รายได้เกษตรกรปรับหดตัวลงในเดือน ก.ย.

รายได้เกษตรกรในเดือน ก.ย. มีอัตราการเติบโตที่ติดลบเป็นครั้งแรก (-4.0% ) นับตั้งแต่เดือน มี.ค.2561 ทั้งนี้เป็นผลมาจากราคาสินค้าเกษตรที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง (-6.0%) และมากกว่าการเติบโตของผลผลิตสินค้าเกษตรที่ชะลอตัวลง (+2.1% )

โดยในรายละเอียดจะพบว่า กลุ่มยางพาราและปาล์มยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ฉุดราคาสินค้าเกษตรโดยรวมลงขณะที่ผลผลิตของสินค้าเกษตรทุกประเภทมีปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดที่ชะลอลง โดยสรุปแล้ว เรายังคงมุมมองว่า รายได้เกษตรกรจะยังคงฟื้นตัวช้าและมองว่าการบริโภคจะยังคงฟื้นตัวอย่างไม่ทั่วถึง ดังนั้นเราจึงยังคงมุมมองเดิมที่คาดว่าจะยังคงไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในไตรมาส 4/2561

สินค้าเกษตรหลักทุกประเภทมีปริมาณผลผลิตที่ชะลอตัวลง ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือน ก.ย. เติบโตขึ้น 2.1%  (เทียบกับ +5.9% ในเดือนก่อน) ส่งผลให้มีอัตราการเติบโตในเชิง YTD ที่ 10.0% โดยกลุ่มที่มีปริมาณผลผลิตชะลอลงคือ กลุ่มข้าวยางพารา ปาล์ม ผลไม้และเนื้อไก่ ขณะที่ผลผลิตของสุกรยังคงปรับลดลงต่อเนื่อง ส่วนในเชิงรายไตรมาส พบว่าอัตราการเติบโตของผลผลิตสินค้าเกษตรในไตรมาส 3/2561 นั้นอยู่ที่ 4.8% (เทียบกับ +11.7% ในไตรมาส 2/2561)

สรุปว่าเรายังคงมุมมองว่ารายได้เกษตรกรจะยังคงฟื้นตัวช้าและจะทำให้การบริโภคภาคเอกชนยังฟื้นตัวไม่ทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากราคายางพาราที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง กอปรกับราคาสินค้าเกษตรหลักอื่นๆ ที่ฟื้นตัวขึ้นช้า เราจึงยังคงคาดว่าการบริโภคในกลุ่มเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยจะมีรูปแบบการฟื้นตัวขึ้นอย่างช้าต่อเนื่อง

ข้อมูลจากเว็บทันหุ้น | https://www.thunhoon.com/181628/50/39/ |