ข่าวเกษตร » ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์🌽🌽ตัดต้นสดสับบด หมักเลี้ยงวัวและขายสร้างรายได้ดี

ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์🌽🌽ตัดต้นสดสับบด หมักเลี้ยงวัวและขายสร้างรายได้ดี

19 May 2020
20   0

 

ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์🌽🌽ตัดต้นสดสับบด หมักเลี้ยงวัวและขายสร้างรายได้ดี
—————————
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นปัจจัยสำคัญที่ผลิตเพื่อเป็นอาหารสัตว์ เป็นพืชอายุสั้น ที่ใช้น้ำน้อย หลังการเกี่ยวข้าวแล้วเกษตรกรตำบลเมืองหลวง ได้รวมกลุ่มปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อตัดเป็นต้นสด ในช่วงอายุ 80-90 วัน ซึ่งเป็นช่วงที่ฝักข้าวโพดอยู่ในระยะน้ำนม 50%
.
เหมาะที่จะตัดมาสับบดใส่ถุงหรือถังเพื่อหมักให้ได้ระยะที่เหมาะสม เมื่อวัวกินจะได้รับโปรตีน วิตามิน หรือแร่ธาตุ แล้วส่งผลให้วัวเจริญเติบโตสมบูรณ์ การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้งนี้ จะเป็นทางเลือกให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและยกระดับรายได้เพื่อก้าวสู่วิถีการยังชีพที่มั่นคง
.
คุณลัดดา วงษ์ภักดี เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตัดต้นสด เล่าให้ฟังว่า ปกติทำนาเป็นอาชีพหลัก หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวได้จัดพื้นที่ 7 ไร่ ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย และเลี้ยงวัว 9 ตัว และควาย 7 ตัว ด้วยการปล่อยให้ไปกินหญ้าในทุ่งนาหรือกินฟางข้าวแห้ง วัวก็เจริญเติบโตได้ดีระดับหนึ่ง
.
วิธีการสับบดและหมัก โดยนำต้นข้าวโพดสดใส่เข้าเครื่องสับบด แล้วให้ไหลผ่านลงไปในภาชนะรองรับ รวบรวมนำไปใส่ในถังหมัก ปิดฝาหรือใส่ถุงพลาสติกหนามัดปากถุงให้แน่น การหมักไม่ใส่ส่วนผสมอื่นใดเติมลงไป เพราะต้นข้าวโพดจะมีน้ำหรือความชื้นพอเพียงในการย่อยได้ดีอยู่แล้ว เมื่อหมักได้ที่เหมาะสมจึงนำมาให้วัวกิน
.
คุณลุงไพฑูรย์ ฝางคำ ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน เล่าให้ฟังว่า หลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้วได้สนับสนุนให้สมาชิกปลูกพืชหมุนเวียนอายุสั้น ใช้น้ำน้อย เช่น ปลูกถั่วเหลือง ปอเทือง ถั่วเขียว หรือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมื่อไถกลบทั้งต้นก็จะถูกย่อยสลายทำให้โครงสร้างดินอุดมสมบูรณ์และช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยลงในฤดูถัดไป
.
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตัดต้นสด พื้นที่ 1 ไร่ จะได้ผลผลิต 5-6 ตัน ขายได้ 2 บาท ต่อกิโลกรัม หรือมีรายได้ 10,000-12,000 บาท ต่อไร่ เมื่อปฏิบัติดูแลบำรุงรักษาดี ข้าวโพด 1 ต้น จะได้น้ำหนัก 4 กิโลกรัม เป็นการปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย ต้นทุนการผลิตลดลง ได้ผลตอบแทนคุ้ม เกษตรกรมีรายได้และมั่นคงในการยังชีพ
—————————
ขอบคุณข้อมูล
https://www.technologychaoban.com/agricultur…/article_147613
—————————
📲กด Like 👍 และ ติดตามเพจ 🌟
เพื่อรับข่าวสารด้านเกษตรก่อนใครได้ที่นี่
#ช่องเกษตรนิวส์ ดูได้ที่กล่อง PSI 📺 หมายเลข 72