ปุ๋ยเจลบีดลดต้นทุนปลูกมันสำปะหลัง ผลงานการวิจัยชิ้นโบว์แดงของคณะวิทยาศาสตร์ฯมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

///// ปุ๋ยเจลบีดลดต้นทุนปลูกมันสำปะหลัง ผลงานการวิจัยชิ้นโบว์แดงของคณะวิทยาศาสตร์ฯมหาวิทยาลัยสวนดุสิต /////

ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยว่า การปลูกมันสำปะหลัง เกษตรกรต้องใส่ปุ๋ยเคมี 2 ครั้ง ครั้งละ 50 กก./ไร่ แต่กลับได้ผลผลิตน้อย แทบไม่คุ้มทุน สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะระยะเวลาการละลายของปุ๋ยเร็วเกินไป
.
ทำให้มันสำปะหลังดูดซึมปุ๋ยไปใช้ได้ไม่ทัน นอกจากจะทำให้เกิดการสูญเปล่า ยังมีปัญหาปุ๋ยไหลไปตกค้างทำให้หน้าดินแข็งเสื่อมสภาพ เกษตรกรต้องเสียเงินซื้อปุ๋ยได้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่า และยังต้องจ่ายค่าแรงจ้างคนงานใส่ปุ๋ย กลายเป็นปัญหาต้นทุนการผลิตต่อไร่สูง
.
“บางพื้นที่ต้นมันสำปะหลังเจริญเติบโตไม่ค่อยดีนัก เป็นเพราะพืชดูดใช้ปุ๋ยได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ บางส่วนไหลไปตามน้ำ และถูกหน้าดินบริเวณที่ไม่ได้ปลูกพืชเก็บกักไว้ จากปัญหาดังกล่าวทีมวิจัยจึงคิดผลิตปุ๋ยเจลบีด ควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สนับสนุนทุนวิจัย”
.
ผศ.ดร.ณัฐบดี กล่าวต่อว่า ปุ๋ยนับว่ามีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพในอัตราที่เหมาะสม ซึ่งหลังจากทีมวิจัยได้ปรับสูตรปุ๋ยเคมี+อินทรีย์ ให้ตรงตามความต้องการของพืชแล้ว จึงคิดวิธีทำให้ปุ๋ยละลายช้า ด้วยการนำเจลทำมาจากโพลิเมอร์ธรรมชาติมาเคลือบเม็ดปุ๋ย ในความหนาที่มีความเหมาะสมกับระยะเวลาการปลูกและช่วงเวลาการเจริญเติบโต
.
เมื่อนำปุ๋ยเจลบีดไปทดสอบในแปลงมันสำปะหลัง พื้นที่ ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ทำการเปรียบเทียบกับแปลงที่ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปพบว่า ใน 1 รอบการปลูกของแปลงปกติที่เกษตรกรต้องใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ครั้งละ 50 กก.ต่อไร่ ให้ผลผลิตและเปอร์เซ็นต์แป้งไม่ต่างจากแปลงที่ใช้ปุ๋ยเจลบีด แต่การใช้ปุ๋ยเจลบีดช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยและค่าจ้างแรงงานใส่ปุ๋ยได้ 50% เพราะการปลูกมันสำปะหลัง 1 รอบ ใส่ปุ๋ยเจลบีดแค่ครั้งเดียว

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.thairath.co.th/content/1089452

ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และแลกเปลี่ยนเคล็ดลับ เกร็ดความรู้ทางการเกษตรได้ที่ www.kasetnews.com “คลังความรู้คู่เกษตรกร” และชมรายการย้อนหลังของช่องเกษตรนิวส์ได้
youtube.com/kasetnews หรือคลิ๊กhttp://bit.ly/2kKXf5H
Instagram : @kasetnews หรือคลิ๊กhttp://bit.ly/2k29lds

#kasetnews #kasetnewsshop #เกษตรนิวส์#ข่าวเกษตร #สินค้าเกษตร #ทำเกษตร #เกษตร#amazingthailand #มันสำปะหลัง