ลดสารปนเปื้อนผักไฮโดรโปนิกส์ ปลอดภัยไร้สารก่อมะเร็ง

นักวิชาการแนะนำเกษตรกร ลดสารปนเปื้อนผักไฮโดรโปนิกส์ ส่งเสริมการบริโภคที่ปลอดภัยไร้สารก่อมะเร็ง
__________

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการวิจัย “การพัฒนาต้นแบบการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อส่งเสริมการบริโภคที่ปลอดภัย” โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มี ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ภาควิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นหัวหน้าทีมนักวิจัย 
.
“สหภาพยุโรปได้ออกประกาศกฎระเบียบค่าสูงสุดของไนเตรตของผักสลัดที่ปลูกในโรงเรือนไม่เกิน 4,000 มิลลิกรัมต่อ กก. (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล) โดยทั่วไปแล้ว หากร่างกายมนุษย์ได้รับไนเตรตจากผักมากกว่าร้อยละ 70 จะถูกขับออกทางปัสสาวะ และผลสำรวจงานวิจัยที่ผ่านมา ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่า การบริโภคผักที่มีไนเตรตตกค้างจะก่อให้เกิดโรคมะเร็ง หรือเป็นพิษต่อสารพันธุกรรมในมนุษย์แต่อย่างใด แต่กรณีได้รับในปริมาณมากและต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจจะก่อให้เกิดการชะงักของร่างกายในการเจริญเติบโตได้”
.
ผศ.ดร.วราภา เผยว่า สาเหตุของการสะสมของสารไนเตรตในผักสูง มีหลายปัจจัย ทั้งอากาศร้อน พื้นที่ปลูกมีอุณหภูมิสูง มีความเข้มแสงต่ำหรือสว่างเกินไป อากาศแห้งแล้ง การใช้สารละลายธาตุอาหารมาก (ค่า ECสูง) รางปลูกพืช น้ำ อุปกรณ์ เครื่องมือไม่สะอาดเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค และแมลงศัตรูพืชเข้าทำลายได้ง่าย
.
วิธีการลดสารไนเตรตจะต้องควบคุมปัจจัยเหล่านี้ให้เหมาะสม ปรับอุณหภูมิ ความเข้มแสง ปรับสารละลายธาตุอาหารให้เหมาะสม การออกแบบ ฟาร์มที่ดี ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ดี ส่วนการจัดการศัตรูพืช ต้องไม่ใช้สารเคมีพร่ำเพรื่อ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวจะต้องล้างทำความสะอาดทุกครั้ง
.
จากการทดลองในแปลงพื้นที่ เมื่อเข้าไปอบรมวิธีการควบคุมแปลง ผลการสำรวจผักไฮโดรโปนิกส์ พบว่าผักมีปริมาณไนเตรตตกค้างในระดับ 2,000 มิลลิกรัมต่อ กก. ไม่เกินค่ามาตรฐานสากล และมีปริมาณสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในระดับที่ปลอดภัย แต่ทั้งนี้การปฏิบัติภายในฟาร์ม ผู้ผลิตจะต้องดูแลให้ดียิ่งขึ้น มีการจดบันทึกการให้สารละลาย และเข้มงวดการใช้สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช
.
สุดท้ายอยู่ที่ตัวเกษตรกรต้องตระหนักว่า ทำอย่างไรให้ผลิตผักที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย อย่าได้ประมาท เลินเล่อ คิดแค่ผลิตออกมาขายโกยรายได้ เพราะจะกลายเป็นการทำลายอาชีพของตัวเอง

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.thairath.co.th/news/local/1566015
_________________________
ติดตามข่าวสารของเราทั้งหมดได้ที่ 🌐 www.kasetnews.com

🔴 ไม่พลาดการอัพเดตเรื่องเกษตรกับทุกช่องทางการติดต่อเรา 👇
| Facebook | 📱 facebook.com/kasetnewstv
| Youtube | 🎥 youtube.com/kasetnews
| Instagram | 📸 instagram.com/kasetnews

#ช่องเกษตรนิวส์ ดูได้ที่กล่อง PSI 📺 หมายเลข 72

#kasetnews #kasetnewsshop #เกษตรนิวส์ #ข่าวเกษตร #สินค้าเกษตร#ทำเกษตร #เกษตร #amazingthailand #ผักไฮโดรโปนิกส์