ข่าวเกษตร » ‘ดีป้า’ หนุนเกษตรกรไทยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอโอที 📲 (Internet Of Things) บริหารจัดการน้ำสู้ภัยแล้งอย่างยั่งยืน ☀️

‘ดีป้า’ หนุนเกษตรกรไทยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอโอที 📲 (Internet Of Things) บริหารจัดการน้ำสู้ภัยแล้งอย่างยั่งยืน ☀️

22 May 2020
19   0

 

‘ดีป้า’ หนุนเกษตรกรไทยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอโอที 📲 (Internet Of Things) บริหารจัดการน้ำสู้ภัยแล้งอย่างยั่งยืน ☀️
—————————
ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ดีป้ากล่าวว่า ที่ผ่านมาดีป้าโดยฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ได้นำเสนอมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) เพื่อช่วยให้พี่น้องเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร
.
นอกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง ซึ่งต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องแล้ว สภาวะ ‘ภัยแล้ง’ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สร้างความเดือดร้อนให้กับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเกษตรกรไทยทั่วประเทศ
.
ทั้งนี้ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเมินว่าช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 สถานการณ์ภัยแล้งในประเทศไทยอาจทวีความรุนแรงขึ้น โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากปริมาณน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติลดลง เนื่องจากฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 12% ในปีที่ผ่านมา ประกอบกับปริมาณน้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำมีเพียง 22% ของความจุรวม
.
ทั้งนี้ดีป้าจะมีบทบาทในการเป็นสื่อกลางให้เกษตรกรกับผู้พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาพบกัน ก่อนนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต พร้อมรับการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ตามฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยหนึ่งในโครงการสำคัญช่วงภัยแล้งคือ โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (ไอโอที) ควบคุมระบบให้น้ำอัตโนมัติภาคการเกษตร
.
ขณะนี้มีโครงการจากเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศได้รับการสนับสนุนและใช้งานจริงแล้วจำนวน 13 โครงการ อาทิ โครงการโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของมะเขือเทศเชอรี โดยวิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการพัฒนาระบบไอโอทีสำหรับการตรวจวัดและควบคุมการเพาะปลูกในโรงเรือน
.
โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักสดผลไม้แปรรูปบ้านหนองทราย จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย์เขาไม้แก้ว ฯลฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวที่ดีป้าสนับสนุนนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนช่วยในการบริหารจัดการน้ำภาคการเกษตรให้มีประสิทธิภาพเพื่อฝ่าวิกฤติภัยแล้งอย่างยั่งยืน
—————————
ขอบคุณข้อมูล
https://www.thansettakij.com/content/434802
—————————
📲กด Like 👍 และ ติดตามเพจ 🌟
เพื่อรับข่าวสารด้านเกษตรก่อนใครได้ที่นี่
#ช่องเกษตรนิวส์ ดูได้ที่กล่อง PSI 📺 หมายเลข 72