บิ๊กตู่แนะทำเกษตรแบบครบวงจร ลดพื้นที่การปลูกข้าว เน้นการทำเกษตรผสมผสาน

| บิ๊กตู่แนะทำเกษตรแบบครบวงจร ลดพื้นที่การปลูกข้าว เน้นการทำเกษตรผสมผสาน |

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตอนหนึ่งว่า รัฐบาลมีแผนสนับสนุนเกษตรกรให้ทำการผลิตและดำเนินการตลาดข้าว “แบบครบวงจร” เพื่อดูแลให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง คือ มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตข้าว และลดพื้นที่ปลูกข้าวสารถาวร ไม่ให้มีหนี้สิน ไม่ใช่ห้ามปลูก แต่ควรปลูกไว้แต่พอกิน ไม่ใช่ปลูกเพื่อขาย

ซึ่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณสำหรับการดำเนินงานการผลิตข้าวแบบครบวงจร เพื่อสนับสนุนทั้งสิ้น 3 โครงการ โดยมีเป้าหมาย เป็นพื้นที่ 1.23 ล้านไร่ ในวงเงินงบประมาณ 4,900 ล้านบาท คือ ปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนนาข้าว เป็นการสนับสนุนค่าปัจจัยการผลิตพืชอาหารสัตว์ ไร่ละ 6,000 บาท กำหนดครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ ซึ่งจะเป็นการแบ่งจ่าย 3 ปีๆ ละ 2,000 บาท ปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 ลดรอบการทำนา

โดยให้ชาวนาได้เรียนรู้การเพาะปลูกพืชอื่น เพื่อใช้สนับสนุนการปลูกพืชทดแทนไร่ละ 2,000 บาท กำหนดครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ และปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 โดยกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อลดอุปทานข้าวเปลือก โดยการปลูกพืชปุ๋ยสดทดแทนในนาข้าว และเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงบำรุงดินและตัดวงจรศัตรูพืช สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช, ปุ๋ยสด, ค่าไถเตรียมดิน และค่าไถกลบไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.naewna.com/local/280785

ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และแลกเปลี่ยนเคล็ดลับ เกร็ดความรู้ทางการเกษตรได้ที่ www.kasetnews.com “คลังความรู้คู่เกษตรกร” และชมรายการย้อนหลังของช่องเกษตรนิวส์ได้
youtube.com/kasetnews หรือคลิ๊ก http://bit.ly/2kKXf5H
Instagram : @kasetnews หรือคลิ๊ก http://bit.ly/2k29lds

#kasetnews #kasetnewsshop #เกษตรนิวส์ #ข่าวเกษตร #สินค้าเกษตร #ทำเกษตร #เกษตร #amazingthailand #ข้าว #พืชสวนผสม