ข่าวเกษตร » ผุดเมล่อนฟาร์มส่งขายหารายได้เข้าโรงเรียน

ผุดเมล่อนฟาร์มส่งขายหารายได้เข้าโรงเรียน

6 June 2019
321   0

ครู-นักเรียนโรงเรียนคลองสะท้อน ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ใครไปมาจะแปลกใจ เมื่อพบโรงเรือนเพาะปลูกระบบปิด สร้างอยู่หน้าโรงเรียน โดยได้ผุดโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ที่ชื่อว่า “คลองสะท้อนเมล่อนฟาร์ม” โดยจุดเด่นของโครงการคือจะไม่ใช้สารเคมีในทุกขั้นตอนและรสชาติเมล่อนจะ หอม หวาน อร่อย 

นางสาวธรชญา ไพพา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสะท้อน อำเภอวังน้ำเขียว กล่าวว่าโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนโรงเรือน จากศิษย์เก่าสมุทรสาครราชวิยาลัยรุ่นที่ 85 และ เมล่อนซีเมล่อนฟาร์ม ที่นำทีมโดยนายณัฐนันท์ ขอเสริมกลาง ให้การสนับสนุน เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรอินทรีย์ กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นักเรียน และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชน โดยเรียนรู้ผ่านทฤษฎี สู่การลงมือปฏิบัติจริงในหลักสูตรปลูกได้ขายเป็น โดยจุดเด่นของโครงการคือจะไม่ใช้สารเคมีในทุกขั้นตอน และรสชาติเมล่อนจะ หอม หวาน อร่อย 

ซึ่งผลผลิตที่ได้แบ่งเป็น 4 ส่วน คือส่วนแรก ผลเมล่อนทั้งดิบ และสุกนำมาเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ส่วนที่ 2 รายได้จากการขายนำมาเป็นทุนรายได้ สำหรับกลุ่มนักเรียนที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบกิจกรรม ส่วนที่ 3 เป็นทุนในการสร้างร้านค้าสวัสดิการการงานอาชีพ และส่วนที่ 4 เป็นทุนในการสร้างผลผลิตในรอบต่อๆไป 


โดยเด็กๆ จะได้ลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน และได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทุกชั้นเรียน มีการจัดกิจกรรมการอบรมสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน 

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : https://www.innnews.co.th/regional-news/news_408782/

_________________________
ติดตามข่าวสารของเราทั้งหมดได้ที่  www.kasetnews.com

🔴 ไม่พลาดการอัพเดตเรื่องเกษตรกับทุกช่องทางการติดต่อเรา
| Facebook | facebook.com/kasetnewstv
| Youtube | youtube.com/kasetnews
| Instagram |  instagram.com/kasetnews

#ช่องเกษตรนิวส์ ดูได้ที่กล่อง PSI หมายเลข 72

#kasetnews #kasetnewsshop #เกษตรนิวส์ #ข่าวเกษตร #สินค้าเกษตร#ทำเกษตร #เกษตร #amazingthailand #เมล่อน