วิธีแก้ปัญหาโรคเอ๋อ หรือโรคเหี่ยวสับปะรด

ปัญหาของการปลูกสับปะรดในปัจจุบัน คือ ปัญหาโรคเหี่ยวสับปะรด ภาษาชาวบ้านเรียกกันว่า โรคเอ๋อ การแพร่กระจายของโรคเกิดจากการนำหน่อหรือจุกจากต้นที่เป็นโรคไปปลูก ซึ่งมีเพลี้ยแป้งเป็นพาหะนำโรค และมดเป็นตัวแพร่กระจายเพลี้ยแป้ง ดังนั้นการกำจัดเพลี้ยแป้งจึงช่วยป้องกันโรคเหี่ยวสับปะรดได้ด้วย

ลักษณะอาการของโรค เอ๋อ 

อาการแรกจะเกิดกับระบบรากของสัปปะรดก่อน ทำให้เกิดการชะงักการเจริญเติบโต รากจะไม่ทำงาน และเซลล์จะตาย แล้วสับปะรดจะแสดงอาการให้เห็นทางส่วนปลายใบ และตัวใบในเวลาต่อมา คือใบจะอ่อนนิ่ม และเริ่มเฉา เหี่ยวแห้งไป ผลสับปะรดจะไม่พัฒนา จะมีขนาดเล็ก โรคใบเหี่ยวแห้ง หรือโรคเอ๋อนั้น ทำให้คุณภาพของผลผลิตเสียหายไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

การแก้ปัญหา

ควรใช้สารกำจัดเชื้อรา และเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรค
แนะนำให้ใช้ เพียวXเอ็กซ์ สารอินทรีย์กำจัดโรคแมลงศัตรูพืช 
ที่ช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิด มีประสิทธิ์สูงในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชทุกชนิดทั้งปากกัด และปากดูด เช่น หนอนทุกชนิด เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยกระโดด เพลี้ยอ่อน เพลี้ยหอย แมลงหวี่ขาว ไรทุกชนิด ฯลฯ และป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราได้ดีอีกด้วย 

วิธีใช้ก็ง่ายมากๆ

เพียงนำ “เพียวXเอ็กซ์” 1 ซอง ผสมกับน้ำ 100 ลิตร สามารถฉีดพ่นได้ถึง 6 ไร่ ซึ่งราคาถูกมากเมื่อเทียบกับสารเคมีหรือยาฆ่าแมลงที่เคยใช้ และที่สำคัญ ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม เพราะสกัดจากธรรมชาติ 100% ซึ่งเกษตรกรสามารถผสมกับสารชนิดอื่นได้ทุกชนิด จึงช่วยลดต้นทุนค่าแรงในการฉีด

หากช่วงที่มีการระบาดอย่างหนัก แนะนำฉีดเข้มขึ้นขึ้น หรือฉีดบ่อยขึ้นและติดต่อกัน อย่างน้อย 3 สัปดาห์ จะช่วยกำจัดเชื้อราและแมลงศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการกลับมาเมื่อฉีดอย่างสม่ำเสมอ

แนะนำเกษตรกร

ใช้สารอินทรีย์ เพียวผง คู่กับ เพียวเอ็กซ์ ในการดูแลพืชผลทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี เพราะเพียวผงเป็นอาหารพืช ที่มีธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารรองครบถ้วน จะทำให้ได้ต้นพืชที่แข็งแรงสมบูรณ์ และช่วยเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นและที่สำคัญ เพียวเอ็กซ์ที่ฉีดไปพร้อมกับเพียวผงนั้น จะทำหน้าที่ป้องกันและยับยั้งโรคและแมลงต่างๆที่จะเข้ามาทำลายพืชผลทางการเกษตรต่างๆได้อย่างอยู่หมัด

#เพียว1เพียว2 #เพียวผง #เพียวเอ็กซ์ #เพียวอาหารเสริมพืช #สารอินทรีย์กำจัดแมลง #ตัวเดียวจบครบทุกการบำรุงพืช

#สินค้าเกษตรยอดนิยมอันดับ1