วิธีการทำให้น้ำเต้า…มีลูกดก

“น้ำเต้า” ป็นพืชสวนครัว ที่ต้องอาศัยต้นไม้อื่นหรือค้างให้เกาะ หือบางทีก็ปล่อยให้เลื้อยไปตามพื้นดินก็ได้
น้ำเต้า นิยมใช้ลูกอ่อนมาประกอบอาหารได้หลายอย่าง เช่น ต้นกินกับน้ำพริก แกงส้ม แกงเลียง ไม่นิยมกินดิบ

การปลูกน้ำเต้าก็เหมือนพืชอื่นๆ ที่ต้องการได้ผลมากๆ เราก็ทดลองตัดใบที่เกิดใกล้ๆ โคน ออก ทุกใบเลย แล้ว ทุกใบที่ตัดทิ้ง จะมีตาใหม่เกิดขึ้นทุกตาเลย 1ตา ก็จะได้เถาใหม่เพิ่มขึ้น แต่ละเถาก็จะมีดอกอีกมากมาย 

ถ้าปลูกใหม่ๆ ดอกที่ออกมาจะเป็นดอกตัวผู้ คือดอกไม่มีฐานรังไข่ ซักประมาณ ข้อที่ 10 กว่าขึ้นไปจะมีดอกตัวเมียเกิดขึ้น ส่วนใหญ่จะบานตอนเย็น แมลงที่มาหากินตอนเย็นจะไม่ค่อยมี จึงทำให้เราปลูกน้ำเต้าไม่เกิดลูก ถ้าว่างตอนเย็นคนปลูกก็ช่วยนำเกษรตัวผู้ไปผสมเกษรตัวเมียก็จะได้ลูกน้ำเต้ามากมายเลย