี และได้ขอเช่านาของเกษตรกรหลังเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วประมาณ 12 ไร่ เพื่อปลูกเมล่อน แตงโม และ แคนตาลูป พืชใช้น้ำน้อย

โดยน้อมนำแนวทางพระราชดำริฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต นำภูมิปัญญามาเป็นโอกาสในการหารายได้เสริม ถือเป็นความสำเร็จของเกษตรกร ที่นำวิกฤติมาเป็นโอกาสจากสภาวะอากาศช่วงฤดูแล้งที่ต้องใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ทั้งนี้ผลผลิตของไร่แตงโมนายเปี๊ยกปีนี้ให้ผลผลิตดีเกินคาดจากการเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง

 

แตงโมพันธุ์กินรีและตอร์ปิโด ที่เริ่มทยอยเก็บผลผลิตคาดได้ประมาณ 50 ตัน ส่วนเมล่อนกรีนเน็ต / เมล่อนสีทอง และแคนตาลูปคาดว่าจะสามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณอย่างละ 2 ตัน ผลผลิตส่วนใหญ่มีพ่อค้าคนกลางในตลาดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงมารับซื้อเพื่อไปจำหน่ายต่อ โดยแตงโมจำหน่ายในราคาส่ง กิโลกรัมละ 11 บาท ราคาขายปลีก กิโลกรัมละ 15 – 18 บาท / เมล่อนญี่ปุ่นจำหน่ายราคาส่งกิโลกรัมละ 55 – 60 บาท ราคาขายปลีกกิโลกรัมละ 70 บาท / แคนตาลูปจำหน่ายราคาส่งกิโลกรัมละ 28 – 30 บาท ราคาขายปลีกกิโลกรัมละ 35 บาท

ขณะเดียวกันก็มีประชาชนในจันทบุรี และใกล้เคียงเดินทางมาเยี่ยมชมไร่แตงโม แคนตาลูป และเมล่อนที่เปิดให้เที่ยวชม ศึกษาเรียนรู้การปลูกพืชใช้น้ำน้อย เป็นที่สนใจของประชาชน นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมและเลือกซื้อผลผลิตสดจากไร่จำนวนมากอีกด้วย

_______________________________________

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.innnews.co.th/breaking-news/news_25409/
_______________________________________

ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และแลกเปลี่ยนเคล็ดลับ เกร็ดความรู้ทางการเกษตรได้ที่ www.kasetnews.com “คลังความรู้คู่เกษตรกร” และชมรายการย้อนหลังของช่องเกษตรนิวส์ได้ 
youtube.com/kasetnews หรือคลิ๊ก http://bit.ly/2kKXf5H
Instagram : @kasetnews หรือคลิ๊ก http://bit.ly/2k29lds

#kasetnews #kasetnewsshop #เกษตรนิวส์ #ข่าวเกษตร #สินค้าเกษตร#ทำเกษตร #เกษตร #amazingthailand #แตงโม #เมล่อน #แคนตาลูป