ข่าวเกษตร » สศท.ขอนแก่นแนะนำพืชทางเลือก ปลูกหัวไชเท้าแทนพืชตัวอื่น

สศท.ขอนแก่นแนะนำพืชทางเลือก ปลูกหัวไชเท้าแทนพืชตัวอื่น

2 July 2019
136   0

สศท.ขอนแก่นแนะนำพืชทางเลือก ปลูกหัวไชเท้าแทนพืชตัวอื่น ปลูกได้ตลอดปี-ให้กำไร 18,000 บาท/ไร่
__________

นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (สศท.4) เปิดเผยว่า ผักกาดหัว หรือ หัวไชเท้า เป็นพืชทางเลือกชนิดหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ตลอดทั้งปี และเป็นที่ต้องการของตลาด มีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 30 วัน 

ซึ่งหัวไชเท้ามีคุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลาย ช่วยป้องกันและแก้ปัญหาสุขภาพ เช่น ความดันโลหิตสูง แผลในกระเพาะอาหาร ช่วยกระตุ้นให้เจริญอาหาร และปรับสมดุลในระบบย่อยอาหาร

สำหรับอำเภอบ้านแฮด มีพื้นที่ปลูกหัวไชเท้า รวม 211 ไร่ มีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหัวไชเท้า รวม 97 ราย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ปลูกผักกาดหัวหนองโง้ง ตำบลบ้านแฮด พื้นที่ 103 ไร่ กลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ตำบลโคกสำราญ พื้นที่ 102 ไร่ และกลุ่มผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ตำบลบ้านแฮด พื้นที่ 6 ไร่ 

โดยเกษตรกรปลูกได้ประมาณ 2 – 3 รอบ/ปี จะเริ่มปลูกในช่วงเดือนตุลาคม – มีนาคมของปีถัดไป นิยมปลูกในพื้นที่หลังฤดูทำนาและพื้นที่สวน คิดเป็นสัดส่วน 30 : 60 ตามลำดับ เกษตรกรจำหน่ายแบบขายส่งให้พ่อค้าที่รับซื้อ ณ ไร่นา โดยพ่อค้านำไปขายส่งที่ตลาดค้าส่งผัก ในจังหวัดขอนแก่น และนครราชสีมา

อำเภอบ้านไผ่ มีพื้นที่ปลูกหัวไชเท้ารวม 60 ไร่ มีกลุ่มเกษตรกรปลูกหัวไชเท้า 1 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกรบ้านสว่าง ตำบลหินตั้ง มีจำนวนสมาชิก 32 ราย ซึ่งเกษตรกรมีการบริหารจัดการในการปลูกหัวไชเท้าหมุนเวียนกันประมาณปีละ 7-11 รอบ 

ผลผลิตที่ปลูกช่วงฤดูแล้งในเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ได้ผลผลิตเฉลี่ย 3,000 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนผลผลิตช่วงฤดูหนาวในเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ จะได้ผลผลิตดีกว่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7,000 กิโลกรัม/ไร่ ทั้งนี้ ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP ทั้งหมดและคาดว่าภายในระยะ 2 – 3 ปี ทางกลุ่มจะสามารถผลิตหัวไชเท้าอินทรีย์ได้

ด้านการตลาด เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตให้กับห้างค้าปลีกรายใหญ่ Tesco Lotus ซึ่งมีความต้องการผลผลิตประมาณ 4,500 กิโลกรัม/สัปดาห์ เพื่อกระจายสินค้าในศูนย์ภาคอีสานทั้ง 20 จังหวัด โดยรับซื้อผลผลิตหัวไชเท้าทุกฤดูในราคา กิโลกรัมละ 12 บาท (ตั้งจุดรับซื้อ ณ สหกรณ์กลุ่มผู้ผลิตผักบ้านโนนเขวา ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น) 

นอกจากนี้ ยังมีพ่อค้าทั่วไปมารับซื้อหัวไชเท้าจากกลุ่มเกษตรกร โดยในช่วงฤดูหนาวจะรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 4 บาท ส่วนช่วงฤดูแล้งรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 12 บาท เนื่องจากผลผลิตในฤดูแล้งมีน้อยจึงทำให้จำหน่ายได้ราคาดีกว่า

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.ryt9.com/s/prg/3006333
_________________________
ติดตามข่าวสารของเราทั้งหมดได้ที่  www.kasetnews.com

ไม่พลาดการอัพเดตเรื่องเกษตรกับทุกช่องทางการติดต่อเรา
| Facebook |  facebook.com/kasetnewstv
| Youtube |  youtube.com/kasetnews
| Instagram |  instagram.com/kasetnews

#ช่องเกษตรนิวส์ ดูได้ที่กล่อง PSI  หมายเลข 72

#kasetnews #kasetnewsshop #เกษตรนิวส์ #ข่าวเกษตร #สินค้าเกษตร#ทำเกษตร #เกษตร #amazingthailand #หัวไชเท้า