พื้นที่น้อย ก็ปลูกผักกินเองได้สบายๆ

ผักแนวตั้งข้างกระสอบ

การปลูกผักแนวตั้งข้างกระสอบเป็นการปลูกผักอีกรูปแบบหนึ่งของการปลูกผักแนวตั้งที่ช่วยประหยัดพื้นที่ปลูก ใช้พื้นที่ขนาด 50 x 50 เซนติเมตร แต่สามารถปลูกผักได้ 20 -30 ต้น นับเป็นพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์สูงสุด

ขั้นตอนการเตรียมวัสดุและอุปกรณ์

วัสดุ และ อุปกรณ์ กระสอบปุ๋ย ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 – 5 นิ้ว ยาวประมาณ 1 เมตร (เจาะรูระบายน้ำขนาด 1 หุน ให้รอบท่อ)

เทคนิควิธีการ

นำดินปลูกกรอกใส่กระสอบ ประมาณ 5 นิ้ว ใส่ท่อ PVC ตรงกลางกระสอบ โดย กรอกดินให้เกือบเต็มกระสอบ เหลือประมาณ 10 นิ้ว พับกระสอบด้านล่าง เจาะรูรูปสามเหลี่ยมรอบกระสอบของพืชที่จะปลูก นำกล้าผักปลูกในรูที่เจาะไว้ ครั้งแรก รดน้ำในรูที่ปลูกต้นพืช ครั้งต่อไปรดน้ำผ่านท่อ PVC

ข้อควรระวัง

ควรรดน้ำผ่านที่ PVC จะทำให้พืชได้รับน้ำและปุ๋ยได้ทั่วการปลูกผัก

 

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก http://www.monmai.com

ที่มา พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ