อุทัยธานีผลักดันสินค้าเกษตรปลอดภัย ใช้ผักปลอดสารพิษปรุงอาหารโรงพยาบาล

โรงพยาบาลหนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดงาน การขับเคลื่อนสินค้าเกษตรปลอดภัย อุทัยธานี ภายใต้โครงการส่งเสริมมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

โดยมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ร้านอาหารที่ได้รับการรับรองตามโครงการ “ร้านอาหารปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q” และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงพยาบาลและเกษตรกรที่นำผักปลอดสารพิษเข้ามาจำหน่ายในโรงพยาบาล หน่วยงานบูรณาการขับเคลื่อนสินค้าเกษตรปลอดภัย และการสรรหาวัตถุดิบเพื่อสนับสนุนโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ในการประกอบอาหารเลี้ยงคนไข้ในโรงพยาบาลทุกแห่ง ทั้ง 8 อำเภอ ของจังหวัดอุทัยธานี เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี บูรณาการร่วมกับหน่วยงานใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย บริษัทประชารัฐฯ และภาคีเครือข่ายต่างๆ ดำเนินการจัดงาน

เพื่อให้เกิดการสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2561 – 2564 ภายในงานประกอยด้วย การจัดแสดงบูธนิทรรศการอาหารปลอดภัย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมทั้งบูธนิทรรศการร้านอาหารต้นแบบ โรงพยาบาลต้นแบบอาหารเมนู การตรวจสารเคมีตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร และการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารพิษในร่างกาย

นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยเช่น ข้าว พืชผัก ไม้ผล ของกลุ่มเกษตรกรจากทั้ง 8 อำเภอในจังหวัด รวมทั้งสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด และสินค้า OTOP ของดีเมืองอุทัยธานี ด้วย โดยจะเปิดให้เกษตรกรนำพืชผักปลอดสารพิษเข้ามาจำหน่ายทุกวันพุธ และทางโรงพยาบาลจะมีการสุ่มตรวจสารพิษทุกร้านที่นำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่ายด้วย สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคว่าจะได้บริโภคอาหารปลอดภัย
_______________________________________

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://goo.gl/RZ2z3t
_______________________________________

ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และแลกเปลี่ยนเคล็ดลับ เกร็ดความรู้ทางการเกษตรได้ที่ www.kasetnews.com “คลังความรู้คู่เกษตรกร” และชมรายการย้อนหลังของช่องเกษตรนิวส์ได้ 
youtube.com/kasetnews หรือคลิ๊ก http://bit.ly/2kKXf5H
Instagram : @kasetnews หรือคลิ๊ก http://bit.ly/2k29lds

#kasetnews #kasetnewsshop #เกษตรนิวส์ #ข่าวเกษตร #สินค้าเกษตร #ทำเกษตร #เกษตร #amazingthailand