หนุนไถกลบตอซังแทนเผา ป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นการเกษตรที่ภาคเหนือ

นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ “ส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟ ในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ ปี 2561”

เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกษตรกรได้เล็งเห็นความสําคัญและประโยชน์ในการไถกลบตอซังข้าวแทนการเผาทิ้ง นอกจากเป็นการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และช่วยปรับปรุงบํารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์แล้ว ยังช่วยลด ปัญหาภาวะโลกร้อนรวมถึงมลพิษทางอากาศจากการเผา โดยมี ข้าราชการ หมอดินอาสา อบต. ผอ.ร.ร. เกษตรกรและนักเรียนเข้าร่วมงาน ณ บ้านเมืองงาม หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาที่ดิน และดินก็เป็นทรัพยากรที่สำคัญ ในการเพาะปลูก พัฒนาดินให้สมบูรณ์ให้เหมาะสมกับการปลูกพืช การปรับปรุงบำรุงดินให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ให้เจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินในอยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน ร่วมมือกับหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ทำการรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้การไถกลบตอซังพืชที่ถูกวิธีและให้ทราบถึงโทษที่เกิดขึ้นจากการเผาตอซังพืช

โดยแนะนำทำความเข้าใจเพื่อปรับทัศนคติให้รับรู้ถึงข้อดีและประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้วิธีไถกลบตอซังพืชลงในดินแทน ให้จัดทำแปลงนาสาธิตการไถกลบตอซังพืชร่วมกับการใช้น้ำหมักชีวภาพ พด.2 เพื่อให้เป็นแปลงตัวอย่างสำหรับการศึกษาดูงานในทุกจังหวัด

ทั้งนี้เกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ ควรให้ความร่วมมือหยุดเผาตอซังพืช เศษวัสดุเหลือใช้ในไร่นา และนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงบำรุงดิน ร่วมกับการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต

ซึ่งวิธีการไถกลบตอซังพืชจะเป็นการนำธาตุอาหารต่างๆ เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม กลับคืนลงสู่ดินและเกษตรกรสามารถดำเนินการเองได้และมีต้นทุนต่ำ

_______________________________________

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.thairath.co.th/content/1234172
_______________________________________

ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และแลกเปลี่ยนเคล็ดลับ เกร็ดความรู้ทางการเกษตรได้ที่ www.kasetnews.com “คลังความรู้คู่เกษตรกร” และชมรายการย้อนหลังของช่องเกษตรนิวส์ได้ 
youtube.com/kasetnews หรือคลิ๊ก http://bit.ly/2kKXf5H
Instagram : @kasetnews หรือคลิ๊ก http://bit.ly/2k29lds

#kasetnews #kasetnewsshop #เกษตรนิวส์ #ข่าวเกษตร #สินค้าเกษตร#ทำเกษตร #เกษตร #amazingthailand