ข่าวเกษตร » ปลอดภัยชัวร์‼️ปรับการส่งทุเรียนตรวจหาสารตกค้าง สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค สแกน QRtrace ตรวจสอบแหล่งผลิตได้

ปลอดภัยชัวร์‼️ปรับการส่งทุเรียนตรวจหาสารตกค้าง สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค สแกน QRtrace ตรวจสอบแหล่งผลิตได้

20 May 2020
24   0

ปลอดภัยชัวร์‼️ปรับการส่งทุเรียนตรวจหาสารตกค้าง สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค สแกน QRtrace ตรวจสอบแหล่งผลิตได้
—————————
นายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ภาคตะวันออกให้ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
.
สำหรับพืชอาหาร (มกษ.9001-2556) ปี 2563 เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนจังหวัดตราด มีความรู้ความเข้าใจในหลักการปลูกทุเรียนให้ได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ.9001-2556) สามารถผลิตทุเรียนคุณภาพ มีความปลอดภัย ตรงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค
.
ทั้งนี้ มกอช. ให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคกับสินค้าทุเรียนที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน จึงดำเนินการตรวจหาสารตกค้างในทุเรียนผลสด สำหรับเกษตรกรแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรอง GAP เพื่อยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัยให้กับผลผลิตทุเรียนแปลงใหญ่
.
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งไม่สามารถออกไปเก็บตัวอย่างได้ จึงดำเนินการปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อ โดยใช้เทคโนโลยี คือ วิดิโอคอล เพื่อชี้เป้าเกษตรกรเก็บทุเรียนลูกที่เราต้องการ และจัดส่งทางไปรษณีย์ เพื่อนำส่งตัวอย่างทุเรียนให้กับบริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด นำไปทำการตรวจสอบหาสารตกค้าง
.
นอกจากนี้ มกอช. ได้ส่งเสริมการจำหน่ายทุเรียนแปลงใหญ่ ซึ่งได้แนะนำวิธีการขนส่งที่เหมาะสมให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่ที่มีความสนใจจำหน่ายสินค้าทุเรียนผ่านทางออนไลน์ ทำให้สินค้าทุเรียนยังคงมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีเนื้อสัมผัสตามที่ผู้บริโภคต้องการ
.
โดยเพิ่มรายละเอียดในสติ๊กเกอร์สำหรับแสดงเครื่องหมาย Q ให้ผู้บริโภคได้ทราบถึงวันที่ควรบริโภคในแต่ละเนื้อสัมผัสที่ต้องการ เช่น กรอบนอกนุ่มใน นิ่มนอกนิ่มใน และนิ่มมาก รวมถึงขยายทางเลือกในการจำหน่ายผลผลิตทุเรียนผ่านระบบตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ DGT Farm.com และให้ผู้บริโภคสามารถตามสอบแหล่งที่มาของผลผลิตทุเรียนได้ โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด ระบบตามสอบสอนค้าเกษตรและอาหาร (QR trace)
—————————
ขอบคุณข้อมูล
https://mgronline.com/smes/detail/9630000051292
—————————
📲กด Like 👍 และ ติดตามเพจ 🌟
เพื่อรับข่าวสารด้านเกษตรก่อนใครได้ที่นี่
#ช่องเกษตรนิวส์ ดูได้ที่กล่อง PSI 📺 หมายเลข 72