ปลูกฟักทองยังไงให้ดก!

สำหรับเทคนิคปลูกฟักทองให้ติดผลดกที่ว่านี้ เป็นเทคนิคเริ่มตั้งแต่ก่อนปลูก คือให้ขุดหลุมกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร ลึกประมาณ 1 หน้าจอบ 

จากนั้นให้รองพื้นหลุมด้วยมูลสัตว์เก่าหรือปุ๋ยหมักประมาณ 1 บุ้งกี๋ คลุกเคล้าผสมกับผิวดินที่ขุดออกให้เข้ากัน ตากแดดทิ้งไว้ประมาณ 7 จากนั้นก็นำเมล็ดฟักทองเพาะเตรียมไว้ในถุงเพาะชำก่อน แล้วค่อยนำมาปลูกในหลุมที่เตรียมไว้ 

หลังจากปลูกได้ประมาณครึ่งเดือนให้นำปุ๋ยหมักหรือมูลสัตว์เก่าใส่รอบโคนต้น แล้วกลบด้วยดิน พอฟักทองเริ่มออกดอกให้เรานำเกสรตัวผู้มาผสมกับเกสรตัวเมีย (นำมาครอบกัน) แต่ให้ทำในช่วงเช้าประมาณ 06.00 น. 

พอฟักทองเริ่มติดผลขนาดเท่าสองกำปั้นให้เรานำเศษฟางมารองผลเอาไว้ เพื่อป้องกันหนอนในดินเจาะผลฟักทอง อีกทั้งยังเป็นการป้องกันผลเน่าหรือร่วง