ข่าวเกษตร » อุดรฯ เตือนระวังหนอนกระทู้คอรวงระบาด

อุดรฯ เตือนระวังหนอนกระทู้คอรวงระบาด

8 November 2019
50   0

อุดรฯเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ระวังหนอนกระทู้คอรวง เริ่มระบาดลามแล้วกว่า 18 ไร่
—————————
นายสมพร นามพิลา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ได้รับแจ้งจากเกษตรกรพื้นที่ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี พบหนอนกระทู้ในพื้นที่นาข้าวพันธ์ กข.6 ของเกษตรกร 3 ราย จำนวน 18 ไร่ จึงมอบหมายให้นายสมบัติ อินทมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ดังกล่าว
.
พบหนอนกระทู้กัดกินส่วนของคอรวงข้าว นอกจากนี้จากการสุ่มสำรวจพบใบข้าวถูกทำลาย 5 ใบต่อต้น และพบหนอนกระทู้หลบในโคนต้นจำนวนมาก ส่งผลให้ต้นข้าวถูกทำลายเป็นวงกว้าง
.
รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุดรธานี กล่าวอีกว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการอารักขาพืช และสำนักส่งเสริมการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ให้คำแนะนำเกษตรกรให้เร่งกำจัดวัชพืชรอบแปลงนา
.
ส่วนการกำจัดหนอนกระทู้ เนื่องจากพบหนอนจำนวนมาก หากใช้สารชีวภัณฑ์จะควบคุมไม่ทันจึงแนะนำให้ใช้สารเคมีในการควบคุม พร้อมแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดในทุกอำเภอ
.
ทั้งนี้ ข้อมูลจากสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว หนอนดังกล่าวเรียกว่า “หนอนกระทู้คอรวง” จะชอบกัดกินในส่วนคอรวง หรือระแง้ของรวงข้าวที่กำลังจะสุกทำให้คอรวงขาด สามารถทำลายรวงข้าวได้มากถึง 80 เปอร์เซนต์ มักเข้าทำลายต้นข้าวช่วงกลางคืนหรือตอนพลบค่ำถึงเช้าตรู่ กลางวันอาศัยตามใบหรือโคนต้นข้าว หรือวัชพืชตระกูลหญ้า จะกัดกินโคนต้นข้าวทุกวันจนเข้าดักแด้
.
หากตรวจพบใบข้าวถูกทำลาย 5 ใบต่อจุด หรือต่อกอ หรือ 5 รวงต่อข้าว 20 กอ หรือจุดสุ่มนับ ให้ใช้สารเฟนิไตรไธออน อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นในพื้นที่ที่ระบาด
—————————
ขอบคุณข้อมูล
http://thainews.prd.go.th/…/news/detail/TCATG191031072932518
—————————
กด Like 👍 และ ติดตามเพจ 🌟 เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านเกษตรก่อน
#ช่องเกษตรนิวส์ ดูได้ที่กล่อง PSI 📺 หมายเลข 72
| Youtube | youtube.com/kasetnews
| Instagram |  instagram.com/kasetnews