ก.พาณิชย์ฯ แนะเกษตรกรชะลอขุดมัน เหตุฝนตกทำเชื้อแป้งต่ำ-ยันปี 60/61 รัฐฯมีมาตรการรองรับ

| ก.พาณิชย์ฯ แนะเกษตรกรชะลอขุดมัน เหตุฝนตกทำเชื้อแป้งต่ำ-ยันปี 60/61 รัฐฯมีมาตรการรองรับ |

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการไปยังพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกมันสำปะหลังลงพื้นที่ไปทำความเข้าใจกับเกษตรกรเพื่อขอให้ชะลอการขุดมันสำปะหลังขึ้นมาขาย เพราะขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝน ลานมันปิดเพราะไม่สามารถตากมันเส้นได้ และโรงแป้งส่วนใหญ่ก็ปิดเพราะผลผลิตมันยังมีปริมาณน้อย และคุณภาพไม่ดีเนื่องจากเชื้อแป้งต่ำ จึงได้ขอความร่วมมือไปยังเกษตรกรให้ชะลอการขุดมันและรอให้พ้นฤดูฝนไปก่อน ก็จะทำให้จำหน่ายมันสำปะหลังได้ราคาดีขึ้น

กระทรวงฯ เข้าใจถึงความเดือดร้อนของเกษตรกร ที่บางรายมีความจำเป็นต้องขุดมันออกมาขายเพราะต้องการนำเงินไปใช้จ่าย โดยกระทรวงฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือในทันที โดยได้ประสานลานมันและโรงแป้งให้เข้าไปช่วยรับซื้อ ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรในเบื้องต้นได้ แต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ชะลอการขุดมันออกไปก่อนเพื่อรอเวลาให้เหมาะสม ซึ่งจะทำให้เกษตรกรขายได้ราคาดีขึ้น

จากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันผลผลิตมันสำปะหลังฤดูกาลผลิตปี 2559/60 ได้ออกสู่ตลาดเกือบหมดแล้ว คาดว่าจะมีผลผลิตตกค้างไม่เกิน 5% โดยเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น และร้อยเอ็ด ที่มีการขุดมันออกมาจำหน่าย ส่วนแหล่งปลูกมันที่สำคัญคือ กำแพงเพชร นครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ ยังไม่ได้มีการขุดมันออกมาจำหน่ายในช่วงนี้

นอกจากนี้ ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ได้เตรียมแผนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมันสำปะหลัง โดยจะผลักดันให้มีการทำมันเส้นคุณภาพดี มันเส้นสะอาด การสร้างโอกาสทางการค้าและพัฒนาผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และยังได้เตรียมมาตรการดูแลการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อป้องกันการลักลอบและกระทบกับราคาในประเทศ

ส่วนมาตรการอื่นๆ จะสนับสนุนเครื่องสับมันสำปะหลังให้สถาบันเกษตรกร และเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้นำไปใช้แปรรูปหัวมันสดเป็นมันเส้นและจำหน่ายให้กับอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มรายได้ รวมทั้งจะสนับสนุนให้มีการแปรรูปมันสำปะหลังในรูปอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้มีการนำมันสำปะหลังไปเป็นวัตถุดิบและสร้างสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาด

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://manager.co.th/Business/ViewNews.aspx?NewsID=9600000070748&Keyword=%e0%a1%c9%b5%c3

ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และแลกเปลี่ยนเคล็ดลับ เกร็ดความรู้ทางการเกษตรได้ที่ www.kasetnews.com “คลังความรู้คู่เกษตรกร” และชมรายการย้อนหลังของช่องเกษตรนิวส์ได้
youtube.com/kasetnews หรือคลิ๊ก http://bit.ly/2kKXf5H
Instagram : @kasetnews หรือคลิ๊ก http://bit.ly/2k29lds

#kasetnews #kasetnewsshop #เกษตรนิวส์ #ข่าวเกษตร #สินค้าเกษตร #ทำเกษตร #เกษตร #amazingthailand #มันสำปะหลัง