ปลูกข้าวพืชอื่นควบคู่ เพิ่มรายได้มากว่าทำนาเดี่ยวๆ

| โพลฯเผยชาวนาปลูกข้าวพืชอื่นควบคู่ มีเงินเก็บเดือนละมากกว่า 5 พันบาท-ชี้ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ |

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ ร่วมกับ ดร.สุธี อนันต์สุขสมศรี ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.นิจ ตันติศิรินทร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยผลสำรวจเงินในกระเป๋าของเกษตรกร กับ ผลการจัดอันดับหน่วยงานรัฐ ขวัญใจ เกษตรกร จำนวน 557 ตัวอย่างกระจายทั่วประเทศ พบว่า กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกพืชชนิดอื่นโดยไม่ปลูกข้าว โดยเฉลี่ยไม่มีเงินเหลือในกระเป๋าเพราะติดลบอยู่ที่ 469 บาท เนื่องจากมีรายได้ เฉลี่ยน้อยกว่า รายจ่าย คือ 15,166 บาท ต่อ 15,635 บาท

ขณะที่กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวและพืชชนิดอื่นๆ เช่น พืชไร่ พืชสวนร่วมด้วย โดยเฉลี่ยมีเงินเหลือเก็บในกระเป๋าสูงสุดเฉลี่ย 5,746 บาทต่อเดือน เนื่องจากรายได้เฉลี่ยสูงสุดและมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่ารายจ่าย คือ 17,987 บาท ต่อ 12,241 บาท ส่วนกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวอย่างเดียว โดยเฉลี่ยมีเงินเหลือในกระเป๋าอยู่ที่ 4,197 บาทต่อเดือน เนื่องจากมีรายได้เฉลี่ยมากกว่า รายจ่าย คือ 12,071 บาท ต่อ 7,874 บาทต่อเดือน

เมื่อวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินในกระเป๋าของเกษตรกร จากผลผลิตทางการเกษตร พบว่า กลุ่มเกษตรกรที่มีลูกหลานสืบทอดอาชีพเกษตรกรแน่นอน และกลุ่มเกษตรกรที่มีลูกหลานแต่ยังไม่มั่นใจว่าพวกเขาจะยึดอาชีพเกษตรกรต่อไปหรือไม่ มีเงินเหลือเก็บเฉลี่ยอยู่ที่ 4,407 บาท และ 4,749 บาทต่อเดือน แต่กลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีลูกหลานสืบทอดอาชีพเกษตรกร ไม่มีเงินเหลือเก็บ เพราะมียอดเงินส่วนต่างเฉลี่ยติดลบอยู่ที่ 1,098 บาท

สำหรับนโยบายถูกใจที่มีผลให้ยึดอาชีพเกษตรกรต่อไป พบว่า อันดับแรกหรือร้อยละ 28.4 ระบุ นโยบายช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อราคาผลผลิตตกต่ำ อันดับสองหรือร้อยละ 20.4 ระบุ หลักเศรษฐกิจพอเพียง และอันดับสาม หรือร้อยละ 16.9 ระบุโครงการพัฒนาเกษตรกรของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ร้อยละ 16.0 ระบุว่า เป็นอาชีพเดิม สืบทอดกันมา ไม่เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล ในขณะที่รองๆ ลงไประบุว่าเป็น โครงการกลุ่มนาข้าว ฝ่ายเกษตรพันธุ์ข้าว และโครงการกู้หลวง เป็นต้น

ทั้งนี้ ข้อมูลเชิงลึกที่ค้นพบ ทำให้เป็นห่วงการบูรณาการเทียม ที่อาจจะใช้เม็ดเงินของรัฐโหมประชาสัมพันธ์สร้างภาพช่วยเหลือเกษตรกรผ่านสถาบันการเงินต่างๆ เช่น ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ควรบูรณาการแท้ร่วมกับเกษตรอำเภอ ที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ และเข้าถึงหัวใจของเกษตรกร สร้างเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ กลายเป็นคลังสมองระดับพื้นที่หนุนเสริมความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนแท้จริง เพราะถ้าเกษตรอำเภอมีความรู้หลักวิชาการ มีเครือข่าย แต่ถ้าไม่มีงบประมาณสนับสนุนที่มากพอก็จะยากในการทำงานบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ได้

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.thairath.co.th/content/1006392

ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และแลกเปลี่ยนเคล็ดลับ เกร็ดความรู้ทางการเกษตรได้ที่ www.kasetnews.com “คลังความรู้คู่เกษตรกร” และชมรายการย้อนหลังของช่องเกษตรนิวส์ได้
youtube.com/kasetnews หรือคลิ๊ก http://bit.ly/2kKXf5H
Instagram : @kasetnews หรือคลิ๊ก http://bit.ly/2k29lds

#kasetnews #kasetnewsshop #เกษตรนิวส์ #ข่าวเกษตร #สินค้าเกษตร #ทำเกษตร #เกษตร #amazingthailand #ข้าว