ก.ต่างประเทศพาภาคเกษตรกรไทย เรียนรู้นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ที่เดนมาร์ก-หวังเพิ่มศักยภาพด้านการผลิต

| ก.ต่างประเทศพาภาคเกษตรกรไทย เรียนรู้นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ที่เดนมาร์ก-หวังเพิ่มศักยภาพด้านการผลิต |

กระทรวงการต่างประเทศในฐานะที่มีบทบาทหน้าที่ในการชี้ช่อง และขยายโอกาส เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการแข่งขันของไทย ได้ดำเนินโครงการการทูตเชิงเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการแข่งขันแก่ภาคการเกษตร และอาหารของไทย นำภาคส่วนในสาขาเกษตรและอาหาร ทั้งเกษตรกรต้นแบบ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันอาหาร สวทน. กระทรวงอุตสาหกรรม และภาคเอกชน อาทิ ดอยคำ และเกษตรกร Smart farmers ศึกษาต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์ และเกษตรยั่งยืน ที่ประเทศเดนมาร์ก ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

คณะฯ ได้พบหน่วยงานภาครัฐที่สำคัญ ได้แก่ กระทรวงสิ่งแวดล้อมและอาหาร (Ministry of Environment and Food) หน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของเดนมาร์ก (Danish Food Cluster) รวมถึงคลัสเตอร์อาหารออแกนิค ซึ่งเป็นอาหารพรีเมี่ยมที่มีศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าออแกนิคของเดนมาร์ก ซึ่งเป็นประเทศแรกของโลกที่มีกฎหมายควบคุมมาตรฐานสินค้าออกแกนิคทั้งห่วงโซ่อาหาร และยังเป็นผู้ริเริ่มมาตรฐานรับรองที่เป็นมาตรฐานนานาชาติที่แพร่หลายอยู่ทั่วโลก

คณะฯ ยังได้ศึกษาตัวอย่างการทำเกษตรแบบออแกนิค ที่ Marienlyst farm หนึ่งในผู้บุกเบิกเกษตรแบบออแกนิค ที่ผสมผสานการเกษตรด้วยวิธีธรรมชาติ กับการใช้เครื่องจักรเพื่อลดภาระค่าจ้างแรงงาน ซึ่งทำให้ฟาร์มแห่งนี้ สามารถผลิตสินค้าเพื่อป้อนตลาดในประเทศ และส่งออกไปหลายประเทศในยุโรป ภายใต้แนวคิดสำคัญว่า การทำเกษตรกรรมต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค

ไม่เพียงแต่หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานวิจัย ภาคเอกชนยังเป็นอีกฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของเดนมาร์ก บริษัท Danish Crown ผู้ผลิตและส่งออกเนื้อสัตว์ยักษ์ใหญ่ของโลก เปิดโอกาสให้คณะฯ ได้ศึกษากระบวนการการผลิตเนื้อสัตว์แบบครบวงจรที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งแต่การคำนึงถึงความเป็นอยู่ของสัตว์ระหว่างเลี้ยง สวัสดิภาพสัตว์ก่อนการฆ่า (Animal Welfare) ซึ่งส่งผลอย่างมากต่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร กระบวนการผลิต ไปจนถึงการจัดการของเสีย

นอกจากการศึกษาความก้าวหน้าเพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้แล้ว กระทรวงการต่างประเทศยังได้ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัลจัดกิจกรรมแสดงสินค้า “Thailand Food and Organic Product Showcase in ILLUM” ณ ห้างสรรพสินค้า ILLUM กรุงโคเปนเฮเกน ภายในงานมีการพบหารือภาคธุรกิจ โดยหน่วยงานของไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน “Food Venture Forum” งานสำคัญ ที่รวบรวมผู้ประกอบการและหน่วยงานพัฒนาด้านอาหาร ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อสานต่อความร่วมมือ ทั้งในด้านการค้าการลงทุน และความร่วมมือด้านวิชาการในอนาคตระหว่างกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://globthailand.com/thailand_0003/

ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และแลกเปลี่ยนเคล็ดลับ เกร็ดความรู้ทางการเกษตรได้ที่ www.kasetnews.com “คลังความรู้คู่เกษตรกร” และชมรายการย้อนหลังของช่องเกษตรนิวส์ได้
youtube.com/kasetnews หรือคลิ๊ก http://bit.ly/2kKXf5H
Instagram : @kasetnews หรือคลิ๊ก http://bit.ly/2k29lds

#kasetnews #kasetnewsshop #เกษตรนิวส์ #ข่าวเกษตร #สินค้าเกษตร #ทำเกษตร #เกษตร #amazingthailand #เกษตรอินทรีย์