ม.นเรศวรจัดอบรมเชิงการค้า “การปลูกมะปรางหวานและมะยงชิด”

คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดโครงการอบรมการผลิตทางการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับไม้ผล เขตภาคเหนือตอนล่าง ในหัวข้อ “การผลิตมะปรางเชิงการค้า”

โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ตลอดจนประชาชน นักศึกษา ให้ความสนใจเข้าอบรมกว่า 100 คน นอกจากนี้ยังมีการจัดประกวดผลผลิตมะปราง 3 ประเภท คือ มะปรางหวานลูกกลม มะปรางหวานลูกยาว และมะปรางมะยงชิด

สำหรับมะปรางจะเก็บเกี่ยวผลผลิตระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของทุกปี ขณะนี้ยังมีปริมาณผลผลิตน้อย มีการเหมายกสวน คละขนาดผลพร้อมใบ ราคาหน้าสวนกิโลกรัมละ 80 บาท ถือว่าราคาดีมาก

ส่วนตามท้องตลาดทั่วไปราคา 150-200 บาท และขนาดผลใหญ่กิโลกรัมละ 200-400 บาท ตลาดสำคัญในต่างประเทศ คือ อังกฤษ สหภาพยุโรป ตลอดจนสิงคโปร์ มาเลเซีย และจีน ที่มีความต้องการมะปรางหวาน มะยงชิดสูง จึงคาดว่าจะเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ในอนาคต

สำหรับพิษณุโลกถือเป็นแหล่งผลิตแหล่งใหญ่ มีพื้นที่ปลูกประมาณ 2,000 ไร่ แต่ด้วยสภาพอากาศแปรปรวนที่มีอากาศหนาวเย็นหลายรอบ ทำให้มะปรางออกดอก 3 ครั้ง แต่ดอกร่วง หลังกระทบหนาว ร้อน และมีฝนตก การจัดการสวนจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง

โดยแนะนำให้มีการให้น้ำ ซึ่งเดิมเกษตรกรจะไม่ให้น้ำ ตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ซึ่งจะเป็นระบบน้ำหยดหรือฉีดรดก็ได้ เพื่อลดความเสี่ยงจากผลร่วง นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้แก่เกษตรกรเพิ่มเติมด้านการใช้สื่อโซเชียลต่างๆ รวมทั้งภาษาต่างประเทศ โดยมีการอบรมให้ฟรี เพื่อนำไปใช้ในด้านการตลาดออนไลน์ด้วย

_______________________________________

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.tnamcot.com/view/5abaef57e3f8e420a543b44e

_______________________________________

ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และแลกเปลี่ยนเคล็ดลับ เกร็ดความรู้ทางการเกษตรได้ที่ www.kasetnews.com “คลังความรู้คู่เกษตรกร” และชมรายการย้อนหลังของช่องเกษตรนิวส์ได้ 
youtube.com/kasetnews หรือคลิ๊ก http://bit.ly/2kKXf5H
Instagram : @kasetnews หรือคลิ๊ก http://bit.ly/2k29lds

#kasetnews #kasetnewsshop #เกษตรนิวส์ #ข่าวเกษตร #สินค้าเกษตร #ทำเกษตร #เกษตร #amazingthailand #มะปรางหวาน#มะยงชิด