จ.กระบี่ส่งเสริมปลูกองุ่นไร้เมล็ด สู้วิกฤติปาล์ม-ยางราคาตกต่ำ

สวัสดีค่ะ วันนี้ขอพาทุกท่านลงใต้ไปที่ จ.กระบี่ เขามีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกองุ่นไร้เมล็ด สู้วิกฤติปาล์ม-ยางราคาตกต่ำ จะเป็นยังไง ตามมาเลยค่ะ

 

นายสำเริง ปานศรี ผอ. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน) กล่าวว่า ทางศูนย์ฯใช้พื้นที่ ครึ่งไร่ ในการศึกษาทดลองการปลูกองุ่น ไร้เมล็ด จำนวน 4 สายพันธุ์ ซึ่งจากการศึกษาวิจัยและทดลองปลูกองุ่นอย่างต่อเนื่อง จนสามารถทำการคัดเลือกองุ่นที่สามารถเจริญเติบโตได้ดี

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของภาคใต้ และทนแล้ง จำนวน 4 สายพันธุ์ ได้แก่ ลูสเพอเลท Loose Perlette บิวตี้ซีดเลส Beauty Seedless เฟรมซีดเลส Flame Seedless และแบล็คโอปอล Black Opal โดยในแปลงทดลองนี้ต้องการเก็บข้อมูล ผลผลิตขององุ่น แต่ละสายพันธุ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมการปลูกองุ่น 

โดยทางศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ ได้ศึกษาผลผลิตขององุ่น ที่สามารถปลูกในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดิน การเตรียมโรงเรือน การดูแลรักษา การใส่ปุ๋ย การป้องกัน โรค การศึกษาคุณภาพ เพื่อหาสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สภาพพื้นที่ จังหวัดกระบี่ให้มากที่สุด สามารถให้ผลผลิตองุ่นที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด 

ซึ่งได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจ นำไปประกอบเป็นอาชีพ เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้ที่สนใจ การปลูกองุ่นของจังหวัดกระบี่และภาคใต้ เข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาหาความรู้ การปลูกองุ่นจากแปลงทดลอง เพื่อพัฒนาเป็นอาชีพเสริมจากการปลูกยางและปาล์ม

ที่สำคัญ สนับสนุนภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ ในเรื่องของผลไม้คุณภาพ โดยเฉพาะองุ่น ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด และ นักท่องเที่ยว จากการทำการทดลองมาระยะหนึ่ง องุ่นสายพันธุ์บิวตี้ซีดเลส Beauty Seedless จะเจริญเติบโตได้ดี ให้ผลผลิตสูง หากผลผลิตของผลองุ่นสายพันธุ์ บิวตี้ซีดเลส Beauty Seedless มีคุณภาพตามที่ต้องการ ของตลาด 

ทางศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน) ก็จะทำการเพาะพันธุ์ แจกจ่ายให้กับเกษตรกรผู้ที่สนใจ ไปปลูกเป็นอาชีพฟรี ซึ่งจากที่ศูนย์ฯได้เริ่มทดลองปลูก พบว่า ประมาณ 8 เดือน องุ่น เริ่มออกดอกให้ผลผลิตและประมาณ 1 ปี ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 

เมื่อการทดลองทุกอย่างลงตัว ให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการ ก็จะเก็บรวบรวมเป็นคู่มือ รวมรวมทั้งการแนะนำ การดูแลรักษา การใส่ปุ๋ย การเก็บเกี่ยว รวมทั้งการสร้างโรงเรือน แจกจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ที่สนใจ ต่อไป
_________________________

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : https://mgronline.com/south/detail/9620000017715
_________________________
ติดตามข่าวสารของเราทั้งหมดได้ที่ 🌐 www.kasetnews.com

🔴 ไม่พลาดการอัพเดตเรื่องเกษตรกับทุกช่องทางการติดต่อเรา 👇
| Facebook | 📱 facebook.com/kasetnewstv
| Youtube | 🎥 youtube.com/kasetnews
| Instagram | 📸 instagram.com/kasetnews

#ช่องเกษตรนิวส์ ดูได้ที่กล่อง PSI 📺 หมายเลข 72

#kasetnews #kasetnewsshop #เกษตรนิวส์ #ข่าวเกษตร #สินค้าเกษตร#ทำเกษตร #เกษตร #amazingthailand #องุ่น