ยกระดับศักยภาพการผลิตลองกอง มุ่งตรงสู่ตลาดเกรดพรีเมี่ยมของสหกรณ์ในจังหวัดยะลา

/// ยกระดับศักยภาพการผลิตลองกอง มุ่งตรงสู่ตลาดเกรดพรีเมี่ยมของสหกรณ์ในจังหวัดยะลา ///

จากปัญหาเกษตรกรทำสวนลองกองในพื้นที่จังหวัดยะลา ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากราคาผลผลิตตกต่ำ ที่ผ่านมาหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนของจังหวัดยะลา ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหา ซึ่งจำเป็นต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในการจัดการพื้นที่การผลิตอย่างเป็นรูปธรรม และเข้าถึงตัวเกษตรกร

โดยได้วางแนวคิดการพัฒนาและสร้างเกษตรกรต้นแบบให้เป็นฐานการผลิตลองกองอย่างมีคุณภาพ (Premium) พัฒนาศักยภาพการผลิตให้สามารถเข้าสู่ระบบตลาด Modern Trade ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร อีกทั้งส่งเสริมสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ ให้สามารถทำหน้าที่สนับสนุนและเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิต หรือกลุ่มเกษตรกรไปสู่ตลาดผู้บริโภคปลายทางโดยเฉพาะตลาดผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูง อย่างเช่นตลาด Modern Trade

ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจาก ธ.ก.ส.ยะลา เพื่อจัดอบรมเกษตรกรเป้าหมายอย่าง ต่อเนื่องและมีการพัฒนาศักยภาพของผู้นำสหกรณ์ในด้านการผลิตและการตลาด ไปศึกษาดูงานด้านการผลิตและด้านการตลาดในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี, จังหวัดตราด, นครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น เป้าหมายผลผลิต ประมาณ 700 ตัน และในปี 2560 ได้กำหนดแผนการขยายเครือข่ายการผลิตลองกองพรีเมียม เพื่อพัฒนาเกษตรกร ผู้ผลิตลองกองและได้จัดทำโครงการพัฒนาทายาทเกษตรกร

สำหรับการตลาดและช่องทางจำหน่าย สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ยะลา จำกัด ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การปล่อยคาราวานลองกองเพื่อมาจำหน่ายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวบรวมลองกองจากเกษตรกรส่งให้ห้างสรรพสินค้า ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส จำกัด ห้างสรรพสินค้าท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ส่งให้กับไปรษณีย์ไทย จำกัด ผ่านช่องทางอร่อยทั่วไทย คอลล์เซ็นเตอร์ 1545 ปล่อยขบวนคาราวานลองกอง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าสู่ กทม.

นอกจากนี้ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยะลา จำกัด ยังได้จัดจำหน่ายโดยมุ่งเน้นกระจายลองกองจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง ผ่านเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ทั่วประเทศ และเครือข่ายสหกรณ์ทุกภูมิภาค มีการซื้อขายทั้งรูปแบบปกติทั่วไป และการ แลกเปลี่ยนสินค้า เช่น ในภาคอีสาน มีการแลกเปลี่ยนกับข้าวสารหอมมะลิ มาจำหน่ายในพื้นที่เป็นต้น สำหรับปี 2560 สหกรณ์ไม่ได้รวบรวมผลผลิตลองกอง เนื่องจากผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนมากเกินความจำเป็น ส่งผลให้ผลไม้ทุกชนิดในจังหวัดยะลา เช่น ทุเรียน ลองกอง มีผลผลิตเพียงเล็กน้อย

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.ryt9.com/s/nnd/2712378

ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และแลกเปลี่ยนเคล็ดลับ เกร็ดความรู้ทางการเกษตรได้ที่ www.kasetnews.com “คลังความรู้คู่เกษตรกร” และชมรายการย้อนหลังของช่องเกษตรนิวส์ได้
youtube.com/kasetnews หรือคลิ๊ก http://bit.ly/2kKXf5H
Instagram : @kasetnews หรือคลิ๊ก http://bit.ly/2k29lds

#kasetnews #kasetnewsshop #เกษตรนิวส์ #ข่าวเกษตร #สินค้าเกษตร#ทำเกษตร #เกษตร #amazingthailand #ลองกอง